Vincentas Miškinis

Vincentas Miškinis (1868 m. birželio 20 d. Tauragnuose1940 m. spalio 14 d. Naujame Strūnaityje) – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Palaidotas Strūnaičio kapinėse.

BiografijaKeisti

Baigė Vilniaus kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1897 m. Paskirtas vikaru į Trakus. 1898 m. – Čiobiškio klebonas. 1899 m. – Kernavės klebonas. 1902 m. perkeltas į Budslavą (Vileikos dekanatas). 1909 m. perkeltas į Pivašiūnus. 1911 m. perkeltas į Varanavą (Balstogės dekanatas). 1922 m. perkeltas į Sužionis ir tais pačiais metais į Strūnaitį.

Švietėjiška veiklaKeisti

Platino lietuvišką spaudą, palaikė ryšius su Vilniuje gyvenusiu kunigu Juozu Ambraziejumi, kuris 1899 m. žandarų agentui Pranui Petruševičiui sakė, jog Vincentas Miškinis esąs Lietuvos šviesuolis. Lietuviškos spaudos gaudavo iš Molėtų valsčiuje gyvenusių knygnešių. Pas Vincentą Miškinį lankydavosi knygnešiai iš Suvalkų gubernijos ir Kaišiadorių.