Vidurkis (angl. mean, average) – tai vidutinė požymio reikšmė, nustatyta tiriant skirtingus objektus. Dažniausiai vidurkio reikšmė pateikiama kaip aritmetinis vidurkis.[1]


Vidurkis gali būti skaičiuojamas įvairiais būdais:

  • aritmetinis vidurkis ,
  • geometrinis vidurkis ,
  • harmoninis vidurkis
  • apibendrintas vidurkis , - (juo galima išreikšti aritmetinį, geometrinį ar harmoninį vidurkius)
  • pasvertasis vidurkis , - (kiekvienam dėmeniui priskiriamas tam tikras svoris)
  • medianinis vidurkis - n reikšmių išrikiuojamos didėjimo tvarka ir imama imties kai n lyginis skaičius ir vertė kai n nelyginis skaičius.

Taip pat skaitykite

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Kruopis J. Matematinė statistika Oficialus matmatikos vadovėlis. Vilnius: Mokslas, 1977. – 364 p.