Komjaunimas
Įkurta1918 m. spalio 29 d. –
panaikinta 1991 m.
BūstinėMaskva, Rusija
Narių skaičius~42 mln. (1985 m.)
Politinė ideologijamarksizmas-leninizmas, komunizmas

Komjaunimas arba Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga (VLKJS, rus. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи, ВЛКСМ) – visuomeninė politinė jaunimo organizacija, įkurta 1918 m. spalio 29 d. I Visos Rusijos darbininkų ir valstiečių jaunimo sąjungų suvažiavime kaip atsvara iki Pirmojo pasaulinio karo veikusiai skautų organizacijai.

Iki 1926 m. vadinosi Rusijos komunistinio jaunimo sąjunga (rus. Российский коммунистический союз молодежи, РКСМ). 1924 m. organizacijai suteiktas Lenino vardas. Pažangūs komjaunuoliai, išlaikę politinius kursus, galėdavo stoti į SSKP ir tapti komunistais. VLKJS panaikinta po 1991 m. rugpjūčio pučo.

1940–1991 m. veikė ir Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjunga (LLKJS). 1989 m. susikūrė savarankiška organizacija Lietuvos komjaunimas.


Literatūra redaguoti

  • Komjaunimo aktyvisto žinynas. – Vilnius: Mintis, 1974. – 218 p.
  • Apie septintokų ruošimą į komjaunimą: metodinės rekomendacijos. – Vilnius, 1974. – 71 p.
  • Komjaunuoliai jūs mano: lietuvių poetų eilėraščiai apie komjaunimą ir jaunimą / sud. I. Skaisgirienė. – K.: Šviesa, 1975. – 154 p.
  • Lenino komjaunimo įkūrimas: medžiaga lektoriui / Romualdas Murėnas. – Vilnius: Žinija, 1978. – 26 p.
  • VLKJS XVIII suvažiavimas apie komunistinį jaunimo auklėjimą / Algirdas Cegelis. – Vilnius: Žinija, 1978. – 40 p.
  • Komjaunimas – persitvarkymo dalyvis: medžiaga lektoriui / Juozapas Romualdas Bagušauskas. – Vilnius: Žinija, 1988. – 19 p.
  • Visasąjunginės Lenino Komunistinės Jaunimo Sąjungos įstatai: priimti VLKJS XX suvažiavime. – Vilnius: Mintis, 1988. – 19 p. – ISBN 5-417-00238-0