Viktor Abakumov

(Nukreipta iš puslapio Viktoras Abakumovas)

Viktoras Abakumovas (rus. Виктор Семёнович Абакýмов); g. 1908 m. Maskvoje – m. 1954 m. gruodžio 19 d. Leningrade) – NKVD GURK padalinio vadas, generolas pulkininkas, pasižymėjęs žiaurumu kankinant nuteistus kalinius. Pagal tautybę armėnas.

1931-1932 m. paskirtas Raudonosios armijos komjaunimo pirmininku. 1934 m. įstojo į NKVD OGPU skyrių. 1943 m. tampa SMERŠ pirmininku. 1941–1943 metais eina TSRS vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojo pareigas. 1941 m. birželio 11-17 d. TSRS NKVD įgaliotinis Rygoje, vadovavo okupuotų Baltijos valstybių gyventojų trėmimams į okupavusią šalį – TSRS. 1943–1946 m. TSRS Gynybos liaudies komisariato vyriausias kontržvalgybos valdybos Smerš viršininkas. 1946–1951 TSRS valstybės saugumo ministras. Abakumovui vadovaujant buvo fabrikuojamos bylos prieš aukštus sov. pareigūnus, kariškius. Pagal Abakumovo patvirtintas instrukcijas ir direktyvas, 1948 m. gegužės ir 1949 m. kovo – balandžio mėn. įvykdyti didžiausi okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimai (Operacija Vesna). Remdamasi Abakumovo įsakymais MGB kariuomenė žiauriai slopino Lietuvos pasipriešinimą sovietų okupacijai. 1952 metais apkaltintas globojęs vadinamus sionistinius sąmokslininkus (taip vadintus sovietų pareigūnų gydytojus žydus) – sabotažu prieš Staliną ir Tėvynės išdavimu, todėl buvo atleistas iš pareigų, suimtas ir sušaudytas 1954 m. gruodžio 19 d.[1].

Literatūra

  1. Viktoras AbakumovasViktor Abakumov. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001