Vladas Puškorius

Vladas Puškorius (1893 m. balandžio 20 d. Palangoje1958 m. sausio 27 d. Athole, MA – JAV) – dainininkas (bosas) ir vargonininkas.

BiografijaKeisti

Baigęs Palangos progimnaziją, 19101912 m. muzikos teorijos ir vargonuoti mokėsi Plungėje pas Juozą Žilevičių. Nuo 1913 m. kurį laiką vargonininkavo Alsėdžiuose.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, buvo paimtas į rusų kariuomenę ir išsiųstas į Vakarų frontą. Dirbo raštinėje, dalyvavo choruose, karininkų sueigose dainuodavo solo. Po karo atsidūrė Sibire, kur muzikos mokykloje mokėsi dainuoti, koncertavo.

Grįžęs į Lietuvą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 19241930 m. – Kauno muzikos mokykloje pas Aleksą Kutkų ir O. Marini mokėsi dainuoti. 19241944 m. dirbo Valstybės teatre – iš pradžių priimtas į chorą, vėliau tapo operos solistu. Per tą laiką teatre sukūrė apie 40 vaidmenų klasikinėse operose.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, aktyviai dalyvavo lietuvių tremtinių kultūriniame ir muzikiniame gyvenime – dainavo Džoakino Rosini operoje „Sevilijos kirpėjas“ Detmolde.

Atvykęs į JAV, nuo 1951 m. vargonininkavo Dangun Žengimo lietuvių parapijoje Pittsburghe, PA, o nuo 1954 m. – mažesnėje Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Athole. Ten ir mirė – palaidotas Brocktone, MA. Visur buvo subūręs ir bažnytinius chorus.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.