Visbarų biosferos poligonas

Visbarų biosferos poligonasbiosferos poligonas Visbarų, Stokaičių ir Vaidilų kaimų teritorijoje (Tauragės raj.), Žygaičių seniūnijoje, nuo Tauragės į šiaurės vakarus nutolęs per 20 km. Skirtas gulbių giesmininkių bei mažųjų žuvėdrų apsaugai.

Visbarų tvenkiniai

Poligone naudojamos gamtosauginės priemonės:

  • šienavimas ir krūmų kirtimas
  • dirbtinis plaustas – perimvietė žuvėdroms
  • dešimt dirbtinių lizdaviečių gulbėms.

2006 m. ant plausto įsikūrė gausi upinių žuvėdrų kolonija, perėjo apie dešimt gulbių giesmininkių porų.

Visbarų biosferos poligone yra įrengtas stebėjimo bokštelis, iš kurio galima apžvelgti tvenkinius, stebėti perinčius bei praskrendančius paukščius.

Nuorodos

redaguoti