Vikipedija:Kandidatavimas į administratorius/Tapę neaktualiais prašymai atimti teises

Tapę neaktualiais prašymai atimti teises - prašymai, kuomet jie yra atsiimami arba svarstymo metu dalyvis nebeturi administratoriaus statuso (pvz., atsisako ar jam panaikinamas šis statusas iki Bendruomenės sprendimo priėmimo).

Dėl administratoriaus (ir biurokrato) teisių atėmimo naudotojui „Dirgela“Keisti

Šiuo balsavimu siekiama panaikinti administratoriaus (tuo pačiu – ir biurokrato) teises naudotojui Dirgela už piktnaudžiavimą administratoriaus teisėmis, nekonstruktyvų bendravimą, savavališkus veiksmus be bendruomenės pritarimo. Toliau pateikiami pagrindiniai pavyzdžiai:

 1. naudotojas piktnaudžiavo administratoriaus teisėmis masiškai trindamas tvarkingus, enciklopediškus straipsnius (pvz., Viliujus, 1951 m. Europos krepšinio čempionatas, Čašnikų rajonas, Anglijos_pilietinis_karas, Liublino unija ir daugybė kitų žr.) motyvuodamas, esą jie be šaltinių, tačiau dėl šios priežasties trinti straipsnių (ir be jokios atožvalgos) niekur nebuvo sutarta. Tebuvo naudotojo „Nomad“ parašytas manifestas (Vikipedijos_aptarimas:Bendruomenė#Pamąstymai_dešimtmečio_pabaigos_proga), kuris anaiptol nėra jokia taisyklė ar susitarimas, o tiesiog akla valia dviejų naudotojų įgyvendinta savivalė (be to, žemiau pateikti pavyzdžiai, kai pats Dirgėla to, kas išdėstyta manifeste, akivaizdžiai nesilaiko). Toks masinis straipsnių trynimas prieštarauja tiek tarptautinei Vikipedijos praktikai, tiek lietuviškosios Vikipedijos konsensusui, tiek esamai (kad ir neišbaigtai bei nepatvirtintai) straipsnių trynimo politikai (Vikipedija:Straipsnių trynimo politika). Trinant straipsnius dažnai komentare nurodoma „kukli apimtis“, „beveik be turinio“, tačiau tokių kriterijų nėra, yra tik minimalūs reikalavimai straipsniams (Vikipedija:Minimalūs reikalavimai straipsniui).
 2. masinis straipsnių trynimas be jokio perspėjimo (t. y., straipsnio nepažymėjus trynimui, neišdėsčius konkrečių pastabų aptarime, kodėl straipsnis žūtbūt šalintinas). Ištrinta daug straipsnių, kurių informacija lengvai patikrinama (patikrinus šaltinius kitose vikipedijose, VLE), bet į tai visiškai neatsižvelgta.
 3. šitokia straipsnių trynimo politika buvo įvesta staiga, be jokio pasitarimo su bendruomene, savo nuožiūra įvedus absurdiškai trumpą laiką straipsnių tvarkymui (net ir nepaisant to laiko, išnašų stokojantys, bet kitais atžvilgiais tvarkingi, enciklopediški straipsniai pradėti trinti iškart), neatsižvelgiant į tai, kad liet. vikipedijos pildytojų pajėgos smarkiai sumažėjusios, ir daugelio ištrintų straipsnių niekas neperrašinės iš naujo. Anot Vikipedija:Penki stulpai: Vikipedija neturi biurokratinių taisyklių, neskaitant penkių bendrų čia aprašomų principų. Būk drąsus rašydamas, pervadindamas ir keisdamas straipsnius, kadangi tobulumo nereikalaujama . Kitaip tariant, neatsižvelgiama į Vikipedija:Saikingas dėmesys taisyklėms (taip pat Vikipedija:Tobulas - gero priešas), kai rigoristiškai interpretuojama viena taisyklė (neatsižvelgiant į kitas aplinkybes – straipsnių enciklopediškumą, galimybę nesunkiai patikrinti informaciją) užgožia visa kitą. Tokia trynimo nuostata pažeidžia ir Geranoriškumo prezumpciją, esą, nenurodydami straipsniuose šaltinių, kiti naudotojai (ypač, kai kalbama apie patyrusių naudotojų indėlį) kone tyčia rašė melą.
 4. dvigubų standartų taikymas. Pats naudotojas:Dirgela iki pat nesenų laikų straipsnius rašė nenurodydamas šaltinių (pvz., Karadžiordžė Petrovičius, 2020 m. rugsėjo 27 d., Bečičiai, 2020 m. kovo 10 d., šaltinis tik gyventojų sk., o likusiems teiginiams, kurie tikrai nėra visiškai trivialūs, šaltiniai nenurodyti, 2019 m. rugsėjo 9‎ d., 2018 m. sausio 14 d., 2017 m. gruodžio 26 d., 2014 m. spalio 15 d., o seniau – dar daugiau (žr.), kad ir 945_Barselona (stačiai beviltiškas)). Tai, viena vertus, rodo, kad iki pat „manifesto“ paskelbimo šaltinių nurodymas pačiam Dirgėlai neatrodė toks būtinas, ir bendruomenės konsesusas taip pat buvo, jog šaltiniai svarbiausi tik grindžiant ginčytinus faktus, antra vertus, užuot ėmęsis tvarkyti savo kurtų straipsnių (kurių šaltinius pats ir žino), ėmė trinti straipsnius tų temų, apie kurias neišmano, ir nė nesistengia įsigilinti. Dar daugiau – Dirgėla deklaruoja būtinybę nurodyti šaltinius kiekvienam teiginiui, net paprasčiausiai, žemėlapyje randamai informacijai, nors pats lygiai tuo pačiu metu pildo straipsnius kur kas ginčytinesne informacija, nenurodydamas šaltinių (pavyzdžiui, jog "Sujungiant demagogišką retoriką, kruopščiai surežisuotus masinius renginius ir efektyviai išnaudojant modernias technikos priemones, ypač panaudojant kiną ir radiją, Jozefui Gėbelsui pavyko nacionalsocialistinėmis idėjomis indoktrinuoti plačias vokiečių tautos mases bei demonizuoti žydus ir komunistus. ") Lygiai toks pats lapkričio pabaigoje, jau po manifesto paskelbimo, atliktas Dirgėlos papildymas, kai straipsnis buvo paremtas vienu neveikiančiu šaltiniu, o absoliuti dauguma informacijos paimta, nenurodant, iš kur (greičiausiai iš en:Salacgrīva Municipality, kur kabo skydelis, kad informacija pernelyg paremta pirminiais šaltiniais). Pats Dirgėla yra rašęs: „Dedant nuorodą nesunku patikrinti ar ji kur nors veda. Nereiks kažkam eiti iš paskos ir ieškoti ar yra ji ar nėra kur nors archyvuose.--Dirgela (aptarimas) 19:28, 20 liepos 2020 (EEST)“ bei „Aš jau nedrįstu sakyti, kad būtų gerai dar ir pasižiūrėti ar ta nuoroda kuo nors susijusi, ne kokie Miunchauzeno nuotykiai, tai, kad ji atsidaro jau būtų pasiekimas :)--Dirgela (aptarimas) 20:07, 20 liepos 2020 (EEST)“.
 5. grubūs administravimo pažeidimai straipsnyje Gintarė Skaistė, kai nepaisant straipsnio objekto reikšmingumo (LR Seimo narė, o tuo metu egzistavo taisyklių pasiūlymas dėl biografinių straipsnių objektų reikšmingumo (taisyklių pasiūlymas yra ir bendroji reikšmingumo taisyklė), pagal jį Seimo nariai buvo laikomi reikšmingais), tvarkingas straipsnis (2015 m. versija, archyvuose naujesnė neįrašyta), motyvuojant reikšmingumo trūkumu, nors buvo pridėti antriniai šaltiniai (be to, pats Dirgėla nesutiko su Nomad nuomone, kad pridėtas šaltinis yra katalogas), Nomad straipsnį ištrynė, net nepatikrinęs, kiek plačiai naujai pridėtame šaltinyje ši politikė aprašyta (aprašymas nėra trivialus, pateikiama asmens biografija, tad pagal jį galima parašyti pakankamos apimties straipsnį), ir užrakino metams (dabar minima politikė yra ministrė, tad atsirado ir daugiau antrinių šaltinių, kuriais galima pasiremti, bet straipsnio apie ją vis dar nėra), trynimas susilaukė vieningo bendruomenės prieštaravimo (žr. Aptarimas:Gintarė_Skaistė), tačiau naudotojas:Dirgėla neatšaukė Nomad savavališkų veiksmų, nors kaip administratorius, betarpiškai dalyvavęs diskusijoje, turėjo. Lygiai tokiu pat dvigubų standartų pavyzdžiu naudotojo Nomad atžvilgiu galima laikyti Nomad straipsnį Delenda Est, kai visa straipsnio informacija pagrįsta tik trumpu indeksu gana mėgėjiškoje svetainėje, kas nėra nepriklausomas antrinis šaltinis pakankamai plačiai aprašantis straipsnio objektą (taigi, nepagrindžia reikšmingumo, lygiai taip pat, kaip jo nepagrindžia, pvz., „rekvizitai.lt“), ir pačia knyga (pirminiu šaltiniu). Jei vadovaujamasi vien tuo, kokie šaltiniai nurodyti straipsnyje (tiek Dirgėla, tiek Nomad taip dažnai ir daro), galima preziumuoti, kad straipsnio objektas neatitinka reikšmingumo kriterijų. Šiuo atveju reikia žiūrėti, ar nepriklausomų antrinių šaltinių apskritai yra. Dėl šaltinių naudotojui Nomad pastabų išsakyta nebuvo. Tuo tarpu neseniai Dirgėla išsakė kritiką, jog vien kadastro išrašas, kaip pirminis šaltinis, nepagrindžia valstybinės reikšmės draustinio reikšmingumo.
 6. galiausiai tas pats, dėl ko naudotojui „Dirgela“ priekaištauta daug kartų (žr. [1], [2], [3], [4]). Tai vienašališki veiksmai diskusinėse situacijose, be jokio rimtesnio pagrindimo (padarau, kaip noriu, o jūs paskui ginčykitės), negeranoriškas, ciniškas, chamiškas bendravimas nesiekiant jokio konsensuso, savo viršenybės demonstravimas (rašo anoniminiai autoriai, kurie remiasi tuo ką jiems mama vaikystėje pasakojo tai nėra vertinga jokia prasme. O dėl šunkaimių – tai čia jau skonio reikalas – kam labai brangūs šunkaimiai, kam gavnotečkos visokios, kam šunžolės ir vargo mokyklėlės, čia jau sunku kažkokius kriterijus nustatyti [5], Kad esate senas šlamšto garbintojas puikiai žinome [6] ir kt.).

Hugo.arg (aptarimas) 10:30, 4 sausio 2021 (EET)

Balsavimo taisyklės

 • Iki balsavimo pradžios prisiregistravęs savo vardu (klonai neįskaitomi) yra atlikęs bent 250 pakeitimų Lietuviškoje Vikipedijoje.
 • Nuo pirmojo pakeitimo iki paskutiniojo prieš balsavimo pradžią turi būti praėję bent 3 mėnesiai.
 • Balsavimas trunka 14 dienų.
 • Balsavimą inicijavęs dalyvis bei dalyvis, kurio likimas sprendžiamas, balso neturi.
 • Balsavime dėl dalyvio teisių apribojimo administratorių balso svoris yra dvigubai didesnis už kitų dalyvių.
 • Sprendimas privalomajame balsavime priimamas paprastąja balsų dauguma (daugiau balsavusių už, nei prieš), jei balsuojama už ar prieš sprendimą.

Už pateiktą pasiūlymą (atimamos administratoriaus ir biurokrato teisės naudotojui „Dirgela“)Keisti

1. Už. Šio administratoriaus veiksmai nenuoseklūs, taikomi dvigubi standartai: naudotojai lyg niekur nieko išvadinami „senais šlamšto garbintojais“, tačiau šis naudotojas pats dar visai neseniai yra sukūręs tikrai ne vieną straipsnį be šaltinių. Be to, naudotojas "Dirgela" neretai apie straipsnių objektų reikšmingumą sprendžia vien pagal straipsnyje nurodytus šaltinius, o ne pagal tai, ar nepriklausomų antrinių šaltinių apskritai yra, tad kaip ir nebeaišku, pagal ką sprendžiama apie paties sukurtų nepriklausomų antrinių šaltinių neturinčių straipsnių objektų reikšmingumą (plg. „princas Henrikas“ (en:Henrik, Prince Consort of Denmark) ir „Karadžiordžė Petrovičius“). Na, ir tas iš esmės iš naujo sukurtas straipsnis „Salacgryvos savivaldybė“ (žr. [7]). Šiuo atveju išverstas akivaizdžiai skydeliu pažymėtas angliškosios wiki straipsnis „Salacgrīva Municipality“ (žr. [8]). Skydelio ("This article relies too much on references to primary sources. Please improve this by adding secondary or tertiary sources. (October 2015)") neįmanoma nepastebėti, aiškiai matyti ir išnašų trūkumas. Pridėta viena išnaša nedidelei teksto daliai pagrįsti, tačiau nuoroda net neveikia (žr. [9]). Atrodo labai ne kaip. Deklaruojama viena, o daroma kas kita (bendruomenės aptarimų puslapyje juk prisižadėta buvo daug, tai, manyčiau, didelė ir atsakomybė). Toks elgesys nesuderinamas su penkiais Vikipedijos stulpais, vienas iš kurių skamba taip: „Vikipedijoje yra etiketo taisyklės: gerbk kitus bendruomenės narius net kai su jais nesutinki. Būk mandagus. Venk asmeninių atakų ar nepagrįstų apibendrinimų. Rask konsensusą; venk redagavimo karų<...>. Niekada neardyk Vikipedijos vien tam, kad įrodytum kažkokią tiesą, ir į kitus žiūrėk geranoriškai. Būk atviras.“ --Homo ergaster (aptarimas) 10:30, 4 sausio 2021 (EET)

2. Už. Ne visiems pavyksta atsispirti naudotis galiomis netinkamai. Beje, Dirgėlai bus dar vienas išbandymas – atsispirti norui ieškoti priešų (kaip matau, jis jau apie tai kalba). Italas (aptarimas) 11:43, 4 sausio 2021 (EET)

3. Už. Jei kam yra įdomus mano balsas, nors jau 9 metus nedalyvauju Vikipedijos veikloje, todėl jį galite įskaityti arba ne. Administravimo ir biurokrato teisės iš tikrųjų tėra tik kelių papildomų galimybių suteikimas vienam ar kitam asmeniui. Jau senai Vikipedijoje šios teisės kažkodėl yra prilyginamos administracinės rolėms, nors to praktiškai neturėtų būti. Jau vien faktas, kad keliamas klausimas dėl šių teisių atėmimo rodo, kad dingo pasitikėjimas, šiuo asmeniu. Net ir neturint šių papildomų priemonių gerbiamas Dirgėla toliau galės pilnaverčiai dalyvauti Vikipedijos straipsnių rašyme, kol vėl užsitarnaus Vikipedijos bendruomenės pasitikėjimą. Perskaičius visą kas parašyta apie problemą taip pat matoma, kad dvigubų standartų taikymas neturėtų būti toleruojamas, nors apie juos aš buvau jau kalbėjęs 2010 metais. Viską apibendrinus balsuoju už teisių atėmimą. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 12:58, 4 sausio 2021 (EET)

