Atverti pagrindinį meniu
Viktoras Radovičius
Viktoras Radovičius XX-o a. 50-ais metais
Viktoras Radovičius XX-o a. 50-ais metais
Lietuvos kamerinis orkestras Trakų pilyje kelis metus po įsteigimo, stovi iš kairės dirigentas Saulius Sondeckis, primarijus Viktoras Radovičius
Lietuvos kamerinis orkestras XX-o a. 60-ais metais, stovi iš kairės Saulius Sondeckis, Viktoras Radovičius
Mariam Azizbekova, Maskvos konservtorijos profesoriaus Davido Oistracho mokinys Viktoras Radovičius, jis pats, jo mokinė Audronė Vainiūnaitė per Davido Oistracho apsilankymą Vilniuje 1960 metais. Viktoras Radovičius
Mariam Azizbekova, Viktoras Radovičius, Davidas Oistrachas, Audronė Vainiūnaitė 1960 metais
Kompozitorius Balys Dvarionas, smuikininkas Aleksandras Livontas, jo profesorius Davidas Oistrachas, D.Oistracho auklėtinis Viktoras Radovičius per D.Oistracho apsilankymą Vilniuje XX-o a. 60-ais metais O
Balys Dvarionas, Aleksandras Livontas, Davidas Oistrachas, Viktoras Radovičius XX-o a. 60-ais metais. E.Šiško nuotr.
Sutuoktiniai Viktoras Radovičius ir Mariam Azizbekova repetuoja namų sąlygomis XX-o a. 50-ais metais
Viktoras Radovičius ir Mariam Azizbekova XX-o a. 50-ais metais

Viktoras Radovičius (1919 m. lapkričio 28 d. Abchazija1982 m. liepos 30 d. Vilnius) – Lietuvos smuikininkas, pedagogas, publicistas.

Viktoro Radovičiaus paskutinė buitinė nuotrauka šalia savo namo XX-o a. 80-aisias metais. A.Kunčiaus nuotr.
Viktoras Radovičius XX-o a. 80-aisiais metais. A.Kunčiaus nuotr.

BiografijaKeisti

STUDIJOS

Gimė Abchazijoje, Suchumio raj. Vladimirovkos kaime. 1924 m. kartu su šeima persikėlė į Rostovą prie Dono, kur mokėsi vidurinėje mokykloje (1927–1937) ir muzikos mokykloje (1929–1938). Baigęs mokslus Rostove prie Dono persikelė į Maskvą, kur 1938 metais sėkmingai įstojo į Maskvos konservatoriją, į Davido Oistracho smuiko klasę. 1941 m., prasidėjus karui kartu su konservatorija pasitraukė į Saratovą. Karo metais dirbo smuikininku įvairiose vietovėse – Rostove prie Dono, Kamenec-Podolske (Vak. Ukraina), Bratislavoje (Slovakija).

1945 m. grįžo į Maskvą ir tęsė studijas pas Davidą Oistrachą. Studijuodamas dirbo Maskvos Centrinio vaikų teatro orkestro koncertmeisteriu (1945–1948). Baigęs 1948 m. prof. Davido Oistracho smuiko klasę, iki 1950 m. buvo Šiaurės Osetijos muzikos mokyklos dėstytojas ir simfoninio orkestro artistas.

LIETUVOJE

1950 m. rugpjūčio mėnesį pagal Maskvos konservatorijos paskyrimą jo sutuoktinei pianistei Marietai Azizbekovai Viktoras Radovičius kartu su ja atvyko į Lietuvą. Kelis metus dirbo Radijo simfoninio orkestru artistu. Nuo pat atvykimo į Lietuvą buvo Vilniaus dešimtmetės mokyklos mokytojas, o nuo 1952 metų ir Lietuvos konservatorijos dėstytojas.

LIETUVOS KAMERINIAME ORKESTRE

1960 metais talkino Sauliui Sondeckiui steigti Lietuvos kamerinį orkestrą, buvo jo primarijus (pirmasis smuikas) ir solistas, su orkestru dalyvavęs daugelyje gastrolių užsienio šalyse. Muzikologė Dana Palionytė rašė: "Orkestro koncertmeisteris yra respublikos nusipelnęs artistas Viktoras Radovičius, TSRS liaudies artisto D.Oistracho mokinys, LTSR Valstybinėje konservatorijoje einantis profesoriaus pareigas. Per dvidešimt dvejus pedagoginio darbo metus Lietuvoje jis yra parengęs daug puikių smuikininkų, ne kartą sėkmingai atstovavusių mūsų respublikai regionaliniuose konkursuose, Visasąjunginėse perklausose, atsakinguose jaunųjų atlikėjų konkursuose, o dabar produktyviai dirbančių lietuvių koltūros labui. Tai R.Čekuolis, N.Medekšaitė, L.Gordonaitė, V.Jagėlaitė... Pirmosius kūrybinius žingsnius V.Radovičiaus vadovaujama žengė ir viena gabiausių respublikos smuikininkių, Maskvos konservatorijos prof. D.Oistracho klasės absolventė A.Vainiūnaitė. Didelis pedagoginis bei koncertuinis V.Radovičiaus patyrimas yra labai naudingas grupinėse repeticijose. Talentingo smuikininko pastabos, ugdant artistų profesinį meistriškumą , patarimai intonacinio švarumo, ansambliškumo klausimais visuomet taiklūs, motyvuoti, išsamūs. Smuikininkas niekada neatsisako patarti dirigentui ir, reikalui esant, pavaduoti jį repeticijų metu" (Dana Palionytė. Lietuvos TSR kamerinis orkestras. Vilnius, Vaga, 1972, p. 16-17).

LTSR nusipelniusio artisto vardas V.Radovičiui buvo suteiktas 1964 metasi. 1966 m. suteiktas docento, o 1979 m. profesoriaus vardas.

PEDAGOGAS

Profesorius pasižymėjo nepaprastu kruopštumu ir reiklumu darbe su studentais, siekė tiesiog griežimo technikos idealo. Tam nepaisė oficialių darbo valandų. Rūpestingai lavino studentų muzikinį skonį, drauge su jais klausėsi ir analizavo pasaulio įžymiųjų smuikininkų garso įrašus. Pas Viktora Radovičių mokėsi daug garsių Lietuvos smuikininkų ir pedagogų: Rimtautas Čekuolis, Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Jurgis Dvarionas, Eugenijus Urbonas, Undinė Jagėlaitė, Hiacetonas (Atis) Bankas, Aleksandras Štarkas, Ingrida Armonaitė, Jonas Tankevičius, Vytautas Martišius, Algirdas Paukštė, Rusnė Mataitytė, Vytautas Mikeliūnas, Eugenija Miklaševskaja ir kiti. Daug metų Lietuvos kamerinio orkestro smuikų grupę sudarė jo auklėtiniai.

Viktoras Radovičius dažnai skaitydavo mokslinius pranešimus bei teikė konsultacijas griežimo smuiku dėstymo metodikos klausimais, būdavo kviečiamas į įvairių egzaminų bei konkursių žiuri tiek Lietuvoje, tiek kitose tuometėse respublikose.

Visi, pažinoję Viktorą Radovičių, vertino jo paprastumą, dėmesingumą, patrauklius asmenybės bruožus.

Sūnus Jurijus Radovičius (1951), dukra Tatjana Radovič (1956).