Vladas Mikšys

Vladas Mikšys (1906 m. birželio 20 d. Peterburge, Rusija1979 m. birželio 12 d. Vilniuje) – vargonininkas, muzikos mokytojas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

19131917 m. lankė Vyborgo apylinkės pradžios mokyklą. Grįžęs į Lietuvą, mokėsi Utenos gimnazijoje. Pirmasis muzikos mokytojas V. Grigaliūnas išmokė griežti vargonais, kad galėtų savarankiškai vargonininkauti. 19301933 m. Kaune lankė vargonininkų kursus (J. Bendorius mokė vargonuoti, skambinti fortepijonu ir harmonijos, A. Kačanauskas solfedžio ir dainuoti, K. Kaveckas diriguoti). 19571961 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dėst. A. Jozėnas ir B. Piekarskis). Mokyklą baigė su pagyrimu. 19441948 m. muziką ir dainavimą dėstė Varnių gimnazijoje, vadovavo chorams. 19481952 m. mokytojavo ir vadovavo chorams Kelmėje. 19521958 m. muzikos ir dainavimo mokytojas, skudučių ansamblio ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro vadovas Pasvalio vidurinėje mokykloje. Tuo pačiu metu vadovavo ir kultūros namų mišriajam chorui. 19581961 m. dėstė muziką ir dainavimą Švenčionėlių vidurinėje mokykloje (vėliau mokykla – internatas), dirbo ir vaikų muzikos mokykloje, vadovavo moksleivių ir kultūros namų chorams, taip pat Švenčionių rajono mokytojų mišriajam chorui. 19611971 m. buvo Vilniaus 23-osios vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas bei chorų vadovas. Jo parengti chorai dažnai koncertavo, dalyvavo rajonų ir miestų dainų šventėse, taip pat respublikinėse dainų šventėse, pirmųjų ir kitų prizinių vietų pelnė chorų apžiūrose bei konkursuose. V. Mikšys dirigavo Kelmės, Pasvalio ir Švenčionių rajonų dainų šventėse, konsultavo moksleivų meno mėgėjų būrelius.

ŠaltiniaiKeisti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.