4. Už. Tikrai, dėl to, kaip bus tvarkomasi nebuvo sutarta, o atsiradus priešingoms nuomonėms, į siūlymus išsidiskutuoti buvo „numota ranka“. Vikipedija yra bendruomeninis projektas ir, na, niekam nederėtų prisiimti Vikipedijos kaip sau vienam. 4, 5, 6 aukščiau išvardinti punktai kalba patys už save. Kiek teko matyti diskusijose, tai yra bene nuolat pasikartojantys dalykai. Teiginius apie dvigubus standartus galima papildyti, kad ir naudotojo Vaidila pastebėjimu „Viena ranka trint, kita kurt, kad ir dar blogesnius su šaltiniais į duombazę į kurias dar turbūt reiks įvest pavadinimą, kai tokius šaltinius pats kritikuojat (lietuvos saugomos teritorijos ir pan.)“. Be to, jei nematyti iš to, kas aukščiau pateikta, pastebėsiu, kad čia kalba neina „dėl visų pastangų įvesti bent kiek tvarkos Vikipedijoje sustabdymo“, o „dėl user:dirgela“. Tad neapsirikime :) Bent jau man neteko matyti, kad būtų labai prieštaraujančių pačiai tvarkymosi iniciatyvos idėjai. Šito esmė ta, kad dėl aukščiau išvardintų priežasčių tokie asmenys neturėtų eiti administratoriaus pareigų. Na, o tolimesniam „lietuviškos vikipedijos lygio kėlimui“ tikrai nėra būtinos administratoriaus teisės.--Nestea (aptarimas) 13:06, 4 sausio 2021 (EET)

 
Telegram kanalas

5. Už. Suprantama pritariu tvarkymuisi, bet naudotojas tiesiog trina str. savo nuožiūra ir kuria kartais žymiai blogesnius str. nei ištrynė. Taip, kad jau geriau naudotojui dėlioti šablonus trinti nei leisti pačiam juos ištrinti. Jeigu sveikos nuovokos trūksta ir norima tik atkeršyti ar pamokyti Hugo ir galbūt kitus ištrinant jo visai neblogus str. vertinant net ir viki standartais kur buvo galima tiesiog pridėt šaltinius. Be to, visai nenoriu, kad dirgela laimėtų straipsnių trynimo iniciatyvoje ciniškai mėtydamas pėdsakus neva juos tvarkant. Nomad:Tau spėju labiau prie širdies būtų skydelis "Šis naudotojas ištrynė visus straipsnius dalyvaudamas straipsnių tvarkymo projekte ir padarė jį nebereikalingu" ;) Dirgela: nu aš čia bandau mėtyti pėdas, kad ne tik trinu ciniškai / telegram --Vaidila (aptarimas) 13:41, 4 sausio 2021 (EET)

6. Už. Pasisakau už todėl, kad: (1) Vikipedija nėra (ir negali būti) vieno autoriaus, ar grupelės autorių intelektinis kūrinys; jis yra (ir turi būti) kolektyvinio intelekto vaisius, ir tik tuomet jis gali būti prasmingas ir naudingas; (2) Vikipedija turėtų būti KURIAMA (t. y. pildoma, taisoma, tikslinama, plečiama), o ne GRIAUNAMA (t. y. trinama tai, kas netobula, bet galėtų būti patobulinama), todėl pats toks straipsnių trynimo veiksmas laikytinas neenciklopedišku ir nekolegišku; (3) argumentai, kad „buvau vienas pirmųjų“, arba „norėjau didžiuotis“ rodo labiau ambicijas ar didybės maniją, negu empatiją, kolegiškumą ir nuoširdų norą, kad enciklopedija būtų kuriama ir telktų lietuviakalbių kūrėjų bendruomenę. Aš, būdamas muziku, nuoširdžiai išgyvenu dėl kai kurių muzikinių straipsnių prastokos kokybės, tačiau kiek išgalėdamas juos pakoreguoju, patobulinu, užuot trynęs. Pagarba visiems kolegoms ir kolektyviniam intelektui turėtų būti išlaikyta. Enciklopediją kurkime drauge, užuot pavieniui ją griovę. Eirimas Velička (aptarimas) 16:08, 4 sausio 2021 (EET)

Kaip manai, ar taisyklių irgi turėtų būti laikomąsi, ar jos labiau dėl grožio? Ir jei sutinki, kad taisyklių turėtų būti laikomąsi, ką manai apie taisyklę „Iki balsavimo pradžios prisiregistravęs savo vardu (klonai neįskaitomi) yra atlikęs bent 250 pakeitimų Lietuviškoje Vikipedijoje.“ kai pats esi atlikęs penkis pakeitimus ir šis - šeštas? --Nomad (aptarimas) 16:14, 4 sausio 2021 (EET)
Čia Naudotojas:Eirimas kita paskyra. Hugo.arg (aptarimas) 16:16, 4 sausio 2021 (EET)
Iš kur mums tai žinoti? Ir net jei tai tiesa, tokiu atveju cituoju kitas bendruomenės balsavimu priimtas ir visiems galiojančias taisykles: „Naudotojo klonas arba marionetinis naudotojas yra papildoma to paties asmens sukurta Vikipedijos naudotojo paskyra. Naudoti klonus yra draudžiama, neskaitant žemiau išvardintų konkrečių išimčių.“. Kurią išimtį atitinka šis galimai Naudotojas:Eirimas klonas? --Nomad (aptarimas) 16:23, 4 sausio 2021 (EET)
Gal galit duoti bent kokią užuominą, kodėl šis balsas vis dar neišbrauktas? --SQORP (aptarimas) 19:49, 4 sausio 2021 (EET)
Šito aš ir nesuprantu. Paskiau ir kyla kalbos apie kažkokius sąmokslus.--Nestea (aptarimas) 20:01, 4 sausio 2021 (EET)

6. Už. Iš esmės pritariu įžanginiame tekste išsakytoms pastaboms. Plius pridėčiau, kad mano asmeniniu požiūriu vikipedija nėra SAU PAKANKAMAS sausų faktų rinkinys, ji dar ir skatina (nebūtinai privalo tą daryti, bet tikrai žinau, kad skatina) žmones domėtis įvairiais dalykais, savo gyvenamosios vietos istorija, gamta, padeda susigaudyti ir toliau jau domėtis savarankiškai ar pažinti pasaulį empiriniu būdu. Kas žino, kiek retų rūšių buvo atpažinta, aptikta, skaitant draustinių aprašymus, renkantis vietas kelionėms?.. Taip, tai labai specifinė nauda, bet ji yra, ir man ji atrodo labai vertinga aplinkosaugai ir krašto pažinimui, o tuo pačiu - visuomenės išprusimui. Tad tikrai nenoriu matyti, kaip kažkam nusprendus, nyksta iš wiki „šunžolės ir šunkaimiai“, kurių nesigąsdina nė VLE, nekalbant apie atitinkamus kitų kalbų wiki puslapius. Tai, deja, nėra tobulinimas... Jau nekalbu apie grubų bendravimą, kurio tikrai nesitikėjau čia išvysti. Betrūksta tik pasiūlymo „einam už kampo pakalbėti“... Anaiptol (aptarimas) 16:50, 4 sausio 2021 (EET)

7. Už. Pritariu, kad straipsnius reikia tobulinti, pildyti ir atnaujinti patikimais šaltiniais. Tačiau literatūros ir šaltinių sąrašo nepateikimas negali būti priežastis juos naikinti.Zykasaa (aptarimas) 17:30, 4 sausio 2021 (EET)

8. Už. Dažni Dirgėlos poelgiai verčia susimastyti ar šiam asmeniui apskritai rūpi Vikipedija ir jos likimas, plėtra, tobulėjimas. Jeigu rūpi, tai dabartinė naudotojo saviraiška šiame projekte rodo nepakankama korektiškumą, emocinį intelektą ir kolektyviškumą ir tik sukelia daugiau neapykantos ir supriešingėjimo šiame projekte. Nematau šio asmens kaip efektyvaus administratoriaus, nes daugybė jo keitimų panašūs į asmeniškumų aiškinimąsi arba neturi svaraus pagrindo. Dar prieš šį Trynimogedoną, Dirgėla sau leisdavo trinti (ypač naujokų) tvarkingus straipsnius su pretekstu abejotinas reikšmingumas, kai tas pats straipsnis turėjo keletą ar kelioliką nuorodų į kitų kalbų wiki, o naudotojų užklaustas atsakydavo O KODĖL NE?. Trynimogedono metu pradėjo šalinti šaltinius iš straipsnių (pavyzdžiui Olimpinės enciklopedijos straipsnį apie Rankinį iš straipsnio Rankinis olimpinėse žaidynėse), o tada tą straipsnį ištrynė kaip neturinti šaltinių... Ir nesuprasi ar tyčiojasi, ar ką... Pats Dirgėla po kelių dienų pradėjo kurti vieno sakinio straipsnius apie Estijos kaimus nurodydamas vieną šaltinį apie populiaciją, kuriame net tos informacijos nebuvo, tad matomai jokio standarto šaltiniams pats netaiko. Vikipedijai reikia administratorių, kurie galėtų skatinti naudotojų prisidėjimą prie projekto ir vesti projektą savo pavyzdžiu, Dirgėla to padaryt nesugebėjo. --Bearas (aptarimas) 23:37, 4 sausio 2021 (EET)undin

9. Už. Kai normaliai sutvarkai straipsnį, kurio informacija iki sutvarkymo buvo ganėtinai pasenus, ir įterpi, anot Gerbiamojo, per ilgą bibliografijos sąrašą, ir jis visas tavo įdėtas pastangas vienu spustelėjimu anuliuoja, užuot galėjęs pagal save patrumpinti šį sąrašą. Po tokių išsišokimų tiesiog nebesinori „Vikipedijoje“ nieko daugiau nei kurti, nei rašyti, nei pildyti. Ačiū Gerbiamajam už „puikų“ experience'ą. --Erikizmas (aptarimas) 00:39, 5 sausio 2021 (EET)

10. Už. Kažkada buvau balsavęs prieš teisių panaikinimą šiam naudotojui (2010, 2011 m.), bet, deja, padėtis pasikeitė. Ir ne į gerą. Dabar aiškiai matosi, kad šis naudotojas (kaip teisingai pastebėjo Homo) nelabai supranta, kas tas reikšmingumas yra, bet yra visiškai ir, regis, nepajudinamai įsitikinęs, kad supranta (žr., pavyzdžiui, Specialus:Diff/5752858/5753060 – „Straipsnis yra abejotino reikšmingumo, jei neturi nurodytų šaltinių“, kas aiškiai netiesa, nes Vikipedija:Reikšmingumas (Specialus:PermanentLink/6027711) kalba ne apie „straipsnio reikšmingumą“, o apie straipsnio objekto reikšmingumą). Jau buvo įspėjimų dėl susijusių netinkamų trynimų (Specialus:Diff/5747830/5749746). O dabar, panašu, prie viso to dar prisideda ir „produktyvumas“ (toli gražu ne visada geras dalykas – žr. Vikipedija:Kompetencija nėra nereikalinga) su nenoru nė išklausyti priešingos nuomonės (pavyzdžiui, Specialus:Diff/5909911/5909939). Yra, aišku, ir kitų negerovių, tiek paminėtų šiame balsavime, tiek ir nepaminėtų. Tad nors dar prieš metus mintis apie teisių panaikinimą man visgi nepatiko, dabar jau manau, kad tai visgi teisingas sprendimas. Beje, balsuojantieji prieš teisių panaikinimą irgi nelabai ką surado: matosi maždaug „neidealus, bet palikim“ (visgi reikėtų pagrindimo, kodėl – tikiuosi, ne dėl paties „neidealumo“?), „jis kažką daro“ (deja, panašu, kad neretai geriau būtų, jei nedarytų), „balsavusieji „už“ kažkuo negeri ar kažką negero padarė“ (net jei tai ir būtų tiesa, nesimato, kodėl tai būtų priežastis čia balsuoti prieš, o ne, tarkim, svarstyti, ką daryti su „negerėliais“)... --Martynas Patasius (aptarimas) 04:27, 5 sausio 2021 (EET)

11. Tikrai už. Dirgela ištrynė puslapį FC Bayern München II kurį pats sukūriau. Parašydamas, kad nėra nuorodų, nors ten tikrai pakankamai buvo. --Naudotojas:FC Bayern München 2020 (aptarimas) 08:19, 5 sausio 2021 (EET)

Ten buvo tik viena nuoroda į oficialią klubo svetainę, kas yra nepakankama reikšmingumui pagrįsti. Padaryti screenshot'ą? --Nomad (aptarimas) 12:12, 5 sausio 2021 (EET) Padariau screenshot'ą: https://imgur.com/a/JP33euC nuoroda į oficialią svetainę, ir nuorodą į.... vokiškąją vikipediją. Štai dėl kokių dalykų atiminėjamos administratoriui teisės. Bet aišku, argumentai čia niekam neberūpi. Įdomu kokių dar „priežasčių“ bus sugalvota. Gal kad ir copyvio ištrynė. --Nomad (aptarimas) 12:15, 5 sausio 2021 (EET)

12. Patikrinau nemažai ištrintų straipsnių, daug kas iš tiesų joks turtas bet ne visi. Buvo galima surengt diskusiją, paieškot konsensuso, nubalsuot ir galop ištrint kokiu trečdaliu mažiau bet užtat nesiutinant bendruomenės. Vikipedijoje esu jau šešiolika metų, pakankamai čia visko mačiau kad pasakyčiau jog ne pirmas kartas. AudriusA (aptarimas) 21:49, 5 sausio 2021 (EET)

13. Už. Pirmiausia dėl to, kad Administratoriaus statusas nesuteikia teisės „chamiškai“ bendrauti. Antra, problemos aprašyme matosi, kad trinta daug ir vienašališkai, net jei informacija buvo su šaltiniais. Toks jausmas, kad valdžia apsuko galvą ir lietuviškoji Wikipedia jau laikoma kaip sava. Trečia, kaip daugelis balsuotojų pasisakė, jeigu prasideda aktyvios visuomenės, kurios labiausiai reikia plėtojant Wikipedios bendruomenę, pasipiktinimas - kitos išeities, kaip teisių atėmimas nelabai ir lieka. --CureLT (aptarimas)

Prieš pateiktą pasiūlymą (administratoriaus ir biurokrato teisės naudotojui „Dirgela“ paliekamos)Keisti

