Virginijus Barkauskas

Virginijus Barkauskas (g. 1964 m. gegužės 7 d. Varėnoje) – pianistas, vargonininkas, chorvedys ir pedagogas.

Biografija

redaguoti

Nuo dešimties metų pradėjo mokytis Varėnos vaikų muzikos mokykloje, kurią baigė 1979 m. Fortepijono studijas tęsė Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje – baigė 1986 m.

Nuo 1988 m. toliau fortepijoną (dėst. L. Baronaitė) ir vargonus (prof. L. Digrys) studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo jaunimo chorui Marijampolėje, koncertavo kaip solistas ir akompaniatorius. 1991 m. buvo pakviestas į JAV – Elmhurstą, IL, kolegiją skaityti paskaitą apie Lietuvos bažnyčių istoriją ir religinę muziką. 1992 m. pradėjo studijas Šv. Juozapo koledže Rensselaeryje, IN, studijas baigė 1993 m. rugpjūčio 5 d., įgydamas menų magistro laipsnį vargonų (prof. dr. Philipas Gehringas) ir bažnytinės muzikos srityje. Gyvena Niujorke, vargonininkauja Viešpaties Atsimainymo parapijoje Maspethe, NY, vadovauja chorui, dėsto fortepijoną Bronxo konservatorijoje. Surengė per 20 solinių vargonų koncertų daugelyje JAV miestų: Valparaise, IN, Crookstone, MN, Vašingtone, D. C. Rensselaeryje, IN, Baltimorėje, MD, ir kitur. 1992 m. parašė studiją apie garsaus lietuvių vargonininko Jono Žuko muzikinę veiklą. Ji buvo išspausdinta JAV ir Kanados lietuviškoje spaudoje, taip pat ir Lietuvoje.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.