Verslo liudijimas – pažyma, suteikianti teisę verstis joje nurodytu laikotarpiu gamyba ar prekyba.

Verslo liudijimai išduodami asmenims, norintiems verstis gamyba ar prekyba. Asmuo, įsigijęs verslo liudijimą jame nurodytu laiku gali teikti paslaugas, gaminti gaminius ir juos pardavinėti ar prekiauti. Verslo liudijime nurodoma, kokia būtent veikla asmuo gali užsiimti. Jei asmeniui verstis ūkine veikla padeda kiti jo šeimos nariai, tai ir juos galima įrašyti į jį. Paprastai asmenims, turintiems verslo liudijimą, neprivaloma vesti apskaitą. Už verslo liudijimą yra mokama neatsižvelgiant į asmenų apyvartą ir pelną, atsižvelgiama į asmens amžių, darbingumą, veiklos pobūdį, veiklos vietą. Pasibaigus verslo liudijimo galiojimo laikui ir asmeniui neįsigijus naujo ar nepratęsus jo galiojimo, laikoma, kad asmuo nutraukė savo veiklą.

Verslo liudijimai Lietuvoje redaguoti

Verslo liudijimas yra patogus tuo, kad nereikia registruoti įmonės, taip pat norint nutraukti veiklą nereikia įmonės išregistruoti. Jei asmuo ne pensinio amžiaus, jam reikia papildomai mokėti socialinio draudimo mokestį. Be to, jei jo apyvarta per 1 metus viršija daugiau kaip 100 tūkst. Lt., jis turi tapti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Toks apmokestinimas patogus ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, nes asmuo turi sumokėti mokestį prieš gaudamas Verslo liudijimą ir jei jis nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, iš jo nereikia išieškoti jokių nesumokėtų mokesčių.

Nuorodos redaguoti