 1. Administratorius ne idealus, kaip ir visi kiti, bet demonizuojamas kaip niekas kitas. Be šio administratoriaus šlamšto Vikipedijoje tik daugės. --Obivan Kenobi (aptarimas) 10:59, 4 sausio 2021 (EET)
 2. Prisiminus, kodėl likau vikipedijoje, nes tiko administravimas, tuo metu čia dominavo Dirgėla, Nomad ir Homo ergaster. Man tiktų profesionalesnė vikipedija, kad straipsniai būtų paremti šaltiniais, tokias tedencijas matau kitų šalių vikipedijose, peržiūrėjau estiškąją vikipediją - ten taip pat daug skydelių su užrašais "trinti" ar "trūksta šaltinių", nežiūrėjau kaip pas latvius. Pritariu Obivan minčiai, jog idealių žmonių nėra ir jog galima tobulinti tarpusavio bendravimą, ypač su nuolatiniais vartotojais, nes bendravimas per kietas, bet čia tinka visiems trims mano įvardintiems administratoriams. Pasisakau už administratoriaus ir biurokrato teisių palikimą "Dirgėlai".--Jodkovska (aptarimas) 11:58, 4 sausio 2021 (EET)
 3. Galėtų būti daugiau neutralesnio bendravimo/reagavimo aptariant atskirų straipsnių ar bendrą situaciją, tad dėl kai kurios išsakytos kritikos sutinku, bet tai nenusveria administratoriaus pastangų kelti lietuviškos vikipedijos lygį, kam itin pritariu ir ko ypač reikia. --LinasD (aptarimas) 12:33, 4 sausio 2021 (EET)
 4. Nežinau, galvojau šiaip, galvojau taip, su dalimi išsakytų kaltinimų sutinku, tačiau nei vienas jų neatrodo pakankamas iškart atiminėti teises užuot bent jau parašius į administravimo kritiką ir siekus kažkokio dialogo. Ironiška, kai vienas iš kaltinimų yra „konsensuso nesiekimas“, labai jau nemaloniai panašu į veidmainystę. Dar ironiškiau, kad kol Dirgela kiek galėdamas tvarkė Vikipediją, kai kurie nariai iš jos pasitraukė ir visą mėnesį kurpė šitą sąmoksliuką, palikdami visą krūvį mums. Parodo, kas kam rūpi, jei dėl asmeninių sąskaitų pasiryžę net paaukoti Vikipediją. Dar vienas ironiškas kaltinimas yra kaltinimas beatodairišku trynimu, kai vienas iš kaltintojų pats yra ištrynęs maždaug šešis kartus daugiau straipsnių už Dirgelą per gerokai trumpesnį buvimo adminstratoriumi laiką.šaltinis / šaltinis Galiausiai, didelė dalis vadinamųjų kaltinimų yra akivaizdžiai neteisingi, ką parodžiau cituodamas taisykles, ar net absurdiški, pvz., dėl pajuokavimo, rimtai? Aš pats su Dirgela esu ginčyjęsis dėl visko turbūt daugiau, nei su bet kuriuo kitu naudotoju, ir jei kai kuri kritika būtų išsakyta kur priklauso, administravimo kritikoje, su daug kuo sutikčiau. Bet kadangi net nemėginant užvesti kažkokios diskusijos, visą mėnesį buvo paslapčia už Vikipedijos ribų kurptas planas jį nuversti, akivaizdu, kad čia tėra asmeninių sąskaitų suvedinėjimas, o ne kažkoks nuoširdus rūpestis Vikipedija. Sugebėjote iškasti net ir VPovilaitį pareikšti nuomonę apie Vikipedijos administravimą - žmogų, kuriam administratoriaus teisės buvo atimtos už klonų naudojimą diskusijose. Toks žmogus palaiko jūsų pusę. Tuo viskas pasakyta. --Nomad (aptarimas) 14:41, 4 sausio 2021 (EET)
 5. Džiugu, kai naudotojas siekia pakelti lietuviškos Vikipedijos lygį, bet tai nepateisina ištisinio naudotojų įžeidinėjimo, chamiško elgesio, savavališkų veiksmų nepasitarus su Bendruomene. Vis dėlto, labiau įsigilinęs į detales, nusprendžiau, jog atimti teises būtų ne itin protinga, nes naudotojas, kad ir kokiomis priemonėmis, bando kažką daryti, priešingai nei kiti, todėl manau, kad atimti administratoriaus teises būtų neprotinga. Be to, geriau įsižiūrėjus, šis balsavimas labiau primena bandymą susidoroti negu konstruktyvų bandymą apginti Vikipediją. Vis dėlto, norėtųsi, kad Dirgėla po šio balsavimo padarytų išvadas ir su kitais naudotojais pradėtų bendrauti žmogiškai. --SQORP (aptarimas) 17:17, 4 sausio 2021 (EET)

PastabosKeisti

Prisipažinsiu man nemalonūs visi šie kaltinimai. Ir nebeturiu nei noro, nei jėgų dėl to ginčytis. Buvau antrasis registruotas Vikipedijos naudotojas ir man labai norėjosi, kad galėčiau didžiuotis projektu. Deja, negaliu ir man labai gaila, jei pastangos išgelbėti projektą nuo ritimosi į šlamšto rinkinį buvo įvertintos kaip chamizmas, cinizmas ir visokie kitokie blogi dalykai. Pasakysiu atvirai - man nepatinka, kad Vikipedija yra pamazgų duobė. Daug įdėjau į ją laiko, bet suprantu, kad gėda kam nors pasakyti, kad kapstausi šioje mėšlo krūvoje. Jeigu jau bendruomenė nuspręs, kad jai šitas mėšlynas yra mielas su savireklaminiais politikų, įmonių straipsniais, asmenine kūryba, straipsniais su hipotetiniais šaltiniais, registrų centro bazių perrašinėjimais, vargo skydeliais kabančiais dešimtmečiais ir kitomis grožybėmis (kurių galbūt nesimato spoksant vien į naujausius keitimus), ką padarysi. Aš nuoširdžiai netikiu, kad ateis stebuklinga diena, kai tos problemos išsispręs savaime (bent jau per 20 metų jokių ženklų ta linkme nebuvo).

@Homo - Nesu ištrynęs nei vieno straipsnio, kuris turėjo bent vieną antrinį, nepriklausomą šaltinį. Ir ką rašiau paskutiniais metais stengiausi įdėti bent vieną šaltinį. Jei kokį straipsnį parašiau ir nenurodžiau šaltinio tai matyt nebaigiau rašyti. Ačiū, kad nurodėte Karadžiordžė Petrovičius, išties nebaigiau jo rašyti ir tokios kokybės jis netinkamas, dėl to dabar jį ištryniau. Nomad prašiau, kad padėtų sudaryti tokių mano sukurtų straipsnių sąrašą ir planavau visus pataisyti arba ištrinti, jei jie neatitinka minimaliausių reikalavimų. Tai kaltinimas dėl dvigubų standartų yra neadekvatus. Ir man labai gaila, kad nepalaikėte iniciatyvos realiai sutvarkyti Vikipediją, nes atrodėte vienas iš poros trejeto, kuris bent kiek domisi ne tik savo kurtais straipsniais.
Man taip pat labai gaila, kad User:Hugo.arg vietoje to, kad prisidėtų prie iniciatyvos ir susitvarkytų bent jau savo sukurtus straipsnius imasi visų priemonių, kad tik tvarka nebūtų daroma. Neapsigaukime - čia klausimas ne apie User:dirgela, bet apie user:Hugo.arg ambicijas. Šis naudotojas paraginus apsikuopti kelis mėnesius paskyrė tam, kad surasti naudotojus, kurie čia nesilankė dešimtmečiais, ir įkalbėti juos pasisakyti šitame balsavime. Galite įsivaizduoti kokį kiekį straipsnių bent minimaliai būtų galėjęs sutvarkyti (ypač savo kopijuotus iš rusiško geografijos žinyno).--Dirgela (aptarimas) 14:43, 4 sausio 2021 (EET)
Beje, mane labiausiai pradžiugino naudotojai, kurie nei vieno straipsnio nėra parašę per paskutinius kelerius metus, kai kurie net užmiršo savo prisijungimo slaptažodį - jie pasirodo ypatingai susirūpinę Vikipedija :) Jūs tikri šaunuoliai, nes anksčiau manydavau, kad Jums nuoširdžiai nusispjauti. Bet pasirodo ne - jūs kupini patarimų ką ir kaip reikėtų daryti :) --Dirgela (aptarimas) 15:13, 5 sausio 2021 (EET)
@Dirgela:Pastaruosius beveik neabejotinai pakvietė pabalsuoti šio sąmoksliuko rengėjai, kas prieštarautų Bendruomenės balsavimu priimtoms taisyklėms, dvasiai jei ne raidei, cituoju, „Naujų žmonių kvietimas dalyvauti Vikipedijos veikloje apskritai yra skatintina. Tačiau kartais tai daroma vien tam, kad jie paremtų savo pusę diskusijoje ar net balsavime. Net jei fiziškai tai nėra klonai, t.y. kiekviena paskyra priklauso realiam skirtingam asmeniui, iš principo toks elgesys nesiskiria nuo klonų naudojimo balsuojant ar diskutuojant ir yra griežtai draudžiamas.“ Bet aišku galima argumentuoti, kad tai nėra nauji žmonės, nors ir nepadarė nei vieno pakeitimo daug metų, ir į Vikipediją atėjo vien tam, kad pabalsuotų, lygiai, kaip parašyta draudime. Nereikia leisti, kad Vikipedijos taisyklės trukdytų geram sąmokslui. --Nomad (aptarimas) 15:19, 5 sausio 2021 (EET)
@Nestea:, sakai, dėl to, kaip bus tvarkomasi, nebuvo sutarta, bet taip nėra. Cituoju: Vikipedija:Patikrinamumas: „Jei kažkuri medžiaga niekur nėra publikuota, ji negali patekti į vikipediją“. „Straipsniai privalo remtis patikimais, trečiosios šalies publikuotais šaltiniais, turinčiais gerą reputaciją faktų tikrinimo ir tikslumo požiūriu.“. „Vikipedijos atveju galimybė verifikuoti reiškia, kad bet kuris straipsnio skaitytojas privalo turėti galimybę patikrinti, ar bet kuri į vikipediją įdėta medžiaga prieš tai buvo publikuota patikimuose leidiniuose“. Tai yra taisyklės, priimtos bendruomenės balsavimu ir galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams. --Nomad (aptarimas) 13:17, 4 sausio 2021 (EET)
[ats: Vaidila] Tu nuoširdžiai nesupranti, kad ten buvo juokai, ar tiesiog labai desperatiškai nori, kad šis sąmoksliukas pavyktų? :) --Nomad (aptarimas) 13:48, 4 sausio 2021 (EET)
Jums labai juokinga kitų išsakyta nuomonė. Buvau palaikytas tiesiog vienišu, neišsimiegojusiu girtuokliu, nors gyvenime negeriu. Man tai nesvarbu, bet čia ir matosi cinizmas iš jūsų pusės.--Vaidila (aptarimas) 14:01, 4 sausio 2021 (EET)
Galbūt netyčia ištrynė? Nomad (viki) Norėjau pamokyt kitus ištrinant gal ir visai neblogus str. Dirgėla (telegram) [10],[11] Būtent dėl to ir užsirūstinau, kad trinami tokie str, galbūt nekenčiant Hugo arba rašant nesąmones per trumpa str. apimtis. Jums perfekcionistams reikia 5 psl. A4 formato str. viki, kad nusakyti esmę.--Vaidila (aptarimas) 14:10, 4 sausio 2021 (EET)

Ką tik buvai išmestas iš telegramo. Kas čia per vaikų darželis. Negi taip bijoma savo cinizmo, kad reikėjo viską staigiai ištrinti, jeigu tai tik juokai. Administratoriaus teisių praradimas nėra gyvenimo pabaiga, aš net jų nesiimčiau ir už pinigus.--Vaidila (aptarimas) 14:48, 4 sausio 2021 (EET)

Cinizmas yra tame, kad pokalbių kanalą, sukurtą betarpiškai išsiaiškinti kilusias problemas ir išsakyti nuomonę, tu naudojai priešingam tikslui – tyliai sėdėdamas ir kaupdamas juokingus atsiprašant „įkalčius“, darydamas juokelių screenshot'us, kad galėtum prisidėti prie šio sąmoksliuko. Čia yra cinizmas. --Nomad (aptarimas) 14:58, 4 sausio 2021 (EET)
Jei tik veiksmai bylotų ką kitą... Daugiau jų neturiu, bet kad jūs ten ciniškai bendravot tai tikrai galiu pasakyti. Nevengėt įžeidinėti nei Jodkovskos nei Makenzio, o tuo labiau pačio didžiausio priešo Hugo nuo skype laikų, nu dar aš ten girtas susivėliau per Kalėdas, nes tik jūsų nuomonė nejuokinga gali būti.--Vaidila (aptarimas) 15:05, 4 sausio 2021 (EET)
Uždariau tą kanalą, niekas tavęs asmeniškai neišmetė, neverk, tai buvo neoficialus kanalas kalbėjom atvirai. Tiesa, iki tokio lygio kaip tamstos "Gal geriau prakuopkit brox indelį, jei taip norit trinti, arba prasitrinkit galvą" (][Vikipedijos_aptarimas:Bendruomenė čia iš tamstos kalėdinių pasisakymų]], jei nebeatsimeni) diskusijos neprieidavo. Beje kaip ten Vikipedijos_aptarimas:Bendruomenė#Balsavimas_sustabdyti_savivaliavimą tavo balsavimas dėl savivaliavimo einasi, kažkaip nedidelis labai aktyvumas? :) --Dirgela (aptarimas) 15:42, 4 sausio 2021 (EET)
[ats Nomad] Homo palaikiau dar nesupratęs kodėl čia liko tik alkoholikai, kurie dar sugeba pareikšti kitokią nuomonę nei jusiškę. Homo kritikavimas šioje vietoje atrodo išvis apgailėtinai. Ar yra visai neblogų jo ištrintų str. Dar patys neseniai liaupsinot jį už jo gerus darbus telegrame. Dabar jau ieškot naujų priešų. Kas gi pasikeis netekus trynimo teisių?--Vaidila (aptarimas) 15:17, 4 sausio 2021 (EET)
O įdomu kas gi, jei ne alkoholis buvo tamstai aptemdęs galvelę, kai rašėte šitą tekstą? : "Vien pažiūrėjus, kad ir lv viki jau galima ją visą beveik būtų trinti, neturi tokios plačios vle. Nxx trinkit visą projektą, nes sunkiau vle išnašą pridėt nei trinti str. [2], [3] Pxx man ta botanika, bet norėčiau, kad visas projektas būtų ištrintas, o ne dalimis." Čia bandėte diskutuoti, kultūringai, su pagarba, be cinizmo ir kaip ten dar mane apvadinote? :) --Dirgela (aptarimas) 15:36, 4 sausio 2021 (EET)
Vaidilos atvejis yra tipiškas kuo pats kvepia tuo kitus tepa. Reikia nepamiršti, kad jis siūlė trinti normalius straipsnius su šaltiniais, kaip kad Indigo vaikai, nekalbant jau apie titulinio puslapio skyrių siūlymą trinti. Tiesiog tai labai gerai parodo, kad argumentais čia nieko nelaimėsi, niekas jų nesiklausys, nes čia mėginama susidoroti, o ne iš tiesų spręsti Vikipedijai aktualias problemas. Ko gero todėl ir pereita tiesiai prie balsavimo, nes tikrų argumentų nėra, ir išsakyti labiau tinka patiems išsakiusiems. Bet balsuojant niekas neuždraus parašyti bet kokį nesąmoningą argumentą, kaip tikrame kengūrų teisme. Balsas juk vis tiek skaičiuojasi, nesvarbu, kokią nesąmonę parašo vietoje argumentų. --Nomad (aptarimas) 15:57, 4 sausio 2021 (EET)
Vieni rūpinos viki, kiti verkė kruvinom ašarom žiūrėdami į jūsų rūpestį. Jei jau išvedėt mane iš kantrybės reiškia pasiekėt savo. Galvojau, kad jau visi dėję ant projekto. Paskui parašiau Hugo, supratau, kad čia tik laikinas atsitraukimas prieš puolimą. ;) Visgi čia tik trynimo teisės, mes gyvenam be jų, argi jau taip skaudu prarasti jas, jei Hugo ar bet kuris kitas gali išgyventi be jų. Nemanau, kad čia kas nors puls į administratorius prisirašyti, nedėkinga dalia jų. Indigo vaikai nu pagal jus galvojau, kad tai dezinformuoja visuomenę, bet kai išaiškinau telegrame, kad ir sąmokslo teirijas galima pagrįsti šaltiniais, tai iškart nuėmiau šabloną, o šiaip ir pats panašiom nesąmonėm tikėjau prieš 10 m. Tas vandalizmas pirmame psl. buvo atliktas tik dėl to, kad kiti pasisakytų, o dirgela niekaip kitaip nepriima kitos nuomonės ir net neatstato tų nors kelių psl., kurie visai neblogi buvo.--Vaidila (aptarimas) 16:11, 4 sausio 2021 (EET)
„čia tik laikinas atsitraukimas prieš puolimą. ;)“ – na štai ir prisipažinai, kas čia iš tiesų vyksta. Ne tai, kad buvo neaišku iki tol, bet su prisipažinimu vis tiek akivaizdžiau visiems. --Nomad (aptarimas) 17:07, 4 sausio 2021 (EET)
Kaip galima nekreipti dėmesio, tyčiotis iš administravimo kritikos ir dar bandyti pritempti mano pora klaidų prie projekto sunaikinimo. Apsimetat čia viską suprantantys, o dabar prikišama indigo vaikus kur patys aptarėm viską telegrame. Būtent dėl to ir neturiu trynimo teisių. Trūksta ir man kompetencijos kartais.--Vaidila (aptarimas) 17:27, 4 sausio 2021 (EET)

