Atverti pagrindinį meniu

Veimaro respublika (vok. Weimarer Republik) – istoriografijoje priimtas Vokietijos pavadinimas 1919 - 1933 metais.

Weimarer Republik
Veimaro respublika
Flag of the German Empire.svg
1919 – 1933 Flag of Germany (1935–1945).svg
Flag herbas
Vėliava Herbas
Himnas
(vok. Lied der Deutschen)
Location of Vokietija
Sostinė Berlynas
Valdymo forma parlamentinė, atstovaujamoji, federacinė respublika (1919–1930)
De facto Autoritarinė valstybė
nepaprastosios padėties dekretu (1930–1933)
Prezidentas
 1918–1925 Friedrich Ebert
 1925–1933 Paul von Hindenburg
Istorija
 - Įkūrimas 1919 m. rugsėjo 11 d.
 - Hitleris tampa fiureriu 1933 m. sausio 30 d.
Valiuta Papiermarkė (1919–1923)

Rentenmarkė (1923–1924)
Reichsmarkė (ℛℳ) (1924–1933)

Veimaro respublikos žemių žemėlapis
Veimaro respublikos Reichstago rinkimų rezultatai

Veimaro respublikos pavadinimas kilo iš ją įteisinusios Veimaro konstitucijos. Respublika buvo federacinė: įėjo 15 žemių (respublikų) ir 3 laisvieji miestai:

Žemės (respublikos)

 • Anhaltas
 • Badenas
 • Bavarija
 • Braunšveigas
 • Hesenas
 • Lipė
 • Meklenburgas-Štrelicas
 • Meklenburgas-Šverynas
 • Oldenburgas
 • Prūsija
 • Saksonija
 • Šaumburgas-Lipė
 • Tiūringija
 • Valdekas
 • Viurtembergas

Laisvieji miestai

Daugiausia įtakos valdymui turėjo Prūsija. Atstovaujamieji organai buvo šie:

 • Reichstagas (parlamento žemieji rūmai), renkamas visuotiniu balsavimu (deputatų vietų skaičius buvo proporcingas žemių gyventojų skaičiui);
 • Reichsratas (Valstybės taryba), sudarytas iš žemių vyriausybių atstovų (daugiausia jų buvo iš Prūsijos).

Prezidentas galėjo nepatvirtinti Reichstago priimtų įstatymų, taip pat bet kada jį paleisti. Prezidentais buvo:

Veimaro respublikos raidaKeisti

Veimaro respublika susikūrė Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, po Lapkričio revoliucijos, kurios metu daugelį Vokietijos didmiesčių perėmė darbininkų ir kareivių tarybos, o 1918 m. lapkričio 9 d. beisvaržantys socialistai ir socialdemokratai paskelbė respubliką.

1920 m. įvykdytas nesėkmingai pasibaigęs Kapo pučas. Pučui vadovavo reakcingas žurnalistas ir žemvaldys Volfgangas Kapas, G. Erhardas, generolai E. Liudendorfas, V. Liutvicas ir kiti. Pučistai rėmėsi savanorių korpusais ir kai kuriais reichsvero daliniais bei tikėjosi nuversti koalicinę vyriausybę, kuriai vadovavo socialdemokratai, panaikinti Veimaro respubliką ir sukurti karinę diktatūrą.

"Auksinis periodas"Keisti

Gustavas Stresemann'as buvo valstybės kancleris šimtą dienų 1923-ais metais bei užsienio reikalų ministras nuo 1923 iki 1929 m. Gustavo Stresemanno valdymo laikotarpis nuo 1923 iki 1929 yra vadinamas Veimaro respublikos "auksiniu periodu", kuomet ekonominė ir politinė šalies būklė stabilizavosi.

    Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – Stilius, prastas vertimas
Jei galite, sutvarkykite.

