Vižančių pagrindinio ugdymo skyrius

(Nukreipta iš puslapio Vižančių pagrindinė mokykla)
Vižančių pagrindinė mokykla
[[Vaizdas:|Vižančių pagrindinė mokykla herbas|center|100px]]
[[Vaizdas:|Vižančių pagrindinė mokykla|250px]]
Miestas (gyvenvietė) Vižančiai, Skuodo raj.
Mokyklos direktorius (-ė) Ramutė Šličiuvienė
Mokinių skaičius 120
Įkūrimo data
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų
Pedagogų skaičius 18

Skuodo rajono Vižančių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Skuodo raj., Vižančiuose, Mokyklos g. 2, savarankiškai veikusi iki 2007 m. rugsėjo 1 d., vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Buvęs įstaigos kodas 190897440. Steigėjas Skuodo rajono savivaldybės taryba.

2003 - 2004 m. m. Vižančių pagrindinėje mokykloje mokėsi 120 moksleivių, buvo 10 klasių  komplektų, dirbo 18 mokytojų, iš jų 12 turėjo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 - mokytojo metodininko, 2 - mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 3 - neatestuoti.

2005 - 2006 m. m. mokėsi 99 mokiniai, juos mokė 16 mokytojų.

2007 - 2008 m. m. mokykloje mokėsi 28 mokiniai, juos mokė 3 mokytojai.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T9–116 mokykla reorganizuota prijungimo būdu ir neteko juridinio asmens teisių, naujas pavadinimas – Ylakių vidurinės mokyklos Vižančių pradinio ugdymo skyrius.

IstorijaKeisti

Pirmąsias žinias apie Vižančių mokyklos kūrimąsi turime nuo 1914m. Mintis įkurti Vižančiuose mokyklą nedavė ramybės vietiniams gyventojams. B. Malūkas, 34ha žemės savininkas, pasiūlė mokyklai patalpas, nes ir pats norėjo savo vaikus pamokyti. Taip 1914m. čia buvo pradėta mokyti. Mokė S. Bubys, kilęs iš Židikų, muzikantas, buvęs caro armijos kapelmeisteriu. Vaikai mokėsi iš rusiškų ir lietuviškų knygų. Vėliau mokykla perkeliama pas D. Vainutį, kur mokytojavo K. Alseika. 1916m. mokykla perkeliama pas St. Šličių. Tada jau mokykloje mokėsi apie 40 vaikų. Mokytojas K. Želvys mokė juos skaičiavimo, istorijos, kalbų. 

1918m. duris atveria naujai pastatyta pradinė mokykla. Prie šios mokyklos įsteigimo labiausiai prisideda J. Milvydas ( pirmosios oficialios Vižančių mokyklos organizatorius). Tais metais mokykloje dirba Kuopka, J. Vaitkevičius, K. Burneckis, D. Savickaitė. 

1926m. Vižančių pradinėje mokykloje veikė keturi skyriai. J. Milvydo iniciatyva mokykloje organizuojami vakarėliai, gegužinės. Veikia dramos būrelis. Įsikuria jaunųjų ūkininkų būrelis. Mokiniai augina daržoves, net dalyvauja parodose. 

Antrojo pasaulinio karo metu Vižančių mokykla buvo uždaryta tik dviem mėnesiams. Mokytojas K. Liuberskis vokiečių okupacijos metais mokė ir penktą skyrių. 

1947m. po karo buvo atidaryta priaugančioji 7-metė mokykla. 1949m. Vižančių 7-metę mokyklą baigė pirmoji mokinių laida.

Prasidėjus reformoms, vyksta pokyčiai ir mokykloje. Nuo 1989m. ji vadinama NEPILNA vidurine mokykla, vėliau - DEVYNMETE. Nuo 1992m. ji Vižančiuose PAGRINDINĖ mokykla. 

1998m. mokyklai sukako 80 metų. Ta proga iškilmingai atidengta memorialinė lenta.

2007 rugpjūčio mėn. Vižančių pagrindinė mokykla dėl nepakankamo mokinių skaičiaus tampa pradine. Mokykloje lieka veikti ikimokyklinė ir keturios pradinės klasės, kurias prižiūri trys mokytojai, vėliau mokykla visiškai likviduota.

DirektoriaiKeisti


NuorodosKeisti