Melas yra tai, kad palikau Vikipediją iš asmeninių ambicijų. Nors Nomad "manifestui" nepritariau, pradžioje ėmiausi straipsnių tvarkymo (žr. [12]), bet kai prasidėjo visiškai atsitiktinis tvarkingų straipsnių trynimas, į tokias nesąmones negalėjau žiūrėti. Iki tol be jokių skambių "manifestų" tvarkiau ir šaltiniais pildžiau daugybę straipsnių (hinduizmo tematikos pvz., nurodomis į SGKP ir gyventojų surašymus papildžiau daugybę gyvenviečių straipsnių). Toks darbas turi būti daromas atsakingai, išmanant, o ne chaotiškai, neįsigilinus trinant, braukiant ir naikinant (pvz., neskiriant šaltinio nuo nuorodos). Hugo.arg (aptarimas) 15:56, 4 sausio 2021 (EET)

Nieko baisaus, kad pasitraukei. Kol kurpei savo sąmoksliuką, ir be tavęs sutvarkėme turbūt šimtus. --Nomad (aptarimas) 15:58, 4 sausio 2021 (EET)

TL;DR: Norėtųsi pasiekti sutarimą. Nomad „manifestą“ mačiau ir jo esmei pritariu: negalime pakelti ltwiki kokybės nieko neprarasdami. Turiniu be šaltinių bendru atveju negalima pasitikėti, o norisi kurti patikimą enciklopediją. Tačiau straipsnių trynimas yra skausmingas dalykas: nereikia pamiršti, kad ištrinto turinio be administratoriaus teisių net negalima pamatyti, tad eiliniai naudotojai norėdami sutvarkyti pašalintą straipsnį turės arba prašyti administratorių pagalbos, arba pradėti nuo tuščio lapo. Gal galime susitarti, kad valymų metu užuot trindami straipsnius jiems lipintumėte {{PTR}} ir trintumėte tik praėjus tam tikram laiko tarpui (keli mėn.)? Tai leistų besirūpinantiems straipsnių išsaugojimu juos pataisyti, būtų nebloga paskata Tvarkos projektui. Atiminėti teises iš ilgamečio aktyvaus administratoriaus yra gan drastiška, norėtųsi pasiekti sutarimą. Powermelon (aptarimas) 16:38, 4 sausio 2021 (EET)

Keli mėn.? Dauguma ištrintų buvo tokie penkis - penkiolika metų... Aišku, kad niekas neturi nieko prieš palaukti kelis mėnesius. Bet matai, jei kažkas kuria naujus beviltiškus, tai turime situaciją, kai vieni tvarko, o kiti jiems kuria dar daugiau darbo. Tai į naujus žiūriu daug griežčiau, tegu iškart kuria bent jau pakenčiamus tegu nepilnus, o ne pilnus klaidų ir be šaltinių. --Nomad (aptarimas) 16:45, 4 sausio 2021 (EET)
@Nomad: Būtent keli mėn. Net ir metų metus ignoruotas taisykles reiktų grąžinti palaipsniui. Pradiniame tekste minimi Viliujus, Liublino unija, Anglijos pilietinis karas iki pat 2020 m. rudens automatizuoto žymėjimo {{šaltiniai}} neturėjo jokių skydelių, o šiems atsiradus staigiai buvo ištrinti. Naujiems straipsniams galima ir mažiau laiko duoti. Powermelon (aptarimas)
@Powermelon: pritariu --Nomad (aptarimas) 12:08, 5 sausio 2021 (EET)

@Anaiptol: dėl VLE ir Vikipedijos palyginimo, matai čia visai kiti dalykai. Kitas enciklopedijas rašo bent kažkokie srities specialistai, todėl šaltiniai ir reikšmingumas ten yra mažiau svarbūs. Tuo tarpu Vikipedija negali sau to leisti, nes pagal apibrėžimą, čia rašo bet kas. Todėl tavo minėti kaimai gali tikti VLE, bet netikti Vikipedijai. Tačiau jei jie iš tiesų aprašyti VLE, Vikipedija gali pasiremti VLE kaip šaltiniu ir tada taip pat aprašyti tuos kaimus. Bet kita vertus jei ne, tuomet tavo balsavimas čia nieko nepakeis, mat bendruomenės priimtos Vikipedijos taisyklės bei nuo Vikipedijos įkūrimo įsteigti „penki stulpai“ draudžia straipsnius be šaltinių, vadinasi, jie vis tiek bus ištrinti, nesvarbu, bus Dirgela adminu ar nebus. Jei ne jis, ištrins kuris nors kitas administratorius, rimtai žiūrintis į savo pareigas ir žinantis Vikipedijos taisykles. Pavyzdžiui, Homo ergaster reikšmingumo neatitinkančius straipsnius trina šimtais - ir gerai daro, nes taip reikalauja taisyklės. Gerbiu tavo balsą, juolab kad kitas argumentas iš tiesų yra labiau pagrįstas, tas dėl grubaus bendravimo, bet visgi. Savo tikslo, padaryti Vikipediją kuo ji nėra, nepasieksi atimdama iš Dirgelos teises. Pasieksi tik, kad bus išmestas nieko rimtai blogo nepadaręs, taisykles užtikrinti mėginęs senbuvis, nes už klonų naudojimą ir panašius rimtus prasižengimus teises praradę žmonės (VPovilaitis, Hugo.arg) dabar mėgina atsigriebti, ir įtraukia tave į savo politinį žaidimą. Nesmagu matyti tokį manipuliavimą, ypač žmogumi, su kuriuo dėl daug ko sutikčiau, pvz., bendravimo kultūros kėlimo visiems, tame tarpe ir man pačiam. --Nomad (aptarimas) 17:40, 4 sausio 2021 (EET)

Jeigu bus įsileidžiami straipsniai be šaltinių, paliksiu vikipediją, nei vienas save gerbiantis mokslininkas, neskaitys tokios enciklopedijos ir jos nekurs. Rašyti rašiniams, savo nuomonei galima kurtis blogus, asmenines svetaines, enciklopedija turi būti paremta šaltiniais ir jokiu būdu jokios asmeninės šališkos nuomonės negali būti enciklopedijos straipsniuose, tik kitų tos srities specialistų teiginiai gai būti pateikti, kurie publikuoti. Nebuvau čia ilgokai per visą rudenį, norėčiau matyti sąrašą, ką konkrečiai ištrynė vartotojas "Dirgėla". Dirgėlai ir Nomad tikrai pasiūlyčiau keisti bendravimo stilių, nes, matyt, daugiausiai čia aš atkentėjau nuo savo atsiradimo ir visai nepagrįstai.--Jodkovska (aptarimas) 17:45, 4 sausio 2021 (EET)

Ne pirmas ir paskutinis kartas toks naujokų engimas, tyčiojimasis. Nauji str. tik su šaltiniais jei ką. Būtų gerai, kad įsigilntumėt į anglišką diskusiją. Senų iškart negalim ištrinti net jei ir šabloną pridėjo prieš mėnesį, o sakot jau 10 m. su trynimo šablonu. Tiesą sakant net ne su trynimo šablonu, o šaltinių.--Vaidila (aptarimas) 18:03, 4 sausio 2021 (EET)
Negalima nesutikti, kad Dirgėla beveik visada „nesiskaito“ su naujokais, ne vien tik Jodkovskos pavyzdys, bet bendrai. Čia turbūt dėtas ištisinis sarkazmas, dėl kurio negalima suprasti, ar žmogus rimtai kalba, ar ironizuoja. Čia pabūdamas ilgiau pradedi prie to kiek priprasti (matosi, kad ne visiems senbuviams tas irgi patinka), bet vieniems naudotojams atėjus, pasirodo, kad iš jų tyčiojamasi (gal dėl to nauji naudotojai čia ilgai neužsibūna:). Administratoriaus statusas nereiškia, kad esi kažkuo viršesnis, kaip tik, manau, jog jiems reikėtų kelti aukštesnės kalbos kultūros standartus. Tik su konstruktyviu bendravimu ir diskusijomis Vikibendruomenė gali patobulėti. --SQORP (aptarimas) 18:34, 4 sausio 2021 (EET)
Turbūt imantis kelti projekto kokybę reiktų „pasikelti“ ir bendravimo kultūrą projekte (taikau ne konkretiems naudotojams, kalbu apie bendrą savo patirtį). Nevengiama tarpusavio patyčių, engimo, neįsiklausymo. Dalyvauju kituose 'crowdsourcing' projektuose, kur tvyro mandagi ir konstruktyvi aplinka – labai norėtųsi ir čia tokią matyti. Powermelon (aptarimas) 08:44, 5 sausio 2021 (EET)
Visiškai pritariu, tačiau negalima trinti tokių svarbių Lietuvos istorijai straipsnių, kaip Liublino unija, net keista žiūrint, kad tokio straipsnio lietuvių kalba nėra. Siūlau jau geriau palikti tokius kritinius straipsnius be šaltinių, pažymėti kokiu šablonu, ar bent jau sutrumpinti, bet ne išvis ištrinti. --SQORP (aptarimas) 17:57, 4 sausio 2021 (EET)
@SQORP: Matai, galima argumentuoti ir priešingai - kad tokiu svarbiu klausimu kaip Liublino unija, negalima potencialiai klaidinti skaitytojų, todėl geriau joks straipsnis, nei toks. O kadangi kaip rodo savaitės iniciatyvų statistika, žmonės mieliau rašo iš naujo nei taiso senus, ištrynimas tik padidintų tikimybę, kad kažkas parašys gerą. Bet kuriuo atveju, galime dėl to turėti skirtingas nuomones, diskutuoti ir tartis, ką Dirgela ir darydavo, atstatydamas visus ištrintus vos tik kas panorėdavo tvarkyti - net kai tie ištrinti neatitikdavo Vikipedijos bendruomenės priimtų taisyklių. Skirtingai, nei sakoma iš piršto laužtuose kaltinimuose. Tik pastebėk, kad kol jis nesiėmė karts nuo karto ištrinti vieno kito, jokio diskutavimo ir tarimosi nevyko, nebuvo jokio progreso. Straipsniai su skydeliais būdavo netvarkomi dešimt ir daugiau metų, dešimt metų čia tiek, kol nuo aštuonių metukų amžiaus tampi pilnamečiu, perspektyvai. Būtent tie keli trynimai paskatino Vikipedijos tobulėjimą, kokio nebuvo daug metų. Ir norisi tikėtis, kad tas tobulėjimas tęsis, o jei sustos - reikės vėl trynimų. Aišku prie to tobulėjimo prisidėjo ne visi, dalis žmonių verčiau pasitraukė mėnesiui ir ėmėsi regzti sąmoksliuką, nes asmeninės ambicijos ir politika rūpėjo labiau, nei Vikipedija. --Nomad (aptarimas) 18:07, 4 sausio 2021 (EET)

Jeigu buvo nekoks tekstas, geriau ištrinti, negaliu nieko pasakyti apie jį, nes neskaičiau, koks buvo. Sukurti iš naujo visada geriau nei taisyti kažkieno nekokybišką darbą. Kai tvarkiau Michailą Lomonosovą, ten tebuvo du sakiniai gal. Parašiau utopiją - dėl taikos. Skauda galvą nuo tokių smėlio dėžės nesutarimų. Vargiai ateisiu kurti str., esant tokiems kivirčams, be manęs jų niekas ir nesurašys, kiek matau poros metų praktiką. čia turiu omenyje, jog nėra dėmesio kertiniams dalykams, pvz., Remarkas, Diuma, V. Hugo, Hemingvėjus, netgi Aleksandro Bloko nėra, Mendelejevas, Niutonas, straipsnis apie darvinizmą, daug svarbiausių kompozitorių ir daugybė kitų kertinių straipsnių stovi metų metais nesutvarkyti, o nusikreipiamas dėmesys į antrines žinias, dėl to krenta enciklopedijos vertė. Dar smagu, jog bent Leonardo da Vinčis, Mikelandželas ir Rafelis sutvarkyti. --Jodkovska (aptarimas) 18:02, 4 sausio 2021 (EET)

