Vikipedija:Smėlio dėžė 1

 Sandbox.png  Smėlio dėžė skirta paeksperimentuoti su teksto redagavimu. Čia galite išbandyti savo formatavimo įgūdžius, nebijodami ką nors „sugadinti“. Turėkite galvoje, kad čia įrašytas tekstas liks tik tol, kol kitas dalyvis jo nesugalvos pakeisti.

Pageidautina savo eksperimentus daryti tik žemiau šios linijos.


PETRAS ŠEŠTAKAUSKAS - (1897 11 01 Antalieptėje, Zarasų apskr. - 1980 05 13 Čikagoje)

„Poetika“ – tai ankstyviausias išlikęs Aristotelio dramos teorijos darbas bei pirmas filosofinis traktatas sutelkęs dėmesį į literatūros teoriją. Jame, Aristotelis aprašo tai, ką jis vadina „poezija“ (terminu, kuris graikiškai pažodžiui reiškia „padaryti“, o šiame kontekste apima dramos-komedijos, tragedijos ir satyros rolę, taip pat lyrikos, epo ir ditirambo - daina dainuojama pagirti Dionyzą - vyno ir vaisingumo Dievą). Šie kūriniai yra panašūs, nes jie visi priklauso imitaciniam menui, tačiau jie išskiriami trimis būdais, kuriuos Aristotelis aprašo. 1. Jie skiriasi muzikos ritmu, harmonija, metru ir melodija. 2. Gerumo skirtumu simboliuose. 3. Būdu, kuriuo simboliai yra pateikiami.

Nagrinėdamas savo „pirmuosius principus“, Aristotelis randa du: 1) pamėgdžiojimą (mimeisis) ir 2) žanrus ir kitas sąvokas, pagal kurias, tiesa yra taikoma/aptinkama poezijoje. Jo analizė apie tragediją yra pagrindinė diskusijos esmė. Nors „Poetika“ visuotinai pripažinta Vakarų kritinės tradicijos, Marvinas Karlsonas paaiškina: „Beveik kiekviena detalė apie jo pagrindinį darbą, sukėlė daug skirtingų nuomonių.“

Darbas buvo prarastas Vakarų pasaulyje ir ilgą laiką buvo iškraipomas. Jis buvo prieinamas Viduramžiais ir ankstyvojo Renesanso metu, kai buvo išverstas į lotynų ir arabų kalbas, parašytas Averojaus (Islamo filosofas, teisėjas ir gydytojas, gimęs Ispanijoje. Savo komentarais apie Aristotelį siekė suderinti graikų filosofinę tradiciją su arabų).

Aristotelio darbas estetikoje susideda iš „Poetikos“ ir „Retorikos“. „Poetika“ yra specialiai susijusi su drama. Tam tikru momentu, Aristotelio originalus kūrinys buvo padalintas į dvi dalis, kiekviena iš „knygų“ parašyta ant atskiro papiruso ritinėlio. Tačiau tik pirmoji dalis, kuri orientuota į tragediją - išlieka. Prarastoji - antroji dalis, skirta komedijai. Mokslininkai spėja, kad „Tractatus coislinianus“ apibendrina prarastos antrosios knygos turinį.

FormaKeisti

„Poetikos“ turinio puslapis buvo rastas knygoje „Pagrindiniai Aristotelio darbai“, kuri buvo išleista 2001m. Turinyje nurodomos pagrindinės penkios dalys.

 • A. Preliminarus diskursas apie tragediją, epą ir komediją, kaip pagrindinių formų imitacinę poeziją.
 • B. Tragedijos apibrėžimas ir jos rūšys. Apibrėžimas ir analizė kokybinėje dalyje.
 • C. Epo struktūra: katastrofiškas malonumas ar katarsis patirtas iš baimės ir gailesčio, turėtų būti pateiktas žiūrovo. Poetas turėtų sujungti problemą ir atomazgą istorijos metu bei suderinti visus tragedijos elementus. Jis taip pat turi išreikšti mintis apgalvodamas ir parinkdamas tinkamus personažų žodžius ir veiksmus, nes tik teisingai parinkti žodžiai ar veiksmai, tinkamai perteik pagrindinę idėją. Aristotelis tikėjo, kad visi šie skirtingi elementai turi būti pateikti tam, kad poezija būtų tinkama.
 • D. Galima epo ir tragedijos kritika.
 • E. Tragedija yra meniškai pranašesnė nei epas: tragedija stengiasi, kiek tai įmanoma, kad jos veiksmas įvyktų per vieną dieną arba bent nežymiai peržengtų šią ribą, tuo tarpu epo laikas neribotas. Tragedijos ir epo kai kurios dalys yra panašios, o kai kurios būdingos tik tragedijai. Todėl tas, kuris moka nustatyti, ar tragedija yra gera, ar bloga, sugeba įvertinti ir epinius kūrinius, nes viskas, kas būdinga epui, būdinga ir tragedijai, tačiau kas būdinga pastarajai, ne viskas įeina į epą.

