Vikipedija:Straipsnių kategorijos pagal metus

   Čia pateiktas pasiūlymas oficialioms Vikipedijos taisyklėms ar tvarkai.
Prašome pasisakyti aptarimo puslapyje.

Straipsnių kategorijos pagal metus redaguoti

Konkrečių metų įvykių kategorijos yra kuriamos kiekvieniems kalendoriaus metams pagal poreikį (jei aprašytas bent vienas tiems metams priskirtas įvykis). Metų kategorijoje turi būti numatyta perėjimas į ankstesnius bei sekančius metus, taip pat į tuos metus aprašantį straipsnį.

Metų įvykių kategorijų pavadinimai užrašomi skaičiumi ir naudojant pilną žodį „metai“, pavyzdžiui Kategorija:2008 metai. Metams pr. m. e., metų įvykių kategorijos pavadinimas papildomas sutrumpinimu „pr. m. e.“, pavyzdžiui, Kategorija:2008 metai pr. m. e.

Metų įvykiu toliau yra vadinamas įvykis ar reiškinys (jį aprašantis straipsnis), kurį pagal šį dokumentą galima priskirti konkrečių metų kategorijai.

Metų įvykių kategorija toliau yra vadinama konkreti kategorija, kuriai galima priskirti konkrečių metų įvykius ar reiškinius (juos aprašančius straipsnius arba net kategorijas), pavyzdžiui Kategorija:2008 metai

Metų įvykių kategorijų medžiu toliau yra vadinama konkreti konkrečių metų įvykių kategorija ir visos jai priskirtos detalesnės (sub) kategorijos (atskirų įvykių tipų kategorijos pagal metus), sukurtos pagal įvykių, įvykusių konkrečiais metais, tipus arba kategorijos.

Kategorijų medžiu pagal metus toliau yra vadinamos visos konkrečių metų įvykiams (reiškiniams) kategorizuoti skirtos kategorijos, kurios tiesiogiai ar per kitas kategorijas (subkategorijas) yra priskirtos konkrečių metų įvykių kategorijai; jos savo ruožtu yra priskirtos metų įvykių kategorijų hierarchijai ir tokiu būdų apjungtos į bendrą kategorijų medį pagal metus.

Metų įvykių kategorijos išdėstomos į hierarchiją, pavyzdžiui:

 • Kategorija:Įvykiai pagal datas
  • Kategorija:Tūkstantmečiai
   • Kategorija:1 tūkstantmetis, ..., Kategorija:3 tūkstantmetis
    • Kategorija:I amžius, ..., Kategorija:XXI amžius
     • Kategorija:1 metai, ..., Kategorija:2008 metai
      • Kategorija:2008 metai
       • Tailando skandalas (tik vienas toks tais metais)
       • 2009 m. palydovų susidūrimas
       • Kategorija:2009 sporte
        • 2009 m. CONCACAF Aukso taurė
        • 2009 m. Šilko kelio ralis
        • .. (ne mažiau kaip trys) ..
       • Kategorija:2009 filmai
        • Ledynmetis 3
        • .. (ne mažiau kaip trys) ..

Šiam kategorijų medžiui priskirti straipsniai gali priklausyti ir kitoms kategorijoms, jie jie ten tinka. Konkrečių straipsnių, kategorijų pavadinimų šis dokumentas nereglamentuoja. Dėl jų nesutariant laikytis įprastinės disputo procedūros (diskutuoti, nesutarus balsuoti).

Straipsniai apie įvykius ar reiškinius priskiriami konkrečiai metų įvykių kategorijai vadovaujantis šiomis nuostatomis:

 1. Metų kategorijoms nepriskiriami straipsniai apie procesus kurie tęsiasi nuolatos ar labai ilgai ir neturi nei akivaizdžios pradžios, nei pabaigos, pavyzdžiui Žemė
 2. Pasikartojančius įvykius ar reiškinius aprašantys straipsniai metų kategorijoms priskiriami tik jei jie aprašo vieną, reikšmingą įvykio ar reiškinio pasikartojimą. Pavyzdžiui, straipsnis Halio kometa nepriskiriamas jokiai metų įvykių kategorijai, tačiau straipsnis 1986 m. Halio kometos pasirodymas, jei būtų parašytas, galėtų būti priskiriamas 1986 metų įvykių kategorijai.
 3. Jei įvykis baigiasi kitais metais nei prasideda, jis priskiriamas tik vienų metų kategorijai vadovaujantis žinomiausio fakto principu. Atskiroms įvykių (reiškinių) grupėms iš anksto turi būti sutarta, kuris momentas yra laikomas žinomiausiu faktu. Pavyzdžiui Olimpinėms žaidynėms tokiu žinomiausiu faktu reikia laikyti jų vykimo (atidarymo) metus, o ne paskelbimo ar pasiruošimo joms pradžios metus.
 4. Žinomiausio fakto susitarimai registruojami Vikiprojektas:Metai skyrelyje Įvykių pagal tipus priskyrimas metų kategorijoms, pavyzdžiui, tame skyrelyje įrašant {{quote|* '''Albumai''' - kategorizuojami pagal jų išleidimo (platinimo pradžios) metus, tam kuriant kategorijas, pvz., [[:Kategorija:2008 albumai]], kurios priskiriamos konkrečių metų įvykių kategorijai}}. Tai turi būti įrašyta prieš pradedant kategorizuoti pagal šį dokumentą.
 5. Jei įvykis (reiškinys) prasidėjo ir baigėsi tais pačiais metais, jis gali būti priskirtas tiems metams skirtai įvykių kategorijai.
 6. Konkrečių metų įvykių kategorijoms turi būti priskirtos visos tų konkrečių metų įvykių subkategorijos, į kurias yra įtraukti tam tikro tipo tų konkrečių metų įvykiai. Detalesnės metų subkategorijos kuriamos tuomet, kai to pačio tipo įvykių (reiškinių), įvykusių tais metais, yra aprašyta ne mažiau kaip trys. Jei sukurta bent viena detalesnė metų subkategorija, tai turi būti sukurta ir metų kategorija kaip tos subkategorijos tėvinė kategorija.
 7. Įvykių (reiškinių) grupėms, kurių metuose gali įvykti labai daug (pavyzdžiui gimimai, mirtys), iš anksto atskirai turi būti sutarta dėl jų kategorizavimo pagal metus; tokie įvykiai neturi būti priskiriami tiesiai metų kategorijoms. Jei metų įvykį ar reiškinį aprašantis straipsnis aptaria įvykį, kurio tipui tiems metams jau yra sukurta detalesnė metų subkategorija, tai šis įvykis ar reiškinys turi būti priskirtas šiai subkategorijai, o ne tiesiogiai pačiai metų kategorijai.
 8. Jei sudėtinį konkrečių metų įvykį aprašo keletas detalesnių straipsnių, kurie yra apjungti į specialią šiam sudėtiniam įvykiui skirtą kategoriją, tai tokia kategorija gali būti priskirta tų konkrečių metų įvykių kategorijai arba atskiro įvykių tipo kategorijai pagal metus, pavyzdžiui Kategorija:2008 metų vasaros olimpinės žaidynės.