Velžio herbas – vienas iš Velžio kaimo ir seniūnijos (Panevėžio rajono savivaldybė) heraldikos atributų.

Aprašas redaguoti

Herbo skydo sidabriniame lauke žalias vėžys, kurio kūnas dešiniojo kaspino vietoje, dešinėje žnyplėje laikantis raudoną obels šakelę su obuoliu.

Istorija redaguoti

Svarstant herbo motyvus heraldikos komisijoje nutarta vaizduoti vėžį ir obuolį, kuriuos matyti herbe norėjo velžiečiai. Švariuose šio krašto upeliuose ir dabar veisiasi vėžiai, o derlinguose soduose daug obuolių.

Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 2008 m. rugpjūčio 27 d. patvirtino dekretu Nr. 1K-1488.[1] Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

  1. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326244