Vilniaus aidas – politikos ir visuomenės gyvenimo laikraštis, leistas 19241928 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Leistas vietoje uždaryto laikraščio „Vilniaus balsas“. Ėjo triskart per savaitę. Leido Marija Žukauskaitė (18821966 m.), redagavo Karolis Urbonas. Spausdino spaustuvė „Ruch“. Išėjo 570 numerių. Tiražas 550 egz. (1928 m.). Nuo 1928 m. gruodžio 1 m., „Vilniaus aidui“ susijungus su laikraščiais „Dirva“ ir „Kelias“, pradėjo eiti „Vilniaus rytojus“.

Lenkų valdžia keletą laikraščio numerių konfiskavo. Nuo 1925 m. rugsėjo 6 d. iki 1926 m. lapkričio 23 d. vietoje „Vilniaus aido“ ėjo 9 vienkarčiai leidiniai („Amžių aidas“, „Būtovės aidas“, „Laisvės aidas“, „Prabočių aidas“, „Praeities aidas“ (redaktorė Prania Jovaišaitė), „Senolių aidas“, „Senovės aidas“ (redaktorė Ona Mikalauskaitė), „Vilties aidas“ (redaktorė Prania Jovaišaitė) ir kt.).

Rašė apie Vilniaus krašto lietuvių problemas, svarstė politikos, ekonomikos, kultūros, švietimo ir kt. klausimus, informavo apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, užsienio įvykius ir kt.

Bendradarbiavo Konradas Aleksa, Petras Avižonis, Jonas Basanavičius, Dzidas Budrys, Povilas Matulionis, V. Uždavinys, Jonas Gudaitis-Vabalas, Emilija Vileišienė ir kt.

Faktiškasis redaktorius Povilas Karazija.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 560 psl.

Nuorodos redaguoti