Viešoji tvarka – elgesio viešose vietose taisyklės. Jų laikymasis svarbus bendram sugyvenimui, santaikai. Grįstos etikos, moralės, pagarbos principais.

Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus tarnautojai

Pvz. neliesti ir nelysti, netriukšmauti, nešiukšlinti ir pan.

Vokietija

redaguoti

Vokietijoje viešoji tvarka (vok. öffentliche Ordnung) kaip teisinė sąvoka minima dar 1933 m. Ją apibrėžė Prūsijos aukščiausiasis administracinis teismas kaip visumą nerašytų asmens elgesio viešumoje taisyklių, kiek šių taisyklių paisymas pagal vyraujančias nuostatas yra laikomas būtinąja tinkamo, tvarkingo (geordnet) bendruomenės gyvenimo sąlyga (PrOVGE 91, 139, 140).

VFR Konstitucinis Teismas: visuma nerašytų taisyklių, kurių laikymasis (Befolgung) pagal atitinkamas vyraujančias visuomenines ir etines pažiūras (Anschauungen) laikomas als būtinoji (unerlässlich) sąlyga tinkamo, tvarkingo (geordnet) žmonių sugyvenimo tam tikroje teritorijoje (BVerfGE 69, 315 (352) – Brokdorf byla)[1] [2].

Šaltiniai

redaguoti