Vilkaviškio rajono taryba 1990–1995 m.

Vilkaviškio rajono tarybaVilkaviškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d., pakartotinis balsavimas (II turas) – balandžio 7 d. Pilnas pavadinimas – Vilkaviškio rajono Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Vilkaviškio rajono taryba.

Teisinis pagrindasKeisti

Vietos savivaldos pagrindų įstatymu, priimtu 1990 m. vasario 12 d., savivaldybės suskirstytos į žemesniosios pakopos savivaldybes – apylinkės, gyvenvietės (valsčiai), rajono (apskrities) miestai ir aukštesniosios pakopos savivaldybes – rajonai, apskritys, respublikos miestai. Vilkaviškio rajonui priskirtas aukštesniosios pakopos savivaldybės statusas. Savivaldybių teises kiek suvaržė 1993 m. spalio 12 d. Seimo priimtos įstatymo pataisos.

Rinkimai, vadovaujantis Lietuvos TRS Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. priimtu „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vietinių liaudies deputatų tarybų rinkimų įstatymu“ vyko pagal mažoritarinę sistemą. Kandidatus kelti galėjo renkamos tarybos teritorijoje esančių visuomeninių, politinių organizacijų, visuomeninių judėjimų rajonų ir miestų organai, taip pat ne mažiau, kaip 50 darbo ar gyvenamosios vietos piliečių susirinkimas. Tai buvo pirmieji laisvi ir demokratiški rinkimai po 1925 m. savivaldybių tarybų rinkimų.

Tarybos deputataiKeisti

  1. Juozas Povilaitis
  2. Gedeminas Gudaitis
  3. Jonas Lukšys

4. Algimantas Džermeika

5. Vacys Mikutenas

6. Romualdas Deltuva

7. Valentinas Pečiukaitis

8. Algirdas Butkevičius

9. Juozas Totoraitis

10. Kostas Janulaitis

11. Alfonsas Pumeris

12. Ramutis Budreika

13. Vitas Jurkšaitis

14. Irena Teresė Vainauskienė

15. Justinas Motūzas

16. Antanas Marcinkevičius

17. Kazimieras Adolfas Baršauskas

18. Juozas Jurkynas

19. Kęstutis Brazys

20. Albinas Sakalauskas

21. Bronius Kučiauskas

22. Alvyra Katkauskienė

23. Gintaras Mateika

NuorodosKeisti