Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybaVilkaviškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindasKeisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

RinkimaiKeisti

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3958 6
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 3676 6
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 3505 6
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1906 3
12 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 1104 2
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 1048 2
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 971 2

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Jonas Perliuba LKDP 1
Magdalena Konstantina Pušinaitienė LKDP 2
Alma Šumskienė LKDP 3
Linas Blažaitis LKDP 4
Alius Sigitas Pavasaris LKDP 5
Nijolė Lukoševičienė LKDP 6
Aleksandras Edmundas Žemaitaitis LDDP 1 iki 1995 m. balandžio 4 d.
Klemensas Kazlauskas LDDP 2 iki 1996 m. balandžio 19 d.
Juozas Algirdas Rudaitis LDDP 3
Juozas Iešmantavičius LDDP 4
Kazys Kiaulakis LDDP 5
Sigitas Šilkauskas LDDP 6
Aldona Žemaitaitienė LDDP 7 nuo 1995 m. balandžio 4 d.
Vytautas Geležiūnas LDDP 8 nuo 1996 m. balandžio 19 d.
Antanas Zenonas Berenta TSLK 1 iki 1995 m. birželio 22 d.
Kazimieras Griškaitis TSLK 2
Bronius Juozas Šalčius TSLK 3 iki 1995 m. birželio 8 d.
Algimantas Gudaitis TSLK 4
Jonas Šuliauskas TSLK 5
Eduardas Bratkovskis TSLK 6
Gabrielė Karalienė TSLK 7 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Algirdas Vaitkūnas TSLK 8 nuo 1995 m. birželio 22 d.
Algirdas Butkevičius LSDP 1 iki 1996 m. lapkričio 26 d.
Kęstutis Miglinas LSDP 2
Vladimiras Parfionovas LSDP 3 iki 1995 m. liepos 20 d.
Arūnas Mičiulis LSDP 4 nuo 1995 m. liepos 20 d.
Arvydas Judickas LSDP 5 nuo 1996 m. lapkričio 26 d.
Kęstutis Dambrava LPKTS 1
Milda Aldonienė LPKTS 2
Antanas Kairaitis LVP 1 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Erdvilas Adomavičius LVP 2
Petras Bareikis LVP 3 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Jonas Mačys LTS 1
Romualdas Žvirblis LTS 2

VeiklaKeisti

Rajono meru išrinktas Jonas Mačys, jo pavaduotoju Jonas Šuliauskas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Artūras Simanavičius.

NuorodosKeisti