Virginidė

Virginidės yra kintamosios žvaigždės, panašios į cefeides. Virginidės vidutinį absoliutinį ryškį irgi galima nustatyti žinant jos pulsavimo periodą, tačiau ši priklausomybė skiriasi nuo cefeidžių:

Virginidės skiriasi nuo cefeidžių, nes yra II populiacijos žvaigždės ir jų metalingumas yra mažesnis nei Saulės. Virginidžių ryškis vidutiniškai 1,5 mag silpnesnis nei klasikinių cefeidžių, o periodas įvairuoja tarp 1 ir 60 parų.

Virginidės dar vadinamos II tipo cefeidėmis.