Varpas (mėnraštis)

Varpas – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos mėnesinis laikraštis, einantis nuo 1996 m. vasario 22 d. Vilniuje.

Istorija

redaguoti

Leidžiamas kaip atkurtas 1889 m. Tilžėje pradėtas leisti leidinys. Redaguoja redakcinė kolegija. Tiražas 1000 egz. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 549 psl.