Vikisritis:Informatikos sąrašai

Informatikos Vikisritis

Informatikamokslas bei technikos šaka, kuri nagrinėja informacijos apdorojimą, panaudojant kompiuterius.[1]

Informatika (Informacinės technologijos) skatina intensyvų informacijos apsikeitimą tarptautiniu mastu. Praktikoje informatika apima tiek abstrakčius algoritmų, formalių gramatikų ir panašius tyrimus, tiek ir konkretesnes sritis – programavimo kalbas, programinę, techninę įrangą bei kompiuterio sudėtines dalis.

Naudojant šį žodį junginyje su konkrečios disciplinos pavadinimu (pvz., ekonominė informatika, bioinformatika ir panašiai), jis nurodo tam tikras informatikos specializacijas, kurios yra skirtos valdyti ir apdoroti atitinkamos disciplinos duomenis, informaciją ir žinias ir kartu įtraukia informatikos koncepcijas bei teorijas į šias disciplinas. Analogiškai informatika turi ryšių su bibliotekininkyste.

Rinktinis straipsnis
 
Informatikos sritys
 
Pagrindinės sąvokos
 
Sąrašai

Nuorodos

  1. LST ISO 2382-1: 1996. Informacijos technologija. Terminai ir apibrėžimai. 1-oji dalis. Pagrindiniai terminai. Lietuvos standartizacijos departamentas. 1996. 33 ps.
  2. A Brief History of Computing, by Stephen White. Šaltinis naudojamas pagal suteiktą teisę.