Atverti pagrindinį meniu

BiografijaKeisti

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, po to Seinų kunigų seminarijoje. Ją baigęs, 1884 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Buvo perkeltas į Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčią, ilgametis jos klebonas. Seirijų dekanato dekanas ir garbės kanauninkas. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių ir biblioteką. Jo rūpesčiu suremontuota legendinė Kryžių koplyčia. Palaidotas Metelių bažnyčios šventoriuje.

Brolis kunigas Juozas Jurgilas, 18941900 m. dirbo pastoracinį darbą Vygriuose, kur susirgo džiova. Vincentas Jurgilas pas save slaugė brolį iki pat jo mirties ir palaidojo jį Metelių kapinėse.