Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra

   Yra kilę abejonių dėl šio straipsnio objekto reikšmingumo ir tinkamumo enciklopedijai.
Galima paieškoti straipsnio objekto aprašymų nepriklausomuose nuo jo patikimuose antriniuose šaltiniuose ir pasiremti jais straipsnyje.
   Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius
Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra
Įkurtas2010 m.
Darbuotojų8 (2018 m.)
Studentų78 (2018 m.) [1]
Bakalaurai63 (2018 m.) [2]
Magistrantai19 (2018 m.) [3]
Doktorantai2 (2018 m.)
VietaMaironio g. 3, 01124 Vilnius
Svetainėvda.lt

Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra – viena iš Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto katedrų, kurioje ruošiami grafinio dizaino ir vizualiųjų komunikacijų dizaino specialistai. 2010 m. – 2020 m. katedrai vadovavo prof. Aušra Lisauskienė, nuo 2020 m. vadovauja prof. Audrius Klimas.

Istorija redaguoti

Grafinio dizaino katedra Vilniaus dailės akademijoje (iki 1990 m. Lietuvos TSR Valstybinis dailės institutas) įsteigta 2010 m., kai, atsižvelgus į pasaulinę praktiką, jog grafinis dizainas studijuojamas kaip savarankiška dizaino sritis, iki tol Dizaino katedroje veikusi prof. Audriaus Klimo Grafinio dizaino studija buvo performuota į atskirą katedrą.

Grafinio dizaino bakalauro studijų programa Vilniuje pradėta vykdyti nuo 2010 m. spalio 1 d., į ją kasmet priimama apie 16 studentų. 2012 m. katedros bakalauro studijų programą tarptautiniai ekspertai akreditavo maksimaliai 6 metų trukmei (iki 2018 m.).

Grafinio dizaino katedros vykdyta Grafinio dizaino magistrantūros studijų programa 2014 m. buvo transformuota į Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programą, kurią SKVC akreditavo 2014 m. liepos 2 d. Kasmet į šią programą priimama iki 10 studentų.

Katedros dėstytojai redaguoti

Nuo katedros įsteigimo 2010 m. jai vadovauja ir joje dėsto prof. Aušra Lisauskienė. Katedroje taip pat dėsto prof. Audrius Klimas, doc. Robertas Jucaitis, Marius Žalneravičius (nuo 2012 m.), Sigitas Gužauskas (nuo 2012 m.). Joje dėstė dizaineriai Marius Kasperavičius (2010 – 2011 m.), Aurimas Gaižauskas (2010 – 2015 m.), Marius Bartkus (2010 – 2017 m.), Jurga Lukoševičienė (2010 – 2012 m.), Titas Silovas (2011 – 2016 m.).

Vizualiosios raiškos įgūdžius lavina kviestiniai dėstytojai, tarp kurių – Piešimo ir Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojai. Magistrantūros studijų programoje tiriamajai/teorinei baigiamojo magistrantūros darbo daliai vadovauja mokslinius laipsnius įgiję dėstytojai.

Specialiuosius pasirenkamus kursus ar specializuotas paskaitas skaito ir kviestiniai dėstytojai iš Vilniaus universiteto, nepriklausomi menininkai arba socialiniai partneriai, dėstytojai iš žinomų užsienio aukštųjų dizaino mokyklų.

Grafinio dizaino studijų programa redaguoti

Grafinio dizaino katedros vykdomų studijų programų tikslai siejami su Valstybės prioritetais, kur apibrėžiama, kad kultūra ir kūrybiškumas yra svarbiausi Lietuvos ištekliai. Vykdomų studijų programų tiksluose atsižvelgiama į šios srities specialistų poreikį ES bei Lietuvos rinkoje bei į visos Lietuvos vystymosi perspektyvą „Lietuva 2030“. Studijų programos parengtos pagal Lietuvos aukštojo mokslo nuostatas dėl aukštųjų mokyklų konkurencingumo, jų išskirtinis bruožas - naujosios medijos, tarpdisciplininis mąstymas ir interaktyvus komunikavimas elektroninėje erdvėje.

VDA Grafinio dizaino katedroje rengiami dviejų pakopų universitetinių studijų specialistai. Katedra reguliarai bendradarbiauja su socialiniais partneriais[4], tarp kurių ir juridniai asmenys ir Lietuvos valstybinės institucijos [5].

