Varpas – Lietuvos demokratų partijos žurnalas, leistas 19131914 m. Tilžėje ir nelegaliai platintas Lietuvoje.

Istorija redaguoti

Redagavo Albinas Rimka. Spausdino E. Jagomasto spaustuvėLituania“ Tilžėje. Išėjo 3 numeriai. Ketvirtas buvo surinktas, tačiau, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, nebuvo išspausdintas.

Svarstė Lietuvos nepriklausomybės, žemės reformos, jaunimo, socialinius, vidaus politikos ir kt. klausimus.

Bendradarbiavo Kazys Grinius, F. Kaupas, Stasys Matulaitis, Jonas Vileišis ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 549 psl.