Negalėtų. Administratoriaus teisės iš Hugo.arg, kaip ir kai kurių kitų organizuojančių šį susidorojimą, buvo atimtos Bendruomenės sutarimu už Vikipedijos taisyklių laužymą ir nesupratimą. Būtent todėl dabar ir vyksta visas šis spektaklis. Kaip Vaidila ir prisipažino, kad kol mes visi tvarkėme Vikipediją, jie pasitraukę ruošė, cituoju, „puolimą“. --Nomad (aptarimas) 18:32, 4 sausio 2021 (EET)
Šiaip matosi, jog Dirgėlai geruoju šis balsavimas nelabai kvepia, o Jodkovska pateikė visai įdomų kompromisą. Hugo, manau, jog tikrai vertas (jei norėtų) administratoriaus statuso, tuo labiau, kad nuo balsavimo praėjo 11 (!) metų. Gal tada kuri dalis naudotojų leis Dirgėlai išsaugoti savo statusą. Taip būtų atstatoma lygybė (aš prieš tokią lygybę nesu niekuo prieš: kaip ir politikoje, turi būti kelios pusės). Vis dėlto, manau, jog tai neįvyks, nes nė vieni nenorės nusileisti, nors taip gal būtų ir teisingiau. Manau, kad tai visai įdomus (biurokratiškai gal ir neįgyvendinamas) pasiūlymas. --SQORP (aptarimas) 19:00, 4 sausio 2021 (EET)
Hugo tikrai nereikalingos administratoriaus teisės kaip, kad ir dirgela nenumirs be jų. Esmė ta, kad kritikos jie toliau nepaiso, bet šiokia tokia atsvara reikalinga 1:1 jei jau taip norit. Gerai, kad yra noras trinti beviltiškus str., bet kartu turi būti pamatuotas noras neblogus str. ir išsaugoti. Per daug čia asmeniškumų pas juos trinant str. (hugo tingi tvarkytis, mes čia tvarkomės, jūs sąmoklaujat, abėcėline tvarka juos trinant tikrai nieks nespės pagal juos tvarkytis ir dar iš lempos tuo pačiu nuo v raidės ar dar kokios užkliuvusi os.).--Vaidila (aptarimas) 18:30, 4 sausio 2021 (EET)
Dar kartą rašomas melas. Straipsniams šaltinių pradėta reikalauti ne prieš 15, 10 ar 5 metus, o pernai lapkritį. Kaip jau buvo pateikta byloje, pats Dirgėla ne per seniausiai rašė straipsnius (ar darė ženklius papildymus) be šaltinių, rašė, jei paieškotume - Nomad taip pat. Ligtol dėl šaltinių nurodymo iškildavo tik pavieniai atvejai. Bendras konsensusas buvo - šaltinius nurodyti prie ginčitynų teiginių, o ne žūt būt visur. Todėl Nomad teiginys, kad Dirgėlos nuėmimas nieko nepakeis, yra laužtas iš piršto - viskas priklauso nuo susitarimo ir taisyklių interpretacijos. 90 % vikipedijų šaltiniai nėra nurodyti, daugelyje didžiųjų enciklopedijų (es, nl, en, pt...) rasime daugybę straipsnių be šaltinių, bet dėl to nėra daromas toks "striokas", kaip čia. Dar kartą kartoju - straipsnius tvarkyti, šaltinius nurodyti reikia, bet tvarkingai ir išmanant - dabar pilna riktų, neįsigilinimo, neišmanymo, prieštaravimų savo pačių tvarkai (kaip buvo nurodyta byloje), tiesiog - savivaliavimo. Visų pirma reikia aiškių, gerai sukalibruotų reikšmingumo ir trynimo taisyklių, o ne jas trinti ("nes mes ir taip žinom, ką trinti"). Galima nesuokti ir apie esą buvusias diskusijas, nes atsakymai Nėra čia ką daug mąstyti, Aš apšalęs. ir pnš. nepanašūs į jokį siekį rasti konsensusą, o tik į chamizmą. Hugo.arg (aptarimas) 18:34, 4 sausio 2021 (EET)
Savivaliavimas yra rašyti straipsnius, prieštaraujančius bendruomenės priimtoms taisyklėms, o ne juos trinti. --Nomad (aptarimas) 18:39, 4 sausio 2021 (EET)
Na, tai kad straipsnis „Salacgryvos savivaldybė“ ir buvo papildytas, nesilaikant verifikavimo taisyklės (žr. https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Salacgryvos_savivaldyb%C4%97&type=revision&diff=5984545&oldid=5172379). --Homo ergaster (aptarimas) 18:48, 4 sausio 2021 (EET)
Ir toks keitimas turėtų būti atmestas ar bent įspėtas skydeliu {{Šaltiniai būtini}} duodant pora dienų sutvarkyti, kaip aš dažniausiai darau prieš užtikrindamas bendruomenės balsavimu priimtą taisyklę „Straipsniai privalo remtis patikimais, trečiosios šalies publikuotais šaltiniais“. Kur problema? --Nomad (aptarimas) 19:02, 4 sausio 2021 (EET)
Evokatas (sukurta Nomad). Be šaltinių. Stačiai savivalė. Tamsta, turėjai būti išsyk blokuotas. Hugo.arg (aptarimas) 18:48, 4 sausio 2021 (EET)
Prie ko čia blokavimas? Taisyklės neleidžia prastų straipsnių, ir mes juos pamažu tvarkome ar triname, o ne žmones blokuojame. Šiuos irgi tvarkysime arba trinsime. Esu sutvarkęs ar ištrynęs ne vieną ir savo paties labai prastą straipsnį, gal nepastebėjai kai buvai pasitraukęs regzti sąmoksliuką. --Nomad (aptarimas) 18:59, 4 sausio 2021 (EET)
Hugo, Jums buvo atimtos teisės, pirmą kart girdžiu? Nu žinot, tada nežnau, kas čia vyksta. Sugrįžkit čia su Homo ir kaip bus nesmagu, jeigu vikipediją paliks Dirgėla ir Nomad. Visi darot viską, kad būtų nykiau. --Jodkovska (aptarimas) 18:39, 4 sausio 2021 (EET)
Niekas čia nieko varyti nenori, buvo sukurta neblogų str. kartu (Romuva). Tiesiog reiktų labiau įsigilinti į administravimo kritiką, neveltui gaišau visą dieną, dar ir neišsimiegojęs, kad svetimšalis parašytų savo nuomonę, pasidalintų savo patirtimi hebrajiškojoje viki. Gal žmonės neveltui priskiriami wiki projekto sysop adminams. Tik tiek norėtūsi iš esamų adminų. Be to, vis grasinama ištrinti šudkaimius, kai pats žmogus nusprendžia aprašyti juodkalnijos statomą greitkelį, kuriuo keliavo ir anot jo pačio en šaltinių beveik nebuvo, o gal ir nebuvo. Tas pats ir su vienu iš jų kaimų. Šaltinis buvo tik gyventojams nurodyti, 2 sak. daugiausia. Pradėk trinti nuo savų, jei jau tokį didvyrį vaidini.--Vaidila (aptarimas) 18:49, 4 sausio 2021 (EET)
Ir tas svetimšalis pritarė mūsų politikai praktiškai visur ir be išimčių. Nes jų Vikipedijoje yra daroma lygiai taip pat, kaip pradėjome daryti mes - šaltiniai būtini. Čia mūsų Vikipedinis šiukšlynas yra išimtis. Arba buvo išimtis. Arba vis dar bus išimtis. Priklausomai nuo balsavimo rezultatų. --Nomad (aptarimas) 19:04, 4 sausio 2021 (EET)
Kad rašai neišsimiegojęs - negerai, nes labai jaučiasi. Bet visiems pasitaiko, čia galiu suprasti ir prijausti. Nes ir pats nedaug miegodavau, mat kai tu leidai naktis nemiegodamas ir regzdamas sąmokslą, aš irgi jas kartais leisdavau nemiegodamas ir pridėjinėdamas straipsniams šaltinius, taisydamas klaidas, atnaujindamas pasenusią informaciją ir taip toliau. Kiekvienam savo. --Nomad (aptarimas) 19:08, 4 sausio 2021 (EET)
Kur Jūs matote sąmokslą – grupelė Vikipedijos narių nusprendė, jog administratorius netinkamai atlieka savo pareigas. Beje, pripažinkit, kad kai kurie argumentai toli gražu ne iš piršto laužti. Kiekvienas naudotojas turi teisę iškelti „apkaltą“, jei mano, jog administratorius yra netinkamas šioms pareigoms. Kur Jūs čia matote sąmokslą – nieko blogo nematau, Vikipedijai tai tik į naudą. Bent jau biurokratiškai tai švarus veiksmas, o savo asmenines sąskaitas siūlau suvedinėti už Vikipedijos ribų. --SQORP (aptarimas) 19:31, 4 sausio 2021 (EET)
Be abejo pripažįstu, kad dalis argumentų yra svarūs, nors ir nepakankami atiminėti teises, ir į juos verta įsiklausyti. Ir jei čia būtų geranoriškas rūpestis Vikipedija, tie argumentai būtų buvę išsakyti Administravimo kritikoje, būtų galima svarstyti, aš pats tuomet tikriausiai būčiau jų pusėje. Pavyzdžiui, jei būtų parašyta – "Dirgela, pats sukūrei straipsnius be šaltinio, kai ragini kitus kurti su šaltiniais, ir visi sunkiai dirbame taisydami straipsnius be šaltinių, kaip suprasti? Liaukis!" pritarčiau 100%. Bet realiai tie žmonės pasitraukė mėnesiui, paliko visą tvarkymo ir priežiūros krūvį mums, patys tuo tarpu susirašinėdami ieškojo, prie ko galėtų bent formaliai prikibti, kad nuversti administratorių. Ar, kaip išsireiškė Vaidila, rengė puolimą. Aš kai pastebiu problemą, rašau žmogui iškart ir viešai ją išsprendžiame vienu ar kitu būdu, o ne laikau užsispaudęs mėnesiui, kad paskui galėčiau panaudoti kaip atseit „įkaltį“. Tokią veiklą aš vadinu sąmokslu, manau, atitinka sąmokslo apibrėžimą, tu gal vadini kažkaip kitaip, nesiginčysiu dėl terminų, kiekvienas galime turėti savo nuomonę :) --Nomad (aptarimas) 19:42, 4 sausio 2021 (EET)
Tikrai norėjau, kad balsavimas būtų pradėtas nuo kalėdų, truputį negražiai išsireiškiau ten, nervavausi, žmonės baisesnių dalykų išsako supykę, asmeniškai nieko neįžeidžia lyg ir, atsiprašau, bet svarbiausia, kad dirgela ir nomad čia liktų kaip ir kiti dalyviai, toliau prisidėtų prie projekto vystymo, bet hugo atimti norą tvarkytis mėnesiui, trinant jo str. yra irgi labai blogai. Turbūt ne vienas dėl to ir pasitraukė mėnesiui, nes nesusitaikė su tokia "neteisybe", tiksliau dramų vėlimu, bendruomenės kiršinimu, šį kart jie bejėgiai, nepasipriešins masiniams trynimams, hugo nugesintas (kažkas panašaus buvo telegrame). Taip kad ir jūs ten sąmokslus kūrėt telegrame, mes gmail ir ką. Viskas dėl administravimo kritikos.--Vaidila (aptarimas) 20:16, 4 sausio 2021 (EET)
@Vaidila: Bet juk dramų Dirgela nekėlė, jis tik ištrindavo taisyklių neatitikančius straipsnius, kurie būdavo netvarkomi ilgus metus, ar kažką praleidau? Dramas juk kėlė tam tikri kiti useriai. Ir kodėl Hugo noras „pasitraukti“ tau atrodo svarbiau už Vikipedijos taisykles ir bendrus principus? Svarbiau net už skaitytojų neklaidinimą? Negerai taip. Ir nustok apie tuos masinius trynimus, vienintelis, atlikinėjęs masinius trynimus yra Homo Ergaster, kaip rodo statistika. Dirgela ištrynė vos kelis straipsnius, aš turbūt dar mažiau. Net ir telegrame niekas nekalbėjo apie masinius trynimus, nebent juokais, ir sąmokslų jokių niekas nekūrė, tiesiog užtikriname Vikipedijos taisyklių laikymąsi ir skatiname Vikipedijos tobulinimą, užuot tikintis, kad savaime susitvarkys. Ir pats tam pritarei nuo pat pradžių, nežinau, kas atsitiko, kad pradėjai rašyti tokias nesąmones, dėl kurių dabar tenka atsiprašinėti. Jei nepatiko, kad ištrynė vieną ar kelis straipsnius, ne pasaulio pabaiga gi, galėjai pasiklausti kodėl, ar paprašyti, kad atstatytų, ar galiausiai jei matytum, kad neina susikalbėti, parašyti į administravimo kritiką. Juk su tavimi visi telegrame ir Vikipedijoje bendravo draugiškai ir mandagiai, paaiškindavo viską, padėdavome, neturėjai pagrindo kažko bijoti. Bent jau iki kol pradėjai atvirai Vikipedijoje įžeidinėti ir rašinėti nesąmones. Bet nieko tokio nedarei, tai ką dabar galvoti. Priedo, tavo palaikymas, kaip ir kitų palaikiusių žmonių, bent man buvo labai svarbus, Dirgelai tikriausiai irgi, ir leido suprasti, kad elgiamės teisingai skatindami Vikipedijos tvarkymą ir trindami dešimtmečius netvarkytus straipsnius, kad nepaisant esamos apgailėtinos Vikipedijos būklės, prieš akis šiam projektui šviesi ateitis. Tai kaip jaustis, kai palaikei, palaikei ir staiga pradėjai putotis per pačias Kalėdas, ir pasirodo tau svarbiau Hugo užgaidos, o ne Vikipedija ir jos principai? Kaip čia atrodo, kai negalima daryti nieko, kas nepatiktų Hugo.arg, kaip galima suprasti iš tavo žodžių? Kas čia iš tiesų tada savivaliauja ir kas iš tiesų mėgina šokdinti Vikipediją pagal savo užgaidas, o ne balsavimu priimtas taisykles? Negi nematai, kad iš esmės neskaitant tų kelių ištrintų straipsnių, mūsų požiūriai sutampa - niekas nieko masiškai netrina, o leidžiame daug laiko tvarkydami straipsnius, juos gelbėdami nuo trynimo? Pagalvok apie tai. Manau, kad esi nuoširdus ir nuoširdžiai kažką ne taip supratęs, ar per daug sureikšminęs kažkokias nesunkiai išsprendžiamas problemas, užsivedei. Nes jei nebūtum nuoširdus, tikriausiai nebūtum prisipažinęs, kad čia buvo gerai organizuotas puolimas susidoroti su Vikipedijos administratoriumi, ir tikriausiai nebūtum prisipažinęs, kad visa esmė čia yra Hugo.arg užgaidos, dėl kurių negalima net laikytis Vikipedijos taisyklių. Bet pagalvok gerai, ar tikrai nori statyti save į tokią padėtį, būti priklausomas nuo tokio žmogaus, kuris nesutarimus sprendžia tik a) pasitraukdamas ir b) regzdamas sąmokslus, ar tokie žmonės geriausiai užtikrins Vikipedijos principų laikymąsi. O dėl tų per Kalėdas prirašytų dalykų, dėl kurių atsiprašai, bala nematė. Kaip sakiau, man pilnai suprantama, kad žmonės pasikarščiuoja, aš vien todėl žmonių nei baniju nei teises raginu atiminėti, nes pasitaiko visiems. Kaip tada parašei, taip tada atrašiau, ir galime prie to negrįžti, aišku, jei būsi nuoseklus ir tuomet ir į kitų pasikarščiavimus žiūrėsi taip atlaidžiai, kaip kiti žiūrės į tavo. Nes čia yra bendruomenė. Peace :) --Nomad (aptarimas) 22:04, 4 sausio 2021 (EET)
Ir vėl jūs savo, trinam viską, jei yra en str. ir str. neblogas paliekam kol kas. Tikrai reikia daug ištrinti str. sutinku gal 20k. Prižadu dėliot daugiau trynimo šablonų ir aš.--Vaidila (aptarimas) 19:08, 4 sausio 2021 (EET)

Aš nutariau susilaikyti nuo balsavimo, nes iš tikrųjų čia labiau panašu į asmeninių sąskaitų suvedimą, o ne problemos sprendimą. Šiaip jau buvau linkęs balsuoti , nes susidūriau būtent su problemomis kurios ir išvardintos balsavime kalbant apie user:Dirgėla. Kitas dalykas kuris nustebino tai user:Dirgėla atsakymas: Prisipažinsiu man nemalonūs visi šie kaltinimai. <...> Buvau antrasis registruotas Vikipedijos naudotojas <...>. labai gaila, jei pastangos išgelbėti projektą nuo ritimosi į šlamšto rinkinį buvo įvertintos kaip chamizmas, cinizmas ir visokie kitokie blogi dalykai - kitaip sakant user:Dirgėla nepripažįsta kaltinimų, net iš dalies, kas yra tikrai liūdna, nes tikrai ne viskas iš piršto laužta ir asmeninėms ambicijoms wiki tikrai nėra vietos. Manau kad geriausias komentaras yra user:Eirimas Velička (nors ir suprantama kodėl išbrauktas). Wiki yra kūryba - ir ne vieno asmens, o grupės. Todėl nariai privalo ne griauti ir trinti, bet pildyti ir taisyti vienas kito darbus. Jei darbas neužbaigtas - naudoti lenteles informuojant vartotojus ir narius kas ne taip ir ko trūksta. Bet ne trinti - tai vandalizmas. Į "blogo straipsnio" spąstus dažniausiai papuola nauji nariai, nepakankamai žinantys wiki taisykles ir principus. Būtent šiems nariams reikia daugiausiai dėmesio ir pagalbos. Jei tai kas parašyta nėra netiesa, netrinti o įspėti, trinti tik blogiausiu atveju. Jei darbas aiškiai pradėtas ir nebaigtas - perkelti į smėliadėžę. Aišku lengviau trinti ir revert'inti, tam kompetencijos daug nereikia. Bet patikėkit nė vienas naujas narys pradedėjo be klaidų. O gavę tokį treatment'ą kaip iš user:Dirgėla nauji nariai greit atsibaido. Manau dienos iniciatyva, straipsnių tvarkymo iniciatyva yra puikūs projektai, išryškinantys problematiškus straipsnius, raginantys tiek senus tiek naujus narius gerinti wiki kokybę, dirbti kartu. Aplamai matau kad aktyvių narių tėra saujelė, ir dar jie tarpusavyje nesutaria. Tikroji problema yra skirtingi standartai, yra noras užkelti kartelę bet be galimybių ją pasiekti. Turite pripažinti kad straipsnius straipsniui nelygus - en:wiki tam tikslui naudoja reikšmingumą - sutinku kad svarbus straipsnis negali būti parašytas bile kaip ir neatitinkant visų wiki standartų. Bet yra daugybė sferų kur yra maža grupė "bepročių" pasinėrusių į kažkokią temą - tai tokie straipsniai gali būti pažymėti kaip žemo reikšmingumo, ir reikalavimai jiems gali būti nedideli. Sakyčiau pirma sudėliokite procesą kaip apmokyti ir padėti naujiems nariams, o iš savo pusės procesą kaip elgtis su problematiškais straipsniais. O tada jau galima daryti projektus kaip pritraukti naujų narių ir naujo turinio. Pvz esu girdėjęs apie wiki maratonus - universitetų studentai, kažkokios srities specai susėda ir kuria/taiso/verčia grupę straipsnių, o senbuviai ir adminai jiems padeda. Taigi daugiau iniciatyvų, reikalingi visi, vienytis o ne skaidytis, nuo balsavimo susilaikau.Wolfmartyn (aptarimas) 00:23, 5 sausio 2021 (EET)