EkonomikaKeisti

1923 m. G.Stresemannas stabilizavo Vokietijos valiutą po stiprios infliacijos. Jis taip pat sugebėjo susitarti su Amerika dėl paskolų sistemos, kuri padėjo Vokietijos ekonomikai atsigauti ir pajėgti mokėti reparacijas. Ši ekonomikos stabilizavija numalšino politinę įtampą ir skatino investorius vėl pasitikėti galima Vokietijos verslų sekme. Vienas iš sėkmingiausių Stresemann sprendimų buvo naujos stabilios valiutos įvedimas - Rente markės spalį 1923-ais.

Daueso planas buvo sukurtas 1924-ais tam, kad Vokietija pajėgtų sumokėti reikiamą skolą sąjungininkėms. Pagal jo sąlygas, Amerikos bankai sutiko paskolinti pinigų Vokietijos bankams reparacijos išmokėti - iš viso 40 milijonų svarų. Taip pat buvo įkurtas Vokietijos nacionalinis bankas, prižiūrimas sąjungininkių. Vokietijai buvo suteikta tarptautinė 800 milijonų vertės paskola ekonominei situacijai pagerinti. Iš viso šalis tuo metu gavo du kartus daugiau pinigų, negu reikėjo sumokėti reparacijomis. Šis sprendimas kai kurių istorikų matomas kaip pavojaus signalas - A. J. P. Taylor teigia, kad Vokietijos ekonomika būtų atsigavusi ir be Amerikos paskolų, tačiau būtent dėl šių paskolų ji vėliau susmuko didžiosios depresijos metais.

Kiti pasiekimai ekonomikoje:

 • sumažėjęs nedarbas;
 • nauji namai, keliai;
 • patobulintos technologijos;
 • pritrauktos investicijos iš užsienio;
 • 40 procentų padidėjęs eksportas;
 • pakilę valandiniai atlyginimai.

Nesekmės:

 • nukritusios grūdų kainos lėmė sunkesnes gyvenimo sąlygas ūkininkams;
 • neigiamas prekybos balansas;
 • grūdų išauginta tik 75 procentai nuo 1913-ųjų lygio;
 • didelė socialinės apsaugos kaina;
 • ekonomikos augimas pradėjo lėtėti 1927-ais;
 • mažai vidinių investicijų;
 • susiformavę karteliai nebuvo pakankamai kontroliuojami vyriausybės.

Užsienio ryšiaiKeisti

Vokietija buvo pirmoji valstybė užmezgusi oficialius diplomatinius santykius su Sovietų sąjunga. Rapalo sutartimi Vokietija pripažino šią šalį, tuo tarpu abi bendrininkės sutiko panaikinti visas prieškarines skolas.

1925-ųjų spalį buvo pasirašytos Lokarno sutartys tarp Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos ir Italijos. Šiomis sutartimis buvo pripažintos vakarinės Vokietijos sienos, o Vokietija pasižadėjo atsisakyti savo ketinimų šias sienas pakeisti. Taip pat Britanija, Italija ir Belgija pasižadėjo padėti Prancūzijos kariuomenei tuo atveju, jei vokiečių armija bandytų okupuoti demilitarizuotą Reino zoną. Lokarno sutartis leido Vokietijai 1926-ais metais tapti Tautų Sąjungos nare. Sutarčių silpna vieta buvo Vokietijos rytinės sienos, kurių Vokietija nepripažino. Vykdant sutarčių sąlygas, 1925-ais metais visos užsienio kariuomenės paliko Rūro regioną, anksčiau, negu buvo numatyta Versalio sutartyje. Vokietijos priėmimas į Tautų sąjungą bei tapimas nuolatine apsaugos komiteto nare pakėlė jos tarptautinį prestižą ir suteikė pasitikėjimo pačiai vokiečių tautai.

