Vikipedijos aptarimas:Neutralus požiūris

Kadangi kalba čia apie Vikipedijos politiką, gal vertą šitą perkelti į Wikipedia: vardų sritį? (Taip kaip projektuose kitomis kalbomis). knutux 10:15, 2005 Rugpjūčio 30 (EEST)

Jau pusvalandį knisuosi, mėgindamas surasti šabloną, kuris pažymėtų straipsnį kaip abejotino neutralumo, bet kol kas no luck. Šitame straispnyje neturėtų būti..?

Ir iš viso tokius pagrindinius tagus reiktų sudėti į vieną vietą.

Priedas: gerai, nesvarbu, jau radau. Bet vistiek, nepatogu ieškoti. Jei aš nerandu, gali nerasti ir kiti. Šablonas NPOV o ieškoti skiltyje Pagalba:Šablonai

Dėl tvarkos redaguoti

Kažkaip po truputį labai jau susijaukė šis straipsniukas... Pavyzdžiui, kodėl būtent NPOV (neutralumo) straipsnyje aprašyta, kas yra mokslinis stilius, kokia turi būti straipsnio struktūra? Argi rašant kokiu nors kitu stiliumi neįmanoma rašyti neutraliai? Pavyzdžiui, posmas iš Maironio "Mūsų vargai":

O Vilsonas, kad su laivais,
Su tankais, jankesų pulkais
Išėjo karo spręst likimą,
Pareiškė, kad mažų tautų
Išeinąs ginti nuo skriaudų
Ir už tautų apsisprendimą.

Stilius čia nėra mokslinis, bet faktai aprašyti neutraliai ir tai būtų tinkamas tekstas straipsniui "Keturiolika Vilsono punktų" (suprantama, jei kreiptume dėmesį tik į neutralumą).

Tame pačiame straipsniukyje yra skyreliai "Vertinimo pagrindimas" ir "Nuomonės pagrindimas". Deja, kuo skiriasi "vertinimas" ir "nuomonė", nėra apibrėžta. Iš teksto spėčiau, kad "vertinimas" čia turėtų reikšti kažką, kas nusako reikšmingumą ("didžiausias", "gražiausias", "geriausias" ir pan.).

Labai dažnai minimas žodis "mokslas". Pavyzdžiui, "Idealu, jeigu remiamasi mokslu, t. y. kritiškai patikrintomis žiniomis, kurių teisingumas patvirtinamas moksliniais tyrimais bei metodais.". Skyrelis "Nuomonės pagrindimas" prasideda sakiniu "Vertinimo pagrindas ir išeities pozicijos - mokslo pateikiami argumentai, atspirties momentai, kuriais nuosekliai grindžiamas tam tikras požiūrio taškas, nuomonė.". Gal tada ir straipsnis turėtų vadintis ne "Neutralus požiūris", o "Mokslinis požiūris"? "Interwiki" nuoroda tada taip pat turėtų būti pateikta į en:Wikipedia:Scientific_point_of_view (jei kas - angliškoje Vikipedijoje pastaroji taisyklė buvo atmesta, "Meta-Wiki" irgi rašo, kad neutralus požiūris Vikipedijoje privalomas: meta:Foundation issues). Dar rašoma: "Šalies, kurioje vyrauja diktatūrinis režimas, paprastai yra ribojama mokslo tyrimo laisvė. Todėl oficiali mokslo pozicija gali kelti abejonių (pvz., oficiali Kinijos pozicija dėl Tibeto okupacijos etc.).". Kažkaip abejočiau, ar mokslas labai padeda atsakyti į tokius klausimus (nebent į "mokslas" kokiu nors būdu įeina ir "oficiali Kinijos pozicija")...

