Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) – Vokietijoje gyvenantį lietuvių jaunimą vienijanti organizacija. VLJS vienija lietuvių jaunimo organizacijoms priklausantį jaunimą bei atskirus asmenis.

Veikla redaguoti

VLJS rūpinasi bendru jaunimo veiklos planavimu bei derinimu, informuoja lietuvių jaunimą aktualiais klausimais, parūpina kultūrines, švietimo ir kitas pagalbines priemones jaunimo veiklai. Kartu su Vokietijos lietuvių bendruomene (VLB) organizuoja įvairius renginius.

Nuorodos redaguoti