Wolfmartin, nežinau kuo čia man reikėjo prisipažinti, nes iš tikro neskaičiau Hugo.arg teksto. Taip tryniau straipsnius be šaltinių, tiek savo, tiek kitų. Taip, neleidau rašyti bet ko ir bele kaip. Taip, tuo nepatenkintų čia buvo ir yra visas milijonas. Deja nepaisant to, kad buvau blogiausias Vikipedijos žmogus, tai daugeliu atvejų nepadėjo. Nepadėjo prieš dešimt metų, kai buvo prikurti tūkstančiai jokių šaltinių neturinčių straipsnių apie kaimus, taip pat tada, kai buvo prikurti tūkstančiai "metų" straipsnių, kai buvo prikopijuota iš VRK svetainės tūkstančiai šūdpolitikių biografijų, net kategorija buvo atsiradus "Lietuvos traktoristai". Ir tada kai bandžiau stabdyti kūrėjus Hugo isterikavo, kad savivaliauju, neleidžiu dirbti ir taip toliau - pasižiūrėkite dabar ir pasidžiaukite. Po dešimt ar gal net penkiolikos metų iš "metų" straipsnių padorūs ir su šaltiniais yra gal du trys, iš kaimų gal koks dešimt, pseudopolitikų su nomad pavyko gana daug ištrinti per paskutinį mėnesį, bet liko turbūt irgi daug tūkstančių. Ir kaskart "kūrėjai" žviegdavo, kad negalima trinti, straipsniai "neblogi", geriau pataisykite. Ačiū dievui pavyko kažkaip iškraustyti iš čia hugo.arg draugą vpovilaitį, kuris tiesiog roboto pagalba kopijavo iš interneto ir kūrė puslapius - jo šedevru galite pasidžiaugti lietuvai.net ar kaip ten svetainėje - ten yra 2,5 mln. nerišlių autovertimo būdu prigeneruotų "straipsnių". Bet patikėkite net ir kovojant su automatiškai generuojamu šlamštu buvau pats blogiausias, nemokantis bendrauti ir taip toliau :) O wiki maratonuose, beje, teko dalyvauti, teko mokyti naudotojus kaip rašyti straipsnius, bet nesupyk gal pats pabandytum pirma kažką padaryti prieš mokydamas kitus?--Dirgela (aptarimas) 15:35, 5 sausio 2021 (EET)
@Dirgela: šiek tiek pataisysiu, pseudopolitikų Homo ergaster ištrynė tikriausiai daugiau, nei mes kartu sudėjus, tai pagrinde jo nuopelnas, kad ta sritis gana tvarkinga. Už ką jį nuoširdžiai gerbiu. Žinoma, jam už tai teisių niekas neatiminėja, nes spėjo laiku prisišlieti prie lygesnių už taisykles klikos. Už ką ne taip labai gerbiu. --Nomad (aptarimas) 15:57, 5 sausio 2021 (EET)
Labai teisingi naudotojo "Wolfmartyn" pastebėjimai. Anglų viki yra aktyvūs vikiprojektai, kur įvertinama atskirų straipsnių ir temų "svarba" (čia gal geriau taip sakyti, nes "reikšmingumas" yra kas kita) ir didžiausias dėmesys skiriamas tam. Taigi, kažkokiems daugmaž objektyviai svarbesniems aprašomiems dalykams (Mocartas, Liublino unija ir kt.) dėmesį reikia skirti visų pirma, o straipsnių apie mažiau žinomus augalus ir gyvenvietes "šaltiniavimui" galima dėmesio skirti ir mažiau. Svarbias temas galima imti iš lankomiausių straipsnių sąrašo. Hugo.arg (aptarimas) 10:54, 5 sausio 2021 (EET)
Tikrai teisingi, ypač, apie asmeninį susidorojimą. O fantazuoti, kam kiek dėmesio skirti, gali kiekvienas, bet niekas neskirdavo. Nes čia laisvanoriškas projektas, ir rašo bei taiso kas kam įdomu, o ne kas „svarbiausia“. Tik jei jau rašo, reikėtų rašyti pagal taisykles, nors aišku šis balsavimas rodo, kad į taisykles visiems nusišvilpti, net į vokišką vikipediją ir oficialią svetainę jau užtenka nuorodų kai kam. --Nomad (aptarimas) 12:26, 5 sausio 2021 (EET)

Ir kas čia tokio? Komanda žaidžia 3 Bundeslygoj, išsamiai aprašyta en. de. wiki, turi straipsnius >30 kalbų. Reikšmingumas aiškus. Hugo.arg (aptarimas) 12:38, 5 sausio 2021 (EET)

Tai taip, matau, kad pagal naująsias de facto Vikpedijos taisykles, reiškmingumas bus sprendžiamas kaip užsimano Hugo.arg, o ne pagal šaltinius. --Nomad (aptarimas) 12:50, 5 sausio 2021 (EET)

Su tuo reikšmingumu čia dažnai nusišnekama. Ir taip naudotojų nedaug, o čia dar griebiamasi vertinti kiekvieno straipsnio reikšmingumo, dažnai dar nė kiek neišmanant temos. Viskas paprasta - didžiosios vikipedijos turi išplėtotas reikšmingumo taisykles, vikiprojektus, tai ir yra pajėgesnės nuspresti, kas reikšminga, kas ne. Mums beliktų spręsti daugmaž Lietuvos temas ar kokius specifinius atvejus, o ne rimtais veidais, vaizduodami kažkokius kaimo imperatorius, spręsti, ar Danijos karalius atitinka reikšmingumą. Hugo.arg (aptarimas) 12:55, 5 sausio 2021 (EET)

Tai kad tu tik vienas taip elgiesi, vaizduoji kažkokį imperatorių ir pagal arbitrary taisykles dėlioji, kas reikšminga, kas ne. Visi kiti tiesiog remiasi šaltiniais. --Nomad (aptarimas) 16:06, 5 sausio 2021 (EET)
Pritariu Wolfmartyn, kad reikėtų aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoti trynimus, nustatyti straipsnių svarbos (reikšmingumo) lygius. Dar prieš imantis masinių trynimų su kitais Vikipedijos naudotojais turėjo būti apsvarstytos, išdiskutuotos trynimo sąlygos. Tačiau kai Martynas Patasius paprieštaravo Nomad „manifestui“, šis atrėžė, kad „Bet jie [norintieji diskutuoti] gali iki begalybės diskutuoti ir kur nors kitur. Vikipedija - ne diskusijų forumas.“ Tai kur daugiau diskutuoti apie Vikipedijos reikalus, jeigu ne Vikipedijoje?.. Ir čia ne vienintelis toks Nomad'o bendravimo atvejis. Jei žmogus neskiria chamizmo nuo neformalumo, geriau laikytis formalaus bendravimo. Kaip matyti, nepagarbumas yra ne tik Dirgėlos bendravimo problema. O bėdos dėl masinių trynimų neišsispręs, kol nebus prieita prie visuotinio sutarimo.--Ed1974LT (aptarimas) 13:16, 5 sausio 2021 (EET)
Taip, buvo diskutuojama ir nieko nedaroma penkiolika metų. Bet matau daugumai tokia padėtis tinka, tai atsiimu ką sakiau. Sėdėkime šiukšlyne toliau. --Nomad (aptarimas) 13:47, 5 sausio 2021 (EET)
Dėl straipsnių reikšmingumo nustatymo. Be abejo, turėtų būti galbūt tai išdiskutuota, nes pvz., dėmesys skiriamas kokios nors žiniasklaidoje eskaluojamos, bet svarių pasiekimų neaišku, ar turinčios asmenybės biografijos tvarkymui, o lieka ištrintos Gintaro Berenio (žinomas chirurgas, mirė gydydamas žmones nuo covid, manau ištrinta per klaidą, siūlau atstatyti), žinomo filosofo Nerijaus Milerio, žinomo gitaristo Roberto Semeniuko, žinomo žurnalisto ir rašytojo Arkadijaus Vinokuro biografijos. Siūlau atstatyti...--Jodkovska (aptarimas) 18:02, 4 sausio 2021 (EET)

Aš aktyviai senokai nedalyvavau, bet gal tai atneš savotišką naudą - galiu pasiūlyti žvilgsnį iš šalies. Pradėkim nuo to, kas yra Vikipedija: iš interneto platybių konsoliduota ir patogiai pateikta informacija ar originalus kūrinys? Jeigu aš atsiverčiu Vikipedijos puslapį ir iš jo galiu eiti gilyn į patikimus šaltinius, pagal juos nuspręsti ar informacija patikima, juos skaityti ir sužinoti daugiau - toks puslapis buvo naudingas. O jeigu atsiverčiu puslapį kuris tarsi pats pretenduoja būti informacijos šaltinis, bet savo kokybe panašus į antivakserių pateikiamus "šaltinius" - kokia jo nauda? Jis niekuo nepranašesnis už bet kokį kitą abejotinos informacijos kratinį. Aš tikiu, kad straipsnių nerašote iš savo galvos ir informaciją iš kažkur paimat. Tik nelabai suprantu, iš kur atsiranda tas vidinis blokas įdėti linką? Taip tiesiog nutiesiat kelią vėliau kelti į Vikipediją visokį pseudomokslą. Gal toks ir yra šito asmeninio susidorojimo tikslas? Reikalavimas pagrįsti faktus nėra kažkieno fetišas - tai viso akademinio rašymo pagrindas ir vienintelis būdas atskirti tiesą nuo melų. Iš tiesų stebiuosi, iš kur iki šiol Mantas sėmėsi kantrybės? --Undine (aptarimas) 02:46, 6 sausio 2021 (EET)

Man yra malonu, kad pagaliau yra surengtas balsavimas dėl administratoriaus, tik gėda prisipažinti, kad anksčiau panašiuose balsavimuose nedalyvaudavau. Dėl laiko stokos dar daug neįsigilinau, bet stebiuosi su tokiais išsireiškimais, kad šiuo balsavimu kažkuris naudotojas bando susidoroti su esamu administratoriumi... . Ei, žmonės, o tai ką, administratoriaus, tai yra tam tikro asmens pareigos lietuviškoje vikipedijoje privalo būti amžinos? Neva, „atėjo Leninas visiems laikams“? Jei taip, esu netgi labai prieš, ir už, iš Dirgėlos kaip administratoriaus ir biurokrato teisių atėmimą! Po šio balsavimo reikalingas panašus kitas balsavimas, kad administratoriaus teisės ateityje būtų suteikiamos ketveriems, na daugiausiai penkeriems metams, bet ne daugiau, su nustatyta administratoriaus rinkimų pastovia data. Jeigu administratorius puikus - po jo pirmo termino pabaigos, balsavimo būdų suteikiant galimybę administratoriui būti perenkamam ir antrai kadencijai, bet ne daugiau. Taip pat sukuriant gerai veikiantį mechanizmą, lengvai nušalinti administratorių už pažeistas vikipedijos taisykles. Juk nereikia taip įsijausti, kad ji ar jis, vikipediją turi administruoti amžinai, iki mirties, ar kad tai asmeninis jo kiemas, kuomet su kitais administratoriui leistina visiškai nesiskaityti, įžeidinėti, tyčiotis. Kiekvienas administratorius (senas ir naujas) turėtų įsisąmoninti, kad jis neamžinas ir administruoją laikinai, iki tam tikros ribos. Iš mano patirties, visai neseniai buvo panaudotas vandalizmas ir nepagarba iš administratoriaus pusės, straipsnelyje juodasis čiurlys (kam smalsu, skaityti rašymo istoriją). Juk negalima įžūliai trinti straipsnių vertingas dalis su nuorodomis vien iš to, kad administratorius šiuo metu yra blogos nuotaikos ar nori kažką nubausti, ir imasi atviro vandalizmo, nes žino kad jo už tokius veiksmus niekas nenubaus... . Ateina laikas, kuomet atsiranda gabesnių žmonių, kurie į vikipediją gali atnešti daugiau kokybės, teigiamų naujovių. Sakykime į ją savo profesionaliomis žiniomis, parašytų kokybiškų straipsnių gausa, pagarbiu, kultūringu bendravimu, atsidavimu projektui, o paprasčiau sakant savo charizma galėtų pritraukti daugiau asmenų iš akademinės visuomenės. Pastaraisiais metais esu susidaręs įspūdį, kad mūsų vikipedija nyksta, praranda daug naujų žmonių, buvę aktyvūs dingsta, o plečiasi tik keleto aktyvesnių naujus straipsnius rašančių dėka. Lietuviškoji vikipedija jau seniai pribrendo dideliems pasikeitimams, tad reikalingi nauji, palankūs vėjai. Ir šimtu procentų sutinku, kad į straipsnius reikalingi šaltiniai iš profesionalių interneto svetainių (bet ne blogų). Jeigu straipsniai nepriekaištingai parašyti, bet kuriems šaltinių tiesiog sunku rasti, o info imta kelionėje iš kokio turistinio bukleto (sakykime apie Pietų Amerikos mažą upę - Kainė), tokių straipsnių trinti nevalia. Keletą straipsnelių nuo trynimo išgelbėjau, bandžiau ir šį, bet deje šaltiniai nebent indėnų kalbą. Pabaigai noriu paprašyti, kad nereikia įsijausti kaip į visagalį Dievą, atsisakykite diskusijoje tokių išsireiškimų, kad tai neva kažkieno susidorojimas su kažkuo... nes tai tik žalinga tolimesnei sveikai diskusijai. Dar nebalsavau, man šis balsavimas malonus netikėtumas, o būtinai balsuosiu kiek vėliau. --Kails (aptarimas) 7:27, 6 sausio 2021 (EET)

Labai teisingai pasisakyta, čia vos ne D. Trampo situacija. Balsavimo sąmokslai... Dėl perrinkimų irgi sutinku, nes yra administratorių, kurie čia vos sušmėžuoja per metus laiko.--Vaidila (aptarimas) 08:56, 6 sausio 2021 (EET)
Kur čia nedings iš šito šiukšlyno, kur mėginimai tvarkyti baigiasi va taip va ;) Joks save gerbiantis žmogus šiukšlyne nesikapsto. Tvarko arba apleidžia. --Nomad (aptarimas) 23:39, 6 sausio 2021 (EET)
Panašu, kad ir dirgelai/nomad pats projektas nelabai rūpi, jei jį apleidžiate. Tvarkymasis tęsiasi be skubotų, neapgalvotų sprendimų.--Vaidila (aptarimas) 19:09, 14 sausio 2021 (EET)

SprendimasKeisti

Naudotojas atsisakė teisių savo iniciatyva. Balsavimo tęsti neverta. Tikėkimės, nuo šiol bus daugiau susitarimo ir įsiklausymo. Hugo.arg (aptarimas) 16:55, 6 sausio 2021 (EET)

Daugiau tai tikrai nebus, nes tu su niekuo nesitari ir nieko neklausai. Išskyrus nebent tariesi su bendrais kai reikia susidoroti su administratoriumi. Jei būtų buvę daugiau susitarimo ir įsiklausimo, nebūtume pasiekę tokios padėties, kad Vikipedija tapo tavo šiukšlynu ir teko imtis rimtų priemonių jai tvarkyti. --Nomad (aptarimas) 17:46, 6 sausio 2021 (EET)
Ačiū visiems skyrusiems savo laiko. Tekdavo tai su vienu, tai su kitu naudotoju susidurti, kuris rašydavo beleką, keldavo baisius vertimus, aiškindavo, kad "kam tie šaltiniai", bet čia kažkaip pamačiau juos visus vienoje krūvoje - apsiverkusius, įsižeidusius, pafilosofuojančius ką kas nors kitas galėtų padaryti, išsigandusius, kad kažkas įlipo į jų smėlio dėžę ir grasina sugriauti iš snarglių sulipintas pilis :) Plius dar visus kreivarankius, kur sakinio rišlaus neparašo, liejančius čia savo nuoskaudas ir guodžiamus tokių pačių bendražygių. Net Patašius man atrodo pasirodė ir pats save pacitavo :) Ir toks tiesos momentas atėjo - pagalvojau ką aš čia su jais veikiu, apie ką aš su jais šneku? :) Tai sprendimas gimė labai greitai, nepykite, bet didžiosios dalies diskusijos po pirmos dienos net nebeskaičiau.--Dirgela (aptarimas) 10:27, 7 sausio 2021 (EET)

Norėtųsi, kad šis rašinys pabūtų ilgiau, nebūtų kišamas į archyvą, ne visi per kelias dienas buvo jį atsivertę (ne tik Dirgela, tarp jų gal ir buvę vikinautai, uždarytieji karantine ir kt.). Ko ten spirga iniciatorius Hugo – žirgui aišku, o Jodkovskai įtariu eilinį primadonos emocinį pliūpsnį.--Vilensija (aptarimas) 06:56, 8 sausio 2021 (EET)