Dar teigiama: "Įvairių mokslo krypčių atstovai į tuos pačius dalykus žvelgia akcentuodami skirtingus dalykus. Todėl rekomenduojama (netgi ir sveikintina) pateikti dalyko apibrėžimą, remiantis keliais mokslais. Kitokia pozicija pagrindžiama naujoje pastraipoje, įvardijant mokslo pavadinimą (Fizikoje, Biologijoje...).". Čia labai reikėtų pavyzdžio. Kiek suprantu, kažką panašaus pateikė Tractor Wikipedia:Beviltiški straipsniai aptarime: "[...] Neutralumas - neutralumo trūkumas - tai nebūtinai NPOV pažeidimas. Tiesiog straipsnis gali būti nuspalvintas emociškai ir todėl būti neenciklopedišku. Požiūrio taškas - tai vėlgi nebūtinai NPOV pažeidimas, pvz., gaisrininko požiūris į architektūrą: gaisrininkiškas, bet ne architektiškas. [...]". Be to, gal tai daugiau "pilnumas", "išbaigtumas", o ne "neutralumas"?

Ir vėl: "Jei straipsnyje paliečiamos aktualios problemos, temos, dėl kurių kyla nevienareikšmiški vertinimai, ir jie yra gana plačiai žinomi, tada jie pateikiami iš mokslinių išeities pozicijų (apie asmenybes- per istorijos, psichologijos, politologijos prizmę, tikintieji apie tikėjimo tiesas - per religijotyros mokslą; (pop) ir kt. kultūros, meno mylėtojai - per menotyros poziciją, sporto - per medicinos, istorijos ar kt.).". Kažkaip neaišku, kas norėta pasakyti. Ar tai reiškia tą patį, ką ir "Reikia laikytis mokslinio požiūrio."? Ir, pavyzdžiui, kaip aprašyti dokumentą "Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo išvada", jo kūrimą ir tvirtinimą "per politologijos prizmę"? Skirtingi politologai vertina skirtingai... Laukti, kol susitars? Ar geriau rašyti "nemoksliškai", bet "neutraliai": "Ponas A mano, kad išvados geros, nes [...]. Ponas B tvirtina, kad išvados blogos, nes [...]."? O skaitytojai jau patys išsiaiškins (arba ne)...

Galiausiai, reikėtų parašyti, kodėl taisyklės yra būtent tokios. Pavyzdžiui, angliška versija mini, kad neutraliai rašoma dėl to, kad tada visiems straipsnis "patinka", dėl ko išvengiama redagavimo karų ir t.t.

Tad gal šis straipsniukas turėtų būti bent šiek tiek aptvarkytas? Turbūt visi vartotojai būtų dėkingi! --Martynas Patasius 02:03, 2006 Gruodžio 14 (EET)

Dar pridėsiu, kad moksliniame stiliuje anaiptol nevengiama specialiųjų terminų ir tarptautinių žodžių, priešingai, nei nurodyta čia. --Nomad 03:14, 2006 Gruodžio 14 (EET)
Kadangi per maždaug pusmetį nesutinkančių neatsirado, keliu tai, kas aprašo stilių ir pan., į Wikipedia:Enciklopedinis stilius. --Martynas Patasius 18:16, 2007 Birželio 8 (EEST)

Straipsnį vis dar būtina tvarkyti. Kadangi vargiai kas tuo užsiims, ypač dabar (vasarą), nededu attention ar pan. skydelių, šiaip ar taip greitu laiku rimtai peržiūrėsime visus taisyklių straipsnius. Tačiau pavyzdžiui rašoma, kad jei idėjos šalininkai neturi argumentų jai pagrįsti, reikia nurodyti kitokius (turtinius, statistinius, etc) – tuo tarpu man yra akivaizdu, kad reikia nurodyti tokius argumentus, kokius tie šalininkai plačiau naudoja (nepriklausomai nuo jų pobūdžio), o jei neturi jokių – taip ir parašyti. Visas skyrelis „Nuomonės pagrindimas“ yra praktiškai trintinas, kadangi vikipedija nėra vieta grįsti nuomonę apskritai. Kad ir tas pavyzdys su Kinijos okupacija prie mokslininkų patikimumo - nei šis nei tas. Yra ir daugiau problemų. --Nomad 03:34, 2007 Liepos 6 (EEST)

Atsižvelgiant į pastabas parašyta nauja redakcija (šiek tiek pagal dabartinį tekstą, šiek tiek - pagal anglišką ir rusišką versijas) - Naudotojas:Martynas Patasius/Neutralus požiūris. Tai dabar - kaip reikės spręsti, kurią palikti? --Martynas Patasius 19:25, 2007 spalio 9 (EEST)

