Vilniaus regioninis valstybės archyvas

(Nukreipta iš puslapio Vilniaus apskrities archyvas)

Vilniaus regioninis valstybės archyvas - Lietuvos Respublikos valstybinė įstaiga Vilniuje, sauganti, kaupianti, tirianti ir populiarinanti Vilniaus ir Utenos apskričių valdymo, vietos savivaldos ir kitų institucijų bei įstaigų dokumentus, turinčius istorinę, kultūrinę bei praktinę reikšmę, užtikrina sukauptų dokumentų išsaugojimą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, organizuoja dokumentų paiešką. Taip pat saugomų dokumentų pagrindu išduoda įvairius dokumentus juridiniams faktams patvirtinti.

Šiuo metu Vilniaus apskrities archyvas saugo per 559530 bylų, kurios užima daugiau kaip 7149 tiesinių metrų lentynų.

IstorijaKeisti

Archyvas savo veiklą pradėjo 1996 m. balandžio 1 d., likvidavus Švenčionių apygardos archyvą ir šio archyvo dokumentų fondus perdavus Vilniaus apskrities archyvui. Po metų atskiru įsakymu Ukmergėje buvo įsteigtas šio archyvo filialas, kuris veikė iki 2006 m. Nuo 2017 m., reorganizavus Vilniaus apskrities archyvą ir prijungus prie jo Utenos apskrities archyvą, įsteigtas Vilniaus regioninis valstybės archyvas.

Saugomi dokumentaiKeisti

Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomi dokumentai sudaro šiuos kompleksus:

  • Sovietų okupacijos laikotarpio (1940–1941 m., 1944–1990 m.) - vykdomųjų komitetų, notarinių kontorų, mokslo, gydymo, švietimo, kultūros įstaigų veiklos dokumentai.
  • Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) Vilniaus apskrities miestų bei rajonų tarybų, merų, apylinkių ir gyvenviečių tarybų ir viršaičių bei seniūnijų veiklos dokumentai.
  • Paminklų restauravimo instituto dokumentai (1950–1993 m.): Lietuvos miestų įžymių vietovių, architektūrinių kompleksų, bažnyčių, dvarų, įstaigų techniniai dokumentai – brėžiniai, maketai, fotografijos.
  • Architektūros muziejaus dokumentai- komplekse sukaupti garsių architektų darbai.
  • Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Miesto plėtros departamento Vilniaus teritorinio planavimo dokumentai - komplekse (1933–1994 m.) saugomi žymių Vilniaus objektų projektai, matavimai, planai, miesto užstatymo taisyklės, toponuotraukos bei kiti dokumentai.
  • Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcijos dokumentai - komplekse (1974–1994 m.) saugomi Vilniaus senamiesčio architektūrinės ir kultūrinės plėtros dokumentai. Tai įvairių Vilniaus senamiesčio pastatų inžinierinius-geologinius tyrinėjimai, tyrimai, architektūriniai-archeologiniai matavimai, architektūriniai-statybiniai darbai.

NuorodosKeisti