TurinysKeisti

Tragedija sudaryta iš šešių dalių, kurias Aristotelis pristato svarbos seka, pradėdamas su svarbiausia.

Reiškia „incidentų struktūrą“ (veiksmus). Pagrindiniai fabulos elementai yra pasikeitimai, atpažinimas ir kančia. Geriausia fabula turėtų būti sudėtinga (t.y. įtraukti likimo pokyčius). Ji turėtų imituoti veiksmus, žadinančius baimę ir gailestį. Tokiu būdu fabula prasidėtų nuo laimės ir eitų prie nesėkmės, įtraukiant pagrindinį veikėją į stiprias kančias, dažniausiai fizinę žalą, ar mirtį.
Veiksmai turėtų būti logiški ir vystytis natūraliai, sekti prieš tai einančius veiksmus. Jie labiau teiks pasitenkinimą auditorijai, jeigu bus pateikiami kaip netikėti, arba galimai atsitiktiniai, o tik vėliau atsiskleis, kaip tikėtini, ar netgi neišvengiami.
Kai veikėjas yra nelaimingas, nusigręžus sėkmei („peripeteia“) šiandien žinoma pop kultūroje, kaip „siužeto posūkis“) pradžioje jis kenčia („pathos“) ir vėliau jis gali suprasti („anagnorisis“) savo vargo priežastį arba kelią, kaip iš jo išsilaisvinti.
Yra daug geriau, kai tragiškas įvykis nutinka herojui, dėl klaidos, kurią jis padaro („hamartia“) vietoje dalykų, kurie bet kokiu atveju galėtų nutikti. Taip yra todėl, kad auditorijai daug labiau patinka būti „pastūmėtai“ to. Herojus galėjo padaryti ją sąmoningai („Medea“) arba nesąmoningai („Edipas“). Jis gali nebetęsti savo žygdarbio (dėl savalaikio atradimo, turimų žinių žygdarbio įgyvendinimo metu). Personažas tragedijoje yra moralinis arba etinis.
Labai geroje tragedijoje, personažas sustiprins siužetą, tai reiškia, kad asmeninės motyvacijos kažkokiu būdu susijungs su dalimi priežasčių ir pasekmių veiksmų grandine, kurie sukelia gailestį ir baimę.
Pagrindinis personažas turėtų būti
 • geras - Aristotelis teigia, kad auditorijai nepatinka pvz. piktadariai, pabaigoje „sėkmę kuriantys iš kančių“. Nors taip gali ir nutikti, ir gali padaryti kūrinį įdomiu. Nepaisant to, čia moralė yra pavojuje, o ji yra svarbi, darant žmones laimingais (žmonės gali pvz. žiūrėti tragediją, norėdami išlaisvinti savo pyktį)
 • tinkamas - jeigu personažas turi būti išmintingas, mažai tikėtina, kad jis bus jaunas (daroma prielaida, kad išmintis ateina su amžiumi)
 • nuoseklus - jeigu personažas yra kareivis, tikėtina, kad jis nebijos kraujo (jeigu kareivis bijo kraujo, tai turi būti paaiškinta ir vaidinti kažkokį vaidmenį kūrinyje, nesupainiojant auditorijos); taip pat yra „gerai“, jeigu personažas nekeičia savo nuomonės „taip stipriai“ jei kūrinys nėra „vedamas“ iš to, kas yra tie personažai, bet pagal tai, kaip jie elgiasi. (auditoriją gali sumaišyti netikėti personažų elgesio pasikeitimai [taip pat elgesio priežastys ir moralės]).
 • Nuosekliai nenuoseklus - jeigu personažas nuolat elgiasi kvailai, yra keista, jei staiga jis tampa protingu. Šiuo atveju, reikėtų paaiškinti tokius pasikeitimus, kitu atveju auditorija gali pasimesti. Jeigu personažas dažnai keičia savo nuomonę, turėtų būti aišku, kad tai jo bruožas, o ne realus žmogus - tai reikalinga tam, kad būtų išvengta neaiškumo.
šnekamoji (paprastai) argumentuoja žmogaus charakterį, gali paaiškinti veikėją arba jo istoriją fone.
 • dikcija („leksika“)
Atkreipia dėmesį į šnekamosios kalbos kokybę tragedijoje. Kalba turėtų atspindėti charakterį ir moralines savybes visų personažų esančių ant scenos. Išraiška turi parodyti žodžių reikšmingumą.
Choras taip pat turėtų būti laikomas kaip vienas veikėjų. Tai turėtų būti neatsiejama dalis visumos ir taip pat bendrinti visumą. Turėtų būti prijungtas prie siužeto vienybės. Tai labai realus veiksnys dramos malonume.
 • reginys („opsis“)
Atkreipia vizualinį dėmesį į spektaklio regėjimo lauką, įskaitant pastatymą, sceną, kostiumus ir rekvizitus (viskas, ką galima matyti). Aristotelis tokį reginį vadina “mažiausiai artistišku“ tragedijos elementu ir “mažiausiai siejantį“ su poeto darbu (scenarijaus rašymo). Pavyzdžiui jei spektaklis turi labai gražius kostiumus, bet blogą vaidybą ir istorija, tuomet kažkas yra ne taip. Nesvarbu, kad kostiumų grožis gali išsaugoti spektaklį, tai vis tiek nebus geras dalykas. Reginys yra tarsi siaubo filmo jaudulys.

