Vikipedija:Įvairenybės

Faktų sąrašai arba įvairenybės (angl. Trivia) – sąrašai, kurių elementai – mažai susiję tarpusavyje faktai apie straipsnio objektą, paprastai nusakomi vienu ar dviem sakiniais. Gana dažnai sutinkami tokie sąrašai apie straipsnio objekto vaizdavimą populiariajame mene (filmuose, komiksuose ir pan.).

Vengimas ir perdirbimas

redaguoti

Nors faktų sąrašų sudarymas beveik nereikalauja pastangų ir dėl to gali atrodyti esąs patogus straipsnio išplėtimo būdas, jis beveik visada pablogina straipsnio kokybę ir yra nerekomenduotinas. Be to, straipsniai su įvairenybių sąrašais, kaip ir kiti netvarkingi straipsniai, gali sudaryti skaitytojams (kurie yra ir potencialūs rašytojai) klaidingą vaizdą apie reikalavimus, keliamus enciklopedijos straipsniams, bei jų kūrimo procesą, o tai, savo ruožtu, skatina naujų netvarkingų straipsnių kūrimą.

Kadangi įvairenybių sąrašai dažniausiai nesiremia patikimais antriniais šaltiniais, susidariusius įvairenybių sąrašus paprastai būna sunku perdirbti į enciklopedijai tinkamą rišlų tekstą. Nors įvairenybių sąrašuose gali pasitaikyti daug tam tikros straipsnio objekto savybės pasireiškimo pavyzdžių, iš jų paprastai neįmanoma padaryti enciklopedijai tinkamų apibendrinimų išvengiant mokslinio naujumo – straipsnyje turi būti pateikiami patikimuose antriniuose šaltiniuose randami apibendrinimai.

Vengiant įvairenybių sąrašų atsiradimo rekomenduojama straipsnius iškart profilaktiškai rašyti remiantis patikimais antriniais šaltiniais ir pateikti bent trumpus juose randamus apibendrinimus. Jei to padaryti neįmanoma dėl patikimų šaltinių trūkumo, verta apsvarstyti galimybę atsisakyti straipsnio dėl nepakankamo reikšmingumo.

Straipsnių skyrius, kuriuose pateikiami įvairenybių sąrašai, galima žymėti šablonu „{{trivia}}“. Neradus būdų juose pateiktą informaciją perdirbti į enciklopedijai tinkamą tekstą, ją galima tiesiog pašalinti.

Kvaziįvairenybės

redaguoti

Kartais pasitaiko, kad straipsnio objektas yra aprašomas be platesnės analizės ir apibendrinimų, nesiremiant antriniais šaltiniais, bet šis aprašymas pateikiamas ne sąrašu, o rišliu tekstu. Tokie aprašymai gali būti vadinami „kvaziįvairenybėmis“. Skirtingai nuo tikrųjų įvairenybių sąrašų, „kvaziįvairenybės“ neretai gali būti sudedamoji enciklopedijos straipsnio dalis. Kita vertus, straipsniai neturėtų susidėti tik iš jų. Tokiu atveju patartina paieškoti tinkamų antrinių šaltinių, o jei tai pasirodytų neįmanoma – apsvarstyti galimybę patikrinti straipsnio objekto reikšmingumą. Pabrėžtina, kad beveik niekada netinka sukurti apibendrinimus nesiremiant antriniais šaltiniais – to pasekmė paprastai būna mokslinis naujumas.

Taip pat skaitykite

redaguoti