Vilkaviškio spaustuvė

Vilkaviškio spaustuvė – spaustuvės, veikusios Vilkaviškyje.

Istorija redaguoti

Pirmąją spaustuvę 1898 m. įkūrė I. Šerševskis. Ji veikė iki 1914 m. Gamino kvietimus, blankus, vizitines korteles, turėjo nedidelę spausdinimo mašiną. 19081910 m. dirbo L. Asinovskio spaustuvė, 19131914 m. – L. Skebelskio įmonė.

1928 m. J. Zilberis įkūrė spaustuvę, kuri 1932 m. buvo pavadinta „Olimpija“. Joje spausdintos kanceliarinės knygos, blankai, kvitai, kai kurios knygos. 1940 m. spaustuvė buvo nacionalizuota. 19301940 m. veikė J. Neulerio spaustuvė „Progres“. Spausdino brošiūras, knygas, blankus, kanceliarines knygas. 19391940 m. dirbo J. Šneibergo spaustuvė.

1945 m. pradėtą leisti Vilkaviškio apskrities laikraštį „Pergalė“ spausdino Marijampolės spaustuvė „Šešupė“. Kadangi per karą Vilkaviškis buvo labai sugriautas, spaustuvę imta kurti Kybartuose. Ten 19461948 m. spausdintas Vilkaviškio apskrities laikraštis „Pergalė“. 1950 m. Kybartams ir Vilkaviškiui tapus rajonų centrais, Kybartų spaustuvė ėmė spausdinti Kybartų rajono laikraštį „Leninietis“.

1950 m. įsteigta Vilkaviškio spaustuvė Vilniaus g. 26 nuo 1951 m. spausdino Vilkaviškio rajono laikraštį „Pergalė“. 19511953 m. joje taip pat buvo spausdinami MTS laikraščiai: Alvito „Komunizmo švyturys“, Gižų „Pirmyn į komunizmą“. 1960 m. birželio mėn. prie Vilkaviškio spaustuvės prijungtos Kazlų Rūdos ir Šakių spaustuvės. 1972 m. gautas ofsetas. 1976 m. Vilkaviškio spaustuvė tapo Kauno „Raidės“ spaustuvės skyriumi. Nuo 1980 m. Vilkaviškio spaustuvėje imta spausdinti Šakių rajono laikraštį „Draugas“ (buvo renkamas vietoje). Joje toliau buvo spausdinamas ir Vilkaviškio rajono laikraštis, nuo 1990 m. einantis pavadinimu „Santaka“.

„Raidės“ spaustuvės Vilkaviškio skyrius 1988 m. turėjo 2 linotipus, dvispalvę ofsetinės spaudos mašiną, vienspalvę ofsetinę mašiną, dvi plokščios spaudos mašinas. 1990 m. Vilkaviškio spaustuvė tapo savarankiška ir buvo pavadinta „Olimpija“, nuo 1995 m. vadinasi UAB „Olimpija spaustuvė“, spausdina laikraščius, brošiūras, blankus, afišas, turi leidybines teises. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 559 psl.