Brox (dėl teisių atėmimo) (11:3:0)Keisti

Mano nuomone, User:Brox kaip administratorius elgiasi nederamai, laužo taisykles ir susitarimus, vadovaujasi asmeninėmis nuostatomis. Dėl šių priežasčių User:Brox nėra tinkamas būti administratoriumi:

 • nuolatinis ir gausus klonų naudojimas [13], vengimas prisiimti atsakomybę dėl jų naudojimo [14]. Daugybė klonų paskyrų kuriama tam, kad atlikinėti žemiau nurodytą neigiamą veiką.
 • gausus nekokybiškų, beviltiškų, reikšmingumo neatitinkančių straipsnių kūrimas, savavališkas tvarkymo žymių šalinimas iš jų, vengimas po pateiktų pastabų straipsnius sutvarkyti [15], [16], [17].
 • kategorinės betvarkės kūrimas, į straipsnius pridedant kartais net >10 kategorijų, kurių dauguma antraeilės arba nedaug susijusios su aprašomu objektu [18], [19], [20], [21], kategorijų asocijavimas tik pagal sau suprantamą sistemą [22].
 • straipsnių užvardinimas, terminų, vietovardžių naudojimas ne remiantis lt.vikipedijos ar bendrosiomis lietuvių k. taisyklėmis, bet asmeninėmis simpatijomis/antipatijomis [23].
 • naudotojų blokavimas be perspėjimo ir rimtos priežasties [24]
 • straipsnių rakinimas ilgam laikui (tik admin. režimu) be konsensuso [25]

Manau, kad šių veikų užtenka, kad būtų įrodyta, jog User:Brox nėra tinkamas administratorius. Iš naudotojo aptarimo ir kitų diskusijų puslapių akivaizdu, jog naudotojas nėra linkęs taisytis ir mano esąs teisus. Šis naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už reikšmingumo kriterijų neatitinkančių, beviltiškų ir netvarkingų straipsnių rašymo praktikos įteisinimą, už sukurtą kategorinę betvarkę bei už faktinės nebaudžiamos klonų naudojimo praktikos įsigalėjimą. Hugo.arg 14:39, 24 spalio 2011 (EEST)

Už (atimti teises)Keisti

Hugo.arg 14:39, 24 spalio 2011 (EEST) Pagal Vikipedija:Balsavimas iniciatorius ir atšaukiamasis nebalsuoja. --Martynas Patasius 21:47, 24 spalio 2011 (EEST)
 1. Seniai laikas. --Snooker apt. 16:58, 24 spalio 2011 (EEST)
 2. Klonai ir chaoso su kategorijomis kūrimas. Administratorius turėtų būti pavyzdys kitiems bendruomenės nariams bei kurti tvarką, o ne atvirkščiai.--Atlantas 22:18, 24 spalio 2011 (EEST)
 3. Norint prisidėti prie Vikipedijos, nebūtina būti administratoriumi. Bet kažkodėl kai kurie mano, kad tai kažkas panašaus į tam tikrą statusą ir laiko to įsikandę. Ta-Ntalas 09:52, 27 spalio 2011 (EEST)
 4. Atrodo, jokio kito atsakymo sulaukti nepavyks... Gaila... Gal įtikintų balsuoti priešingai..? Bet iki šiol šiam naudotojui nelabai sekasi prisitaikyti prie Vikipedijos... Dėl to (kaip detaliau nurodyta prie komentarų ir „kaltinimo“) vis atsiranda bėdelių – nedidelių, bet dažniau, nei norėtųsi... Gal be administratoriaus teisių jų bus mažiau..? Bent jau diskusija nebus pakeičiama blokavimu ar užrakinimu... --Martynas Patasius 17:12, 1 lapkričio 2011 (EET)
 5. Nepaisant to, kad Brox indėlis yra tikrai nemažas, kaip administratoriui jam yra susikaupę per daug piktžaizdžių, kurios nedera šiam statusui. Vien jau klonavimo žaidimai yra labai skausminga veikla, ką jau kalbėti apie arogantišką nesiskaitymą su bendruomenės nuomone. Tikiuosi, kad atimtos admino teisės nesumažins teigiamo indėlio. CD 22:13, 1 lapkričio 2011 (EET)
 6. Bandžiau išlaukti kiek galima ilgiau, kad pažiūrėčiau diskusiją ir tvirčiau apsispręsčiau. Kaltinimai buvo rimti, mano žiniomis teisingi, tačiau negalima priimti sprendimo neišklausius ir kitos pusės. Bet... Brox nebeužsiima niekuo kitu, kaip tik nuolatiniais asmeniniais išpuoliais. Prie kurių dabar prisidėjo ir kažkokių tai "įspėjimų" dalijimas... pirmą asmeninį išpuolį toleravau, bet matyt tai tik padrąsino jį... viskam yra ribos. --Nomad 22:18, 1 lapkričio 2011 (EET)
 7. Įvertinęs kaip naudotojas „sugeba palaikyti tvarką“ (pagal - ypač 4 paskutinius punktus), jo tik 6-7% indėlį atliekant administracinius darbus bei tai, kad šis jo veiksmų aptarimas atrodo lyg jo visai neliestų, balsuoju už administracinių teisių atėmimą šiam naudotojui. Tikiuosi, kad Jo tolimesnis teigiamas indėlis į vikipediją nuo to nesumažės. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 14:15, 3 lapkričio 2011 (EET)

Prieš (palikti teises)Keisti

 1. Pasiūlymas atimti teises neatrodo labai gerai parengtas, pažeidinėtos kategorizavimo taisyklės balsavimu nepriimtos, dalis argumentacijos kelia nerimą. Nepriklausomai nuo nuomonės apie Brox dėl šių dalykų balsuoju prieš. AudriusA 11:06, 27 spalio 2011 (EEST)
 2. Nors ir su tokiais milžiniškais nusikaltimais kaip kategorijos pridėjimas, bet tai vis tiek bent kiek aktyvesnis administratorius, o tai puse administratorių priklauso būreliui "išdygstam tik per balsavimus". -- Bearas  apt. 22:44, 2 lapkričio 2011 (EET)

SusilaikoKeisti

KomentaraiKeisti

Teisingumo dėlei pastebiu jog būtent dešimt ir daugiau kategorijų nė viename iš pateiktų pavyzdžių nepridėta (kai kur pridėta tik viena). Klonų šalininkas tikrai nesu bet dėl rimto uždraudimo mes balsuojame tik dabar. AudriusA 01:13, 25 spalio 2011 (EEST).

Taip, iš pateiktų pakeitimų maksimumas – devynios kategorijos... Bet nesunku rasti ir momentą, kai prie vieno iš šių straipsnių buvo pridėta dvyliktoji – [26]... --Martynas Patasius 02:13, 25 spalio 2011 (EEST)
Pateiktuose pavyzdžiuose maksimumas yra trys vienu keitimu (atimant tas kurios kairėje pusėje rodomos kaip panaikinamos) tačiau kai kada kategorijos buvo pridedamos viena po kitos per ilgesnį laiką. AudriusA 10:59, 25 spalio 2011 (EEST)
Skaičius sakyčiau ne esmė, bet buvo nusistovėjęs susitarimas Vikipedija:Straipsnių_kategorizavimo_taisyklės, tačiau Brox jis nė motais, nors ne kartą į tai buvo nurodyta. Jis net nebandė šio klausimo diskutuoti, o tiesiog nuolat ignoravo. Tai tipiškas jo veiklos pavyzdys.--Dirgela 23:02, 25 spalio 2011 (EEST)
Papildomos aplinkybėsKeisti

Dar neapsisprendžiau dėl balsavimo, nes neturėjau laiko pilnai peržiūrėti visą kaltinimų medžiagą, o pats su Brox susidūręs buvau labai nedaug. Tai kol kas tik komentaras. Mano žiniomis, Brox Nyderlandų vikipedijoje buvo užblokuotas, iš esmės - dėl tokių pačių priežasčių, kokias čia pateikė Hugo.arg:

 • kvailų kategorijų dėliojimas, tame tarpe naudojant klonus.
 • Atsisakymas tartis ir derinti veiksmus su kitais dalyviais.
 • Atsisakymas liautis.
 • Prašymų ir įspėjimų ignoravimas.

Kitas svarbus faktas: mano žiniomis, panašios problemos su Brox kitiems naudotojams tęsiasi jau šešis metus (nuo 2005 m. jis redagavo vardu Naudotojas:Ooom) ir niekaip nepavyksta susitarti.

Trečias svarbus faktas. Kai Brox, iš esmės - Ooom klonas, kandidatavo į administratorius, niekas nežinojo, jog čia tas pats Ooom - žmogus, su kuriuo niekada nepavyko susitarti, kuris sykį buvo net blokuotas. Gan akivaizdu, kad jei šis faktas nebūtų nuslėptas, balsavimo rezultatai galėjo būti ir kitokie. Dalis žmonių už jo tapimą administratoriumi balsavo tik todėl, kad buvo suklaidinti.

Manau, šios trys aplinkybės yra labai svarbios, priimant sprendimą. Bent jau man tai tikrai bus labai svarbios. --Nomad 05:18, 25 spalio 2011 (EEST)

ApdovanojimaiKeisti

Brox puslapyje yra šeši ordinai už vertingą indėlį, tame tarpe ir nuo paties Hugo.arg bei dabar atimti teises balsuojančio Snooker. Nežinau reiškia tai ką ar ne bet matyt irgi reik paminėti ar net aptarti nes daug kritikos (kategorijos, menkaverčiai straipsniai) yra apie labai prastą redagavimą, ne administravimą AudriusA 09:39, 25 spalio 2011 (EEST)

Na, aš ordiną įteikiau prieš 2,5 metų - tuomet naudotojo indėlis buvo geresnis bei nežinojau apie Brox klonų "grupuotę", kurios indėlis tikrai nekoks. Kitavertus, ordinų gausa dar neįrodo, kad naudotojas vertas būti administratorium - pvz. pas Vpovilaitį ir ordinų daugiau, ir naudingą administracinę veiklą darė, o teisės vis vien atimtos. Hugo.arg 11:39, 25 spalio 2011 (EEST)
Jei gerai suprantu tą diskusiją, taip buvo todėl jog tie klonai už Vpovilaitį balsavo. Tai tikrai daug rimtesnis dalykas nei šiaip kažkur naudoti klonus kad ir be didelio reikalo AudriusA 12:23, 25 spalio 2011 (EEST)
Bet kuriuo atveju, ordinai neatleidžia nuo atsakomybės ir nesuteikia didesnių teisių, nei turi kiti. --Nomad 12:32, 25 spalio 2011 (EEST)
Tai ir reikia mąstyt ar daug buvo atsakomybę užtraukiančių pažeidimų, kuriuos kiti daryti neturi teisės. Pridėti Josvainių miškams kategoriją Josvainiai [27] man kažkas labai siaubingo neatrodo. Yra taip pat neišsisprendusių diskusijų kaip su Šarija bet ten jis nediskutuoja "vienas prieš visus", yra ir jo šalininkų, nors ten dauguma už "Šariatas" - galėjo ir nusileisti ar apskritai nesivelti. AudriusA 13:10, 25 spalio 2011 (EEST)
Tikslumo dėlei. Balsuojant už mano administratoriaus teises joks "klonas" nebalsavo. Naudotojas - "klonas" balsavo už biurokrato teises. Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 18:02, 25 spalio 2011 (EEST)

Ta Josvainių kategorija tik simbolizuoja, kad kategorizuojama vardan kategorizacijos - tas miškas yra kokie 5 km nuo Josvainių, tik kad pavadinimas toks. Dar geriau sugalvojo uždėti nuorodą ant kelio, einančio per Josvainius, nors tas kelias eina gal per kokių 30 gyvenviečių, tai negi dabar kiekvienos kategoriją dėsim? Lygiai su tuo šariatu buvo aiškiai pasakyta jau prieš metus, kad tik šis terminas oficialiai tinkamas, o visvien buvo į tai spjauta, ir pervadinta savaip. Beje, tas pats Brox siūlė ir Gruziją pavadinti Georgija, keista, kad dar taip nepadarė. Hugo.arg 14:24, 25 spalio 2011 (EEST)

IndėlisKeisti

Manau Naudotojas:Brox indėlis yra labai didelis, ypač jei priskaičiuoti jo visų klonų indėlį. Aišku tai nėra rodiklis, kad atimti ar suteikti vienas ar kitas teises projekte, tačiau esant tokiam dideliam indėliui ir jį peržiūrėjus kiekvienam naudotojui būtų galima surasti tokių jo pakeitimų ar veiksmų, kurie būtų diskutuotini ir gal būt nepriimtini kuriam nors kitam naudotojui ar jų grupei, o taip pat galima gal būt atrasti vieną ar kitą taisyklę kurią jis pažeidžia. Todėl manau, kad naudotojo indėlio rodiklis bei konkretūs redagavimo veiksmai neturėtų turėti jokios įtakos, jei tas indėlis nėra akivaizdžiai vandalinis ir nukreiptas prieš vikipediją (jos straipsnius ir naudotojus), aptariant vienų ar kitų teisių naudotojui atėmimą. Todėl daugelį čia kaltinimų reikėtų laikyti niekiniais - nesusijusiais su administravimo teisių atėmimu. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 14:03, 26 spalio 2011 (EEST)

Žinoma, kad kiekvieno naudotojo indėlyje galima rasti, prie ko prisikabinti. Tačiau čia išvardinti pažeidimai yra nuolatiniai ir pastovūs, tęsiasi dar nuo user:Ooom laikų. Niekas nesako, kad šis naudotojas tyčia stengėsi gadinti vikipediją (to dar betrūktų), tačiau jo redagavimo maniera ryškiai išsiskyrė nuo įprastų taisyklių ir kitų naudotojų požiūrio į projektą. Hugo.arg 14:18, 26 spalio 2011 (EEST)
Drįstu sakyti, naudotojo Atlanto indėlis taip pat yra didžiulis. Siūlau ir jam suteikti teisę savivaliauti. Jei pritariate, visas šis balsavimas taptų nereikalingas. Nes Atlantas galėtų, pvz., specialiu dekretu atimti iš Brox administratoriaus teises, o bendruomenė patvirtintų, kad jis tam turi visas privilegijas ir jo dekretas galioja (nes didelis indėlis...). Bet rimtai, kiek reikia cinizmo, kad atvirai sakyt jog naudotojai su kažkokiu tariamu dideliu indėliu neprivalo laikytis taisyklių, neprivalo su niekuo tartis, gali daryti kas jiems užplaukia. --Nomad 20:21, 26 spalio 2011 (EEST)
Nerandu, kas būtų teigęs, kad indėlis koks jis bebūtų suteikia „teisę savivaliauti“. Tačiau manau vertinant naudotoją reikėtų vertinti ne pagal faktinį jo atliktų pagal kitus naudotojus „klaidingų arba pažeidžiančių taisykles“ koregavimų skaičių, o pagal jų procentinę išraišką visų koregavimų aibėje. Paprasčiausiai turi būti labai rimti argumentai, kurie nusvertų naudotojo indėlį. Nesutinku, kad į naudotojo indėlį jį vertinant nereikia visai atsižvelgti. Jei į naudotojo indėlį visai nebūtų atsižvelgiama, tai tuomet geriausi administratoriai būtų tie kurie turi mažiausią indėlį į Vikipediją ir dar nėra atlikę jokių diskutuotinų gal būt kitiems naudotojams nepriimtinų pakeitimų, o administratoriai, kurių indėlis peraugą tam tikrą ribą turėtų pasitraukti arba būtų išstumiami. Tai yra jei siūlote visai neatsižvelgti į naudotojo indėlį jį vertinant, tai labai panašu, kad siūlote anarchiją Vikipedijoje - kai ją administruoja naudotojai be indėlio. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 08:34, 27 spalio 2011 (EEST)
Kai naudotojas buvo išrinktas administratoriumi niekas kažkodėl nekalbėjo apie jo pažeidimus, vadinasi 2.5 metų jis jokių pažeidimų nedarė, tai kaip galima kalbėti, kad jo atliekami pažeidimai yra „nuolatiniai ir pastovūs“. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 08:34, 27 spalio 2011 (EEST)
Nei vienoje vikipedijos taisyklėje nėra parašyta, kad naudotojai su dideliu indėliu yra nuo jos atleidžiami. Man tiesa sakant nerūpi, sutinki tu ar nesutinki, taisyklės yra taisyklės, ir taisyklės Vikipedijoje yra aukščiau VPovilaičio nuomonės. Kuo turbūt įsitikinai, kai pats už sukčiavimą praradai administratoriaus teises. Todėl ši tema kaip ir išsemta. Tos vietos apie anarchiją apskritai neturiu kaip pakomentuoti, rašinėji kažkokius absoliučius išsigalvojimus, turbūt kad užteršti aptarimus ir nukreipti dėmesį nuo temos. --Nomad 08:58, 27 spalio 2011 (EEST)
Niekas nesako, kad nuo taisyklių kas nors turėtų būti atleidžiamas. Kas liečia taisykles tai tikrai negalėčiau pasakyti kad jos jau yra tobulumo viršūnė ir jų per artimiausią 100 metų nereikės keisti. Kiekvienas naudotojas turi teisę turėti savo nuomonę ir teisę ją pareikšti. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 09:52, 27 spalio 2011 (EEST)
Pasirinkta gynybaKeisti

Turbūt ir čia reikėtų paminėti, kad Brox keliuose aptarimuose pateikė kažką panašaus į atsakymus ([28], [29], [30], [31]). Deja, atrodo, kad remtasi posakiu „Geriausia gynyba – puolimas“...

