Vikipedija:Bendrasis straipsnio planas

(Nukreipta iš puslapio Vikipedija:Bendras straipsnio planas)
   Čia pateiktas pasiūlymas oficialioms Vikipedijos taisyklėms ar tvarkai, kuris buvo grąžintas patobulinti.
Prašome pasisakyti aptarimo puslapyje.

Vikipedijos straipsniai rašytini pagal bendrą straipsnių planą.

Straipsnio dalys redaguoti

Straipsnyje gali būti šios dalys:

  1. Antraštinė dalis
  2. Įžanga
  3. Dėstymas
  4. Taip pat skaityti
  5. Išnašos
  6. Šaltiniai
  7. Papildomam skaitymui
  8. Išorinės nuorodos
  9. Nebaigtumo šablonai
  10. Kategorijos

Antraštinė dalis redaguoti

Antraštinėje dalyje pateikiami straipsnio trūkumus nurodantys skydeliai, įvairūs navigacijai reikalingi šablonai (pavyzdžiui, nurodantys, kaip rasti kitus straipsnius, kurie galėjo turėti tokį pavadinimą), infolentelės.

Įžanga redaguoti

Įžangoje reikia pateikti informaciją, leidžiančią nustatyti, apie ką yra straipsnis (paprastai apibrėžimą). Detaliau šie reikalavimai aptariami Vikipedija:Minimalūs reikalavimai straipsniui.

Jei straipsnis gana ilgas, įžangos dalyje gali būti pateikta trumpa jo santrauka.

Įžangoje neturėtų būti jokio lygio antraščių.

Dėstymas redaguoti

Dėstymo dalyje pateikiama visa straipsnio medžiaga.

Jei dėstymo dalis yra bent kiek ilgesnė, rekomenduojama ją struktūrizuoti. Dėstymo dalies skyriams naudojamos antrojo lygio antraštės, jų poskyriams – žemesnio (trečio, ketvirto ir t.t) lygių antraštės. Priešingu atveju ji neatskiriama nuo įžangos dalies.

Jei yra nustatytų straipsnio trūkumų, galiojančių tik atskiram skyriui, juos nurodantys skydeliai dedami po to skyriaus antrašte.

Įvairių rūšių straipsniams gali būti keliami papildomi privalomi ar neprivalomi reikalavimai. Pavyzdžiui, gali būti verta pasinaudoti geresnių jau esamų straipsnių planu.

Taip pat skaityti redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedija:Taip pat skaityti.

„Taip pat skaityti“ dalyje pateikiamos vidinės nuorodos į kitus susijusius straipsnius, jei atitinkamų nuorodų nebuvo pačiame straipsnyje. Ši dalis žymima antrojo lygio antrašte „Taip pat skaityti“.

Išnašos redaguoti

Išnašų dalis žymima antrojo lygio antrašte „Išnašos“. Jei dalis išnašų naudojama šaltiniams, o kita dalis – pastaboms nurodyti, jas reikia išskirti į skirtingus skyrius.

Šaltiniai redaguoti

Šaltinių dalis žymima antrojo lygio antrašte „Šaltiniai“. Joje pateikiami bendri straipsnio šaltiniai, kuriems konkrečiai nenurodyta, kuri teksto dalis jais paremta (kuriais, tikėtina, remiami teiginiai, prie kurių nėra išnašų).

Papildomam skaitymui redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedija:Papildomam skaitymui.

„Papildomam skaitymui“ dalyje pateikiami šaltiniai papildomam skaitymui. Ši dalis žymima antrojo lygio antrašte „Papildomam skaitymui“.

Išorinės nuorodos redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedija:Išorinės nuorodos.

Išorinių nuorodų dalyje pateikiamos išorinės nuorodos. Ši dalis žymima antrojo lygio antrašte „Išorinės nuorodos“.

Nebaigtumo šablonai redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedija:Nebaigtas straipsnis.

Šioje dalyje be jokių antraščių gali būti dedami šablonai, žymintys, kad straipsnis nebaigtas (jei taip ir yra).

Kategorijos redaguoti

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedija:Straipsnių kategorizavimo taisyklės.

Kategorijų dalyje išvardijamos kategorijos, kurioms priskiriamas straipsnis.