Vincas Natkevičius

Vincas Natkevičius (1918 m. lapkričio 6 d. Ožkabaliai, Marijampolės apskritis1999 m. birželio 26 d. Vokietija) – Lietuvos literatūrologas, pedagogas, rezistentas.

BiografijaKeisti

Gimė vienuolikos vaikų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. 1938 m. baigęs gimnaziją įstojo į VDU Teologijos – filosofijos fakultetą.

19401941 m. buvo studentų ateitininkų klubo „Vytautas“ pirmininkas. Kaip studentas ateitininkas dalyvavo LAF'o veikloje. Įsteigus Lietuvių frontą talkininkavo redaguojant ir rengiant LF leidinius, dalyvavo aptariant Lietuvių fronto programą, ypač kultūros ir švietimo klausimus. Mokytojaudamas Kauno ir Alytaus gimnazijose platino LF idėjas ir spaudą, rašė pogrindiniam leidiniui „Į Laisvę“, dalyvavo Alytaus LF veikloje.

1944 m. pasitraukė į Vakarų Europą redagavo žurnalą „Krivūlė“.