Bakalauro studijos redaguoti

Grafinio dizaino bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms. Pirmosios pakopos universitetinės pagrindinės studijos trunka ketverius metus. Studijų programą sudaro trys dėstomų dalykų grupės: bendrojo universitetinio lavinimo, studijų dalykų specialioji (profesinė) dalis ir pasirenkamieji bendrojo universitetinio lavinimo dalykai.

Studijuojamos specialybės sritys: spausdintinė komunikacija – leidiniai, pakuotė, identitetas, plakatas, orientavimosi sistemos (angl. wayfinding), piktogramos, tipografika, reklama, infografika, žaidimai; skaitmeninė komunikacija – interaktyvūs leidiniai, animuota grafika, dinaminis identitetas, internetinių svetainių dizainas, mobiliosios aplikacijos, prezentacijos, dinaminė infografika, žaidimai. Bakalauro programos studentų projektai yra pelnę ne vieną nacionalinį ir tarptautinį apdovanojimą.[6][7]

Magistrantūros studijos redaguoti

Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius vizualiųjų komunikacijų dizaino specialistus, gebančius efektyviai perteikti verbalinę ir vizualinę informaciją naujųjų medijų priemonėmis tarpdisciplininiame dizaino lauke, vykdyti meninius tyrimus, kritiškai-analitiškai vertinti ir interpretuoti dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose, naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus siekiant strateginių vizualiosios komunikacijos tikslų bei kuriant naujus transdisciplininius projektus. Magistrantūros programos studentai yra laimėję prestižinių tarptautinių apdovanojimų [8]

Praktika redaguoti

Praktika vyksta tiek VDA praktikų bazėse, tiek ir socialinių partnerių įmonėse (tarp kurių, pvz. Lietuvos grafinio dizaino asociacija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija). Studentai praktinę patirtį įgyja dirbdami realiuose verslo ir kultūros projektuose.

Tarptautiniai ryšiai redaguoti

VDA yra pasirašiusi LLP / ERASMUS (studijų ir praktikos), NORDPLUS programų sutartis su Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Suomijos ir kt. aukštosiomis mokyklomis. Kasmet iš GDK studijuoti į užsienio universitetus išvyksta apie 5-6 studentus, tiek pat pagal mainų programą atvyksta.

GDK bendradarbiauja su dizaineriais ir pedagogais iš Aalto universiteto (Suomija), Sint Lucas aukštosios dizaino mokyklos (Belgija), Lahti universiteto Dizaino instituto (Suomija), Herdfordšyro universiteto (Anglija), École Estienne (Prancūzija), Vienos universiteto (Austrija), Jan Van Eyck akademijos (Olandija), Hagos Karališkosios dailės akademijos (Olandija), ArtEz menų instituto (Olandija), dizaino kompanijomis Lust (Olandija), House Industries (JAV), Underware Type Foundry (Suomija-Nyderlandai) ir kt.

GDK dėstytojai dalyvauja šalies ir užsienio konferencijose (Cumulus, ATYpI, ICOGRADA, Brno Grafinio dizaino bienalė ir kt.), dalyvauja kūrybių dirbtuvių mainų programose su kitom užsienio aukštosiomis mokyklomis, tarp kurių École Estienne (Paryžius, Prancūzija), Lahti universiteto Dizaino institutas (Suomija)[9], Aalto universitetas (Helsinkis, Suomija)[10], Hagos Karališkoji dailės akademija (Olandija), Anadolu universitetas (Turkija), Kinijos centrinė menų akademija (CAFA) (Pekinas, Kinija)[11] ir kt.

Šaltiniai redaguoti

 1. VDA 2018 m. veiklos ataskaita [1]. Nuoroda tikrinta 2019-11-25.
 2. VDA 2018 m. veiklos ataskaita [2]. Nuoroda tikrinta 2019-11-25.
 3. VDA 2018 m. veiklos ataskaita [3]. Nuoroda tikrinta 2019-11-25.
 4. UNESCO
 5. Energetikos ir technikos muziejus
 6. Kultūrpolis.lt
 7. Delfi
 8. Pilotas.lt
 9. CIRRUS
 10. Delfi
 11. Nemunas

Nuorodos redaguoti