Vladas Dutkevičius

Vladas Dutkevičius (1889 m. kovo 23 d. Baisogaloje, Radviliškio raj.1945 m. sausio 8 d. Šiauliuose) – mokytojas, knygnešys, vargonininkas, chorvedys.

Biografija redaguoti

1901 m. Radviliškyje baigęs liaudies mokyklą, lankė Šiaulių gimnaziją, o 19111913 m. mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, 1919, 1920 ir 1921 m. lankė Švietimo ministerijos organizuojamus mokytojams aukštesniuosius kursus Kaune ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą.

19201923 m. tobulinosi Juozo Naujalio vargonininkų kursuose, 19311932 m. vargonuoti ir diriguoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje.

Išmokęs skaityti ir rašyti, pradėjo daraktoriauti kaimo mokyklose, o įgijęs muzikos žinių, ėmė vargonininkauti ir vadovauti chorams. 19091913 m. vadovavo Šiaulių Šv. Juozapo katalikų darbininkų draugijos ir „Varpo“ draugijos chorams, organizavo vakarus – vaidinimus su dainomis.

Nuvykęs į Radviliškį, 1913 m. sausio 13 d. vietos klube pastatė Miko Petrausko operetę „Kaminkrėtys ir malūnininkas". 19141917 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Viekšniuose (Akmenės raj.), 19181919 m. mokytojavo Paežerių (Radviliškio raj.) pradžios mokykloje. Suorganizavo Paežerių ir Užuožerių kaimų jaunimo chorą, surengė vakarų – koncertų. Metus kitus mokytojavo ir vargonininkavo Mažeikiuose, Kaltinėnuose (Šilalės raj.), Aukštelkuose (Radviliškio raj.), Subačiuje (Kupiškio raj.), Surdegyje (Anykščių raj.).

19231929 m. dirbo Spirakiuose (Panevėžio raj.) – pavasarininkų chorą parengė 1928 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune. 1929–1932 m. dirbo Panevėžyje: mokytojavo lenkų gimnazijoje ir vargonininkavo Kristaus Karaliaus katedroje. Katedros chorą parengė 1930 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune.

19321938 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Kretingoje. 1938 m. dainų šventei Klaipėdoje parengė du didelius chorus – Šaulių kuopos (57 dalyviai) ir jaunalietuvių (58 dalyviai). Nuo 1938 m. rudens iki mirties gyveno ir dirbo Šiauliuose.

V. Dutkevičius statė ir režisavo muzikinius bei dramos veikalus. Turėjo gražų tenoro balsą, Miko Petrausko bei Vlado Paulausko operetėse atlikdavo solo partijas. Buvo laikraščių „Vargonininkas“ ir „Viltis“ korespondentas, platino draudžiamą spaudą. 1928 m. prezidento Antano Smetonos apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu.

Išaugino 4 dukteris, iš kurių Danutė Dutkevičiūtė-Kuzinienė ir Laima Dutkevičiūtė-Burkšaitienė yra žinomos muzikologės.

Šaltiniai redaguoti