 
Vokietijos istorija
Germanija
Frankų imperija · Vakarų slavai
Rytų Frankų karalystė
Šventoji Romos imperija
(Vokietijos karalystė)
Reino konfederacija
Vokiečių konfederacija
Šiaurės Vokietijos sąjunga
Vokietijos imperija
Veimaro respublika
Trečiasis Reichas
VDR · VFR
Suvienytoji Vokietija
Vokietijos istoriniai regionai
Aukštutinė Saksonija · Austrija · Bavarija · Lotaringija · Prūsija · Reino Frankonija · Žemutinė Saksonija · Žemutinės Provincijos · Žemutinis Reinas

PolitikaKeisti

Nors Stresemann'o laikotarpiu nebuvo panaikintos visos Veimaro respublikos silpnybės, demokratija tuo metu buvo palyginus stabili. 1925-aisiais metais įvykusių prezidento rinkimų metu buvo išrinktas Hindenburg'as - dešiniųjų pažiūrų konservatorius. Jo kadencija patenkino kitus konservatyviuosius bei suteikė naujos dvasios respublikai. Tačiau proporcinė balsavimo sistema vis dar nesuteikė stiprybės parlamente - nei viena partija nesugebėjo gauti daugumos balsų, ir visos buvo priverstos burtis į trumpai išgyvenusias koalicijas. Dauguma koalicijų išlikdavo tik metus, kas sumažino pasitikėjimą nauja sistema vokiečių akyse.

KultūraKeisti

Veimaro respublikos metais ypač klestėjo įvairios meno rūšys, buvo sukurta daug svarbių darbų. Iškilo Bauhaus architektūros stilius, vertinantis funktionalumą. Žymūs rašytojai - Thomas Mann, Hans Grimm, Arnold Zweig, E. Maria Remarque, Alfred Döblin - tapo žymūs visame pasaulyje. Vyriausybė subsidijavo parodas, meno darbus, leisdama menininkams save išreikšti. Kultūra buvo paveikta ir tarptautinių madų - klestėjo džiazas, užsienio kūryba. Berlynas tapo vienas iš Europos kultūros centrų. Kai kurie šiame etape įžvelgė minusų - konservatyvioji visuomenės dalis bijojo supanašėjimo su Vakarais bei tradicinių vertybių praradimo. Tačiau apskritai šis periodas gali būti laikomas vienu pačių moderniausių Vokietijos istorijoje.

Socialinė gerovėKeisti

Veimaro respublika buvo išskirtinai socialinės gerovės šalis. Pasiekimai šioje srityje:

 • padidėję atlyginimai;
 • aukščiausi industrinių darbuotojų atlyginimai Europoje;
 • padidėjęs socialinis draudimas;
 • lygybė moterims;
 • pensijos, ligos draudimas;
 • nauji universitetai Hamburge ir Kolognėje;
 • parkų, mokyklų, sporto vietų statyba;
 • pagerėję gyvenimo standartai.

Veimaro respublikos žlugimo priežastysKeisti

Svarbiausia iš žlugimo priežasčių buvo ekonominė. Nors 19231929 m. Veimaro respublikos ekonomika po I pasaulinio karo ėmė atsigauti, bet vis dėlto buvo priklausoma nuo JAV. Kai 1929 m. JAV kilo Didžioji ekonominė krizė, neaplenkė ji ir Vokietijos. Veimaro respublika skolinosi iš JAV bandydama sumokėti reparacijas laimėjusioms šalims. 1929 m. įvykus krizei, JAV pradėjo spausti Veimaro respubliką grąžinti skolas. Veimaro respublika sunkiai išgyveno šį periodą. Daug žmonių tapo bedarbiais. 1932 m. jų skaičius siekė beveik 5 milijonus. Tai labai stipriai prisidėjo prie Nacionalsocialistų partijos iškilimo (NSDAP).

Versalio taikos sutartis buvo laikoma bausme Vokietijai, nes buvo paniekintas šalies tautiškumas, o tuo ypatingai naudojosi naciai. Versalio Taikos sutartis įpareigojo sumokėti reparacijas, taip pat buvo atimtos svarbios išteklių teritorijos – Saro sritis. Užtikrinti tvarkai taip pat trukdė ir armijai įvesti apribojimai.

Visa tai prisidėjo prie to, kad Adolfas Hitleris su nacių partija, demokratinę Veimaro respubliką pertvarkė į totalitarinę valstybę – Trečiąjį Reichą.

NuorodosKeisti

 

Vikiteka