Vikipedija:Mokslinės klasifikacijos pavadinimų naudojimas biologijos straipsniuose

 Gnome-mime-text-x-copying.svg  Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Mokslinės klasifikacijos pavadinimų naudojimas biologijos straipsniuose

  • Straipsniai apie taksonus, kladas ar rūšis užvadinami lietuvišku pavadinimu. Pirmame (įžanginiame) sakinyje prie taksono ar klados lietuviško pavadinimo skliausteliuose nurodyti jo mokslinį („lotynišką“) pavadinimą kursyvu. Pvz., Grizlis (Ursus arctos horribilis)
  • Jei aprašomas taksonas neturi lietuviškuose šaltiniuose minimo lietuviško pavadinimo, binominės nomenklatūros mokslinis pavadinimas naudojamas vietoje jo. Tuomet skliausteliuose papildomai nurodyti nieko nereikia. Pvz., Synchita variegata.
  • Skliausteliuose nurodant mokslinį pavadinimą, nededama santrumpa lot., ar jokia kita santrumpa
  • Pirmame (įžanginiame) sakinyje pavadinimai kitomis kalbomis taip pat nenurodomi, išskyrus ypatingus atvejus, kuomet pavadinimas kita kalba tuo konkrečiu atveju dėl kažkokių priežasčių yra reikšmingas savaime.
  • Straipsniuose, kurie neatitinka jokio konkretaus mokslinės klasifikacijos taksono, klados ar rūšies, „lotyniški“ pavadinimai skliausteliuose nededami. Jei kažkada anksčiau egzistavo toks taksonas ir turėjo mokslinį pavadinimą, pvz., Pisces, tą galima paminėti tinkamoje vietoje straipsnio tekste.
  • Straipsniuose naudojamos infolentelės su sistematika, kur kiekvienas naudojamas aukštesnis taksonas turi nuorodą į atitinkamą straipsnį apie jį. Taip pat lentelėje turi būti nuoroda į platesnį straipsnį apie binominę nomenklatūrą, kad būtų galima pasiskaityti, ką reiškia tas pavadinimas kursyvu skliausteliuose.