Verslas (laikraštis)

Verslas – Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos savaitinis laikraštis, savaitinis laikraštis, ėjęs 19321940 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga. Spausdino M. Kuktos spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Išėjo 457 numeriai. Leido priedus „Amatininkas“, „Jaunas prekybininkas“, „Jaunasis verslininkas“.

Nagrinėjo specifinius įvairių sričių verslo organizavimo ir plėtojimo klausimus, analizavo verslininkystės būklę Lietuvoje, rašė kooperacijos, bankininkystės, prekybos ir kt. temomis.

Bendradarbiavo Vytautas Brazdžius, S. Daukša, G. Macys, Jonas Mikulevičius, Adomas Prūsas, J. Simonaitis, P. Sutkus, J. Sužiedėlis, Petras Šalčius, J. Šimkus, Jonas Valentukonis ir kt.

Redagavo Albinas Briedis, Adomas Dundzila, A. Marcinkevičius, Kazys Sruoga, Pranas Stanaitis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 554 psl.

Nuorodos redaguoti