Manau tiesiog imk ir pakeisk jei niekas neprieštarauja.--Dirgela 21:59, 2007 spalio 9 (EEST)
Gerai, perkelta. --Martynas Patasius 22:11, 2007 spalio 9 (EEST)

Taisyklės redaguoti

Vienas iš pamatinių Vikipedijos principų, gal būtų laikas ir formaliai priimti kaip taisykles (nors ir taip galioja). Ar būtų čia kuo papildyti, prie ko prikibti? --Homo ergaster (aptarimas) 11:00, 31 kovo 2022 (EEST)Atsakyti

Kaip ir viskas gerai, tik, manding, išdėstyta taip gana vaikiškai su tuo "Dievas yra/nėra", ar kažkokio tūlo Vikipedijos naudotojo pasisakymu apie Sadamą. Taisykles įsivaizduočiau labiau kaip aiškius punktus su aiškiais, Vikipedijoje sutinkamais pavyzdžiais. Dabar - toks rašinėlis iš bėdos. Hugo.arg (aptarimas) 11:14, 31 kovo 2022 (EEST)Atsakyti
Taip, kai kas gal kiek primityvokai atrodo. Užmetus akį į kitas wiki, būtų galima visai nemenkai išplėsti. Homo ergaster (aptarimas) 11:41, 31 kovo 2022 (EEST)Atsakyti

Pasiūlymas atnaujinti taisykles redaguoti

  Šiuo metu yra pateiktas pasiūlymas dėl taisyklių atnaujinimo, prašome susipažinti čia. -- Mindaur (aptarimas) 16:52, 12 balandžio 2024 (EEST)Atsakyti

Rekomendavus keliems administratoriams, teikiu kiekvieną principą atskirai.

Siūlymas: šio straipsnio ("Neutralus požiūris") turinį keisti nauju Vikipedija:Neutralus požiūris/teikimas-2024-04-12 turiniu ir paskelbti tai kaip taisyklę.

Nauja redakcija sutvirtina jau esamus principus ir išsamiau išdėsto kaip taisyklę reikėtų taikyti. Remiantis taisyklių priėmimo tvarka, po diskusijos balsavimas bus pradėtas šiame aptarime. Pastaba: ši taisyklė yra siūloma lygiagrečiai su trimis kitais atnaujinimais, žr. bendrą aprašymą čia; trys principai veikia darniai, kartu ir neturėtų būti aiškinami atskirai vieni nuo kitų. --Mindaur (aptarimas) 23:23, 12 balandžio 2024 (EEST)Atsakyti

Dėmesio: pridėjau naują skyrelį – "Kontroversiškos temos". Tai šiek supaprastinta ir vietomis perfrazuota angliškosios taisyklės dalies versija. Kadangi Vikipedijoje kartais atsiranda straipsnių apie pseudomokslines ar marginalias teorijas, manau, kad toks skyrelis yra aktualus. Kviečiu susipažinti. -- Mindaur (aptarimas) 00:50, 17 balandžio 2024 (EEST)Atsakyti

Balsavimas (dėl naujos redakcijos ir skelbimo taisykle) redaguoti

Ar sutinkate, kad nauja "Neutralus požiūris" redakcija – Vikipedija:Neutralus požiūris/teikimas-2024-04-12 (2024-04-27 21:05 versija) – būtų skelbiama oficialia Vikipedijos taisykle?

Pastaba: pasiūlymas buvo formaliai pateiktas aptarimui skyrelyje aukščiau, tačiau taip pat galite peržiūrėti susijusias diskusijas čia bei čia.

redaguoti

Prieš redaguoti

Susilaiko redaguoti

Komentarai redaguoti

Sprendimas redaguoti

Taisyklės priėmimui pritarta (praėjo dvi savaitės, 3 už ir nei vienas prieš; pritarta pagal "Taisyklių ir tvarkų priėmimas" straipsnio 6-ą punktą). Netrukus atnaujinsiu taisykles. --Mindaur (aptarimas) 16:21, 13 gegužės 2024 (EEST)Atsakyti

Grįžti į projekto "Neutralus požiūris" puslapį.