Išties, tai parodo esminę bėdą su Brox. Ne, tai ne nevykusių kategorijų dėliojimas. Ir ne įprotis dėlioti vidines nuorodas kur nereikia (kaip [32] – lyg pasisakymo skaitytojai nežinotų, kas yra emocijos ar protas). Ir ne straipsnių „štampavimas“ kopijuojant įstatymus ar kitokius teisės aktus. Ir net ne neapgalvoti blokavimai ar užrakinimai (beje, kaip bežiūrėsime, tai – administravimo veiksmai, tad nėra tikslu tvirtinti, kad tokių nepateikta). Ne, didžiausia bėda ta, kad kartais nelabai reaguojama į kritiką, elgiamasi, lyg Vikipedijos naudotojas galėtų būti nepavaldus bendruomenei. Juk ir čia buvo galima vienais atvejais prisipažinti pasikarščiavus, kitais pasisiūlyti pasitaisyti, dar kitais – paaiškinti, kodėl veiksmas atrodo teisingas... --Martynas Patasius 01:18, 27 spalio 2011 (EEST)

Klaidos kaltinimuoseKeisti

Pastebėjau keletą neatitikimų pateiktuose pradiniuose kaltinimuose iškeltuose naudotojui Brox, juos pateikiu žemiau. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 09:45, 27 spalio 2011 (EEST)

 1. Nesuprantu, kokią atsakomybę turėjo prisiimti naudotojas Brox („vengimas prisiimti atsakomybę dėl jų naudojimo [33]“), ar tai atsakomybę už kitą naudotoją, kuris buvo įrodyta, kad nėra Brox klonas.
 2. Ar norima, pasakyti, kad naudotojas Brox yra naudotojo Arentename klonas, jei kalbant apie Brox yra nurodomos nuorodos į Arentename atliktus pakeitimus „[34], [35]“ arba kaltinant Brox remiamasi ne Brox atliktais veiksmais. Ir po to ta tema dar net vystoma.
 3. Kokiose taisyklėse pasakyta, kad naudotojas negali sutvarkęs kiek jam atrodo straipsnį panaikinti atitinkamas žymes „[36]“. Kas tuomet turi teisę tokias žymes panaikinti.
 • Trečiuoju punktu sutinku, kad šablonų pašalinimas nėra labai rimtas pažeidimas. Dėl antro punkto, atleiskite, nesupratau, ką norėjote pasakyti. Pirmasis punktas yra Jūsų išsigalvojimas - stewardai nepateikė labai griežto atsakymo - tai yra keletas stewardų nesutarė, ar ten Broxo klonai, ar ne; tad nebuvo visiškai įrodyta, kad ten ne Broxo klonai, juolab, kad Brox istorija nl.wikipedijoj ir olandų wikipedijos naudotojų paaiškinimai gan iškalbingi [37] --Snooker apt. 17:10, 27 spalio 2011 (EEST)
  • Antrąjį punktą patikslinau, gal dabar bus aiškiau. O dėl trečiojo olandų vikipedijos sprendimai galioja joje, o Lietuviškojoje buvo priimtas sprendimas, kurį cituoju:
  Nustatyta, kad naudotojas „Tik-Kon“ nėra naudotojo „Brox“ klonas. Tyrimas baigtas.

Vikipedija:Įtarimų klonų naudojimu tyrimai Martynas Patasius

 
Jei su sprendimu kažkas nesutinka reikėtų kreiptis peržiūrėti sprendimą, o ne naudotojui kelti kaltinimą remiantis sprendimu, kuris tą kaltinimą iš karto atmeta. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 14:04, 28 spalio 2011 (EEST)
Tamsta, ten tas atmetimas buvo suformuluotas netinkamai. Turėjo būti taip: Tyrimas baigtas neradus pakankamai įrodymų, kad User:Tik-Kon yra Userio:Brox klonas.--Snooker apt. 19:07, 28 spalio 2011 (EEST)
Kokiose taisyklėse pasakyta, kad naudotojas negali sutvarkęs kiek jam atrodo straipsnį panaikinti atitinkamas žymes. Kas tuomet turi teisę tokias žymes panaikinti.“? Žinoma, jei naudotojas mano, kad straipsnį sutvarkė, jis nuims skydelius. Bet ar šiuo atveju jis galėjo taip galvoti? Tarkim, ar istorija bent kaip nors buvo aprašyta? Ne? Tai kam nuimtas skydelis, kuris nurodė, kad jos nėra? Susidaro įspūdis, kad naudotojui nepatinka, kai peikiami jo straipsniai. O tai jau negerai – Vikipedijos naudotojai neturi būti nepatenkinti, kai jų straipsniai (ir ne tik straipsniai) peikiami, kritikuojami, nurodomi jų trūkumai (žinoma, esami ar bent tokie, dėl kurių galima ginčytis). Juk tai – proga straipsnius pagerinti, ar ne? Tuo reikėtų džiaugtis. Na, arba žiūrėti abejingai (jei trūkumai atrodo smulkūs).
Be to, toks skydelio nuėmimas iš esmės yra bendruomenės ignoravimas. Štai Nomad neseniai parodė, kokia reakcija tinkama ([38]). Taip, jei straipsnis išpeiktas (tegu ir neargumentuotai ir turbūt nepelnytai) – visai tinka pasiklausti, kas išties yra blogai. O ne tyliai „pašluoti po stalu“, lyg „viskas gerai, ko čia kabinėjasi visokie“... --Martynas Patasius 22:59, 28 spalio 2011 (EEST)
Dar paminėsiu, kad dabar tekstas iš minėtos nuorodos perkeltas į naudotojo Vpovilaitis aptarimą ([39]). --Martynas Patasius 15:21, 31 spalio 2011 (EET)
Truputis istorijosKeisti

Paminėsiu porą atvejų, iš kurių turėtų matytis, kaip Brox (arba Ooom, arba Redagavimas, arba Analitikas, arba Wikiquote, arba Etno, arba LDK, arba Vikiquote, arba Vikiquote-2, arba Wikimedia Inc., arba Archiz, arba Biogra, arba Dendrolo, arba Mindofw, arba Mokin, arba Logos; gal ir daugiau yra, kuriuos pamiršta pažymėti, pavyzdžiui Editor) reaguoja į pastabas.

Visų pirma, autorių teisės:

 • 2006 m. liepos 21 d. 22:05 ([40]) – Ooom rašo apie tai, kad kurpti straipsnius kopijuojant tekstą iš įmonių puslapių – visai neblogai. Įtariu, kad parašyta, kai buvo ištrinti ar išpeikti keli tokie straipsniai (tai – irgi įspėjimas)...
 • 2006 m. liepos 22-24 d. ([41]) – du naudotojai (JonasS ir Dirgela) argumentuotai atmeta visus šiuos išvedžiojimus. Atsakymo nėra.
 • 2006 m. lapkričio 13 d. 22:45 ([42]) – dar kartą užsiminta, kad kopijuojant tekstą bent šaltinį reikėtų nurodyti (nuo JonasS). Atsakymo nėra.
 • 2011 m. gegužės 29 d. 18:58 ([43]) – užsiminiau, kad vieno straipsnio dalis atrodo įtartinai panaši į Amazon.de recenzijos vertimą. Atsakymas ([44]) – „Gal.“...

Toliau, kategorizavimas:

 • 2006 m. rugpjūčio 15 d. 22:58 ([45]) – Ooom gauna pastabą (nuo Dirgelos) dėl skolinių kategorijos. Atsakymo nėra.
 • 2007 m. liepos 18 d. 08:28 ([46]) – Brox gauna pastabą (nuo Nomad) dėl organizuoto nusikalstamumo kategorijų pertvarkymų su niekuo nepasitarus. Atsakymas ([47]) lyg ir pripažįstantis klaidą, bet nepažadantis nieko derinti su kitais.
 • 2011 m. kovo 25 d. 22:08 ([48]) – Brox gauna pastabą (nuo manęs) dėl kategorijų „Agentūros“ ir pan. atkūrimo (taip, kiek pamenu, jis pats jau buvo jas sukūręs, po to jos buvo ištrintos, tada vėl atkūrė). Atsakymas – lyg klausta buvo apie vieną kategoriją ([49]), po to – tik tarpkalbinių nuorodų sąrašas ([50]). Nurodžius, kad tai – ne argumentas ([51]), atsakymo nebuvo. Prie tos pat pastabos prisidėjo ir Dirgela ([52], [53]).

Taip pat, šiaip apie straipsnius ir tvarką:

 • 2006 m. rugsėjo 4 d. 10:27 ([54]) – Ooom gauna pastabą (nuo Knutux) dėl netvarkingų straipsnių. Atsakymas ([55]) teigia, kad pastabos vertė nulinė.
 • 2006 m. spalio 13 d. 08:52 ([56]) – Ooom gauna dar vieną panašią pastabą dėl to paties (šįsyk – nuo JonasS). Atsakymo nėra.
 • 2006 m. spalio 15 d. 19:27 ([57]) – prie pastabos prisideda dar vienas naudotojas. Atsakymo nėra.
 • 2006 m. lapkričio 13 d. 22:45 ([58]) – dar kartą užsiminta apie tą patį (nuo JonasS). Atsakymo nėra.
 • 2011 m. sausio 8 d. 16:11 ([59]) – duodu pastabą dėl skydelių nuėmimo nuo straipsnio, kurio didelė dalis nurašyta nuo įstatymo. Atsakymas ([60]) – maždaug „O kas čia blogo?“. Po paaiškinimo ([61]) – vienas iš atvejų, kai klaida lyg ir pripažinta ([62]).
 • 2011 m. balandžio 28 d. 00:28 ([63]) – aš duodu pastabą Brox dėl įstatymo nurašinėjimo (ir dar itin nevykusio). Atsakymas ([64]) toks, lyg bėda būtų su vienu straipsniu.
 • 2011 m. balandžio 28 d. 22:13 ([65]) – atsakau į atsakymą, nurodydamas dar porą straipsnių, vienas kurių parašytas jau po pastabos. Atsakymas ([66]) apie straipsnių nurašinėjimą neužsimena.

Būtų galima paruošti ir daugiau tokių sąrašų. Kaip matome, klaidos pripažįstamos ne visada, o pasimokoma iš jų gal ir dar rečiau... Dėl to ir kartojasi... O kiek dar būtų pastabų, jei nebūtų prikurta tiek klonų (juk tol, kol straipsnių atitinkamas naudotojas yra parašęs nedaug, tendencijų nesimato)..? --Martynas Patasius 17:03, 1 lapkričio 2011 (EET)

Maža pastabėlė. Ačiū už šią istoriją, tačiau ar ne už tuos 2006-2007 m. veiksmus naudotojas:Ooom jau buvo netekęs administratoriaus teisių. Argi už tą patį reikėtų bausti du kartus.gautas atsakymas Bent jau pagal pateikimą atrodo, kad 2011 m. naudotojas diskutuotinų arba klaidų padarė mažiau nei 2006-2007 m. periode, ar tai nerodo, kad naudotojas truputi yra pasitaisęs. Ir aplamai ar nereikėtų diskutuoti ar ne verta nagrinėjant naudotojų atliktas klaidas įvesti tam tikrą „senaties“ terminą, kuriam praėjus tos klaidos nebegalėtų būti naudojamos pasisakant prieš naudotoją kaip svarūs argumentai, nes tuo metu jos buvo atliktos gal būt esant kitokiai situacijai, kitokioje aplinkoje bei kitokiame pačio naudotojo supratingumo lygyje. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 13:23, 3 lapkričio 2011 (EET)
Kaltinimai šiuo metu jau yra daug geriau parengti, čia kaip tik tai ką turėjau omeny prieš tai pasisakydamas. Apskritai verta pamąstyti ar turim prisiminti visą naudotojo istoriją beveik nuo pat Vikipedijos sukūrimo ar gal geriau turėt taisyklę kur tai sustoti. Angliškas projektas turi įdomią en:Wikipedia:Clean start taisyklę bet matyt čia ją aptarinėti jau nelabai laikas. AudriusA 17:33, 3 lapkričio 2011 (EET)
Turbūt abiems atsakysiu kartu. Išties, jei tvirtinčiau, kad administratoriaus teises reikia nuimti (pašalinti, atimti) dėl to, kad kažkas ne taip padaryta prieš penketą metų, atrodytų keistokai. Bet to čia ir nedarau. Keletas senų pastabų tam ir yra pateikta su panašios naujos pastabos pavyzdžiu (ar keliais pavyzdžiais), kad matytųsi, jog naudotojas iš ankstesnių pastabų taip kaip reikiant ir nepasimokė, nors praėjo penketas metų. O tai – jau ne šiaip su „seniena“. Jei klaidos ir būtų likę tik praeity, ir be jokio susitarimo dėl „senaties“ jos būtų prisimenamos greičiau jau norint pagirti naudotoją už pažangą. Bet čia esmė būtent ta, kad pažangos nelabai tesimato... Švelnesnės priemonės (keitimų atmetimai, trynimai, pastabos, įspėjimai) jau buvo išbandytos aibes kartų. Nepadėjo. Gal laikas išbandyti ne tokias švelnias..? --Martynas Patasius 20:54, 3 lapkričio 2011 (EET)
Ačiū už paaiškinimą. Bet gal nuo to ir pradėti. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 08:19, 4 lapkričio 2011 (EET)

PabaigaKeisti

Administratoriaus teisių atsisakyta. --Brox 20:29, 4 lapkričio 2011 (EET)

Likus keturioms dienoms iki balsavimo pabaigos, rezultatui esant 11:3 už administratoriaus teisių atėmimą, Brox savanoriškai atsisakė administratoriaus teisių. Tolimesnis balsavimas nebereikalingas. --Nomad 21:08, 4 lapkričio 2011 (EET)

Būtų gerai pridėti nuorodą, kur tai buvo padaryta --Nomad 20:42, 4 lapkričio 2011 (EET)
(Žr. Metawiki (m:Steward requests/Permissions): 21:30, 3 November 2011 Trijnstel (talk | contribs) changed group membership for User:Brox@ltwiki from administrator to (none) ‎ (Per request: http://meta.wikimedia.org/wiki/?diff=prev&oldid=3040522)). --Brox 21:27, 4 lapkričio 2011 (EET)
Dar patikslinsiu: pats prašymas buvo duotas pakeitimu [67], įvykdytas [68], įvykdymas patvirtintas [69]. Belieka pasveikinti Brox, kuris, atrodo, rado vieną iš garbingiausių išeičių iš susidariusios situacijos. --Martynas Patasius 21:41, 4 lapkričio 2011 (EET)