Aristotelis pasiūlo seniausiai egzistuojančia teoriją apie tragedijos ir komedijos kilmes:

Bet kokiu atveju, pradžioje atsirandant iš improvizaciniams (tiek tragedijos ir komedijos - tragedijos iš Dytyramb lyderių, ir komedijos iš minėtųjų Falla procesijos lyderių, kurie net ir dabar toliau tęsia miestuose šiuos papročius.[...] (1449a10-13)

ĮtakaKeisti

„Poetika“ yra laikoma daranti mažesnę įtaką savo laikui, lyginant su tuo kas apskritai yra suprantama kaip populiaresnis šiuolaikinis dalykas, „Retorika“. Tai turbūt dėl to, nes Aristotelio gyvavimo metu retorika ir poetika buvo klasifikuojamos tarsi giminės, idealių dalykų panteone. Dėl retorikos tiesioginės reikšmės ir svarbos teisei ir politikai, ji išsivystė į didesnę dalį, atskirta nuo poetikos. Nepaisant to abi temos buvo klasifikuojamos pagal estetiką, Aristotelio sistemų metafizikoje. Šiuo atžvilgiu retorika ir poetika yra dvi dalys to paties dalyko – estetinės dimensijos. Aristotelio filosofijoje, tai yra laikoma kaip viena iš metafizinių aspektų iš dalykų; atsižvelgiant į Kanto į grynąją estetiką, ji yra suprantama kaip kažkas ne konceptualaus, išlaisvinančio protą.

Viduramžiais įtakingas arabų kalbos Aristotelio „Poetikos“ teksto vertimas buvo išverstas iš graikų kalbos rankraščio paruoštas prieš 700 m. Šis rankraštis buvo taip pat išverstas iš graikų kalbos į sirų kalbą ir skiriasi nuo tų metų priimto 11-ojo amžiaus šaltinio „Paryžiaus 1741“. Sirių kalba naudojantis arabų vertimas smarkiai nukrypo nuo originalaus „Poetikos“ žodyno ir pradėjo klaidingą Aristotelio minčių interpretaciją, kuris ir tęsėsi per Viduramžius. „Paryžiaus 1741“ rankraštis dabar randasi Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje.

Yra dvi skirtingos Aristotelio „Poetikos“ arabų interpretacijos, kurias paruošė Abu Nasr al-Farabi ir Averojus (ty Abu al-Walid Ibn Rushd).

Al-Farabi siekia sukurti poeziją kaip logišką dėstymo saviraišką, suteikiant jai pagrįstumą Islamo pasaulyje. Averojus komentare bando suderinti savo „Poetikos“ vertimą su al-Farabi vertinimu, tačiau jis galiausiai negali suderinti savo moralinio tikslo poezijai su al-Farabi loginiu tikslu.

Averojaus „Poetikos“ interpretacijai pritarė ir Vakarai, kadangi jiems buvo svarbios humanistinės pažiūros. Laikas nuo laiko, viduramžių filosofai teikė pirmenybę Averojaus kometarams apie Aristotelio skelbiamą požiūrį. Tai lėmė Aristotelio „Poetikos“ išlikimą pasitelkiant arabų literatūrinės tradicija

123

 • ==jūsų vartotojo vardas==
 • ~~~

DomcevasKeisti

 
Paveiksliuko pavizdys.

Perskaite ir išmokoKeisti

~~~~jurgisram

Valiovalio, čia aš viską testuoju.

Valio valio, prašom kad neištryniau (čia kitas žmogus rašo :D) yo yo yo yo

 • ==Engeta==
 • ~~~

Jau tris straipsnius pataisiau ;)

 • Naujokas
 • ~~~~Grafas12~~~~

Šaltiniai:Keisti

KategorijosKeisti

JolitaKeisti