Viltis – JAV lietuvių darbininkų liberalinis savaitraštis, leistas 18991901 m. Šenandoa. Skelbėsi esąs lietuviszkai-tautiszkas, darbininkiszkas laikrasztis.

Istorija

redaguoti

Leido bendrovė „V.J.Stagaras&Co“.

Redaktoriai Antanas Kaupas, Tomas Astramskas, Jonas Montvila, Vincas Šlekys (Stagaras).[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 565 psl.

Nuorodos

redaguoti