Vardinis ginklas - ginklas (pistoletas, revolveris, kardas, durklas ar kt.) apdovanojimas, ginklas prizas arba ginklas dovana, kuriame išgraviruoti gavusiojo vardas ir pavardė. Toks ginklas paprastai turi įrašą, kuris nurodo, už ką įteiktas šis ginklas (nuopelnai valstybei ar kariuomenei, pergalė varžybose ir pan.). Šie užrašai paprastai išgraviruojama paties ginklo paviršiuje arba specialioje metalinėje (auksinėje ar sidabrinėje) plokštelėje, kuri ir pritvirtinama prie ginklo, kartais - prie ginklo makšties.

Vardiniai ginklai Lietuvoje

redaguoti

Lietuvoje vardiniai šaunamieji ginklai (pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo apibrėžimą) tvarkomi pagal vyriausybės patvirtintas „Vardinių ginklų apyvartos taisykles“:

 • Ginklai, kuriuos numatoma įteikti kaip vardinius, registruojami Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. Asmenų, kuriems juos numatoma įteikti, vardu išduodami leidimai laikyti ir nešioti ginklą.
 • Apdovanoti vardiniu šaunamuoju ginklu galima tik žmogų, kuris:
  • turi teisę nešiotis ir naudoti ginklą - yra išklausęs reikiamus kursus, išlaikęs reikiamus egzaminus
  • gali turėti ir naudoti ginklą, kadangi jo sveikata tai leidžia (turi turėti galiojantį sveikatos pažymėjimą)
 • Vardinis ginklas nėra žmogaus, kuriam jis įteiktas, nuosavybė. Už vardinio ginklo praradimą ar tyčinį sugadinimą atsako asmuo, kuriam jis įteiktas.
 • Ant vardinio ginklo turi būti išgraviruotas asmens, kuriam įteikiamas vardinis ginklas, vardo raidė ir pavardė, trumpas įrašas, už ką įteikiamas vardinis ginklas, kas įteikia vardinį ginklą (nurodomas institucijos vadovas), dokumento įteikti vardinį ginklą pasirašymo data.
 • Vardinis ginklas įteikiamas kartu su dokumentais, liudijančiais, jog vardinis ginklas įteiktas, ir leidimu laikyti ir nešioti vardinį ginklą.
 • Valstybės institucijų pareigūnai ir tarnautojai vardinį ginklą gali naudoti tarnybinėms funkcijoms.

Lietuvoje vardinio šaunamojo ginklo negali turėti:

 • jaunesni negu nustatyto amžiaus žmonės
 • įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos
 • sergantys ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių teisingai elgtis su ginklu
 • teisti už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas
 • atliekantys bausmę
 • įrašyti į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą

yra ir kitų sąlygų.

Leidimas laikyti ir nešioti vardinį šaunamąjį ginklą galioja 3 metus. Leidimo laikyti ir nešioti vardinį nešaunamąjį ginklą galiojimo laikas neribojamas.

Vardinį ginklą įteikti gali Šaulių Sąjungos vadas[1].

Lietuvoje mirus asmeniui, kuriam buvo įteiktas vardinis ginklas, vardinis ginklas ir jo šaudmenys grąžinami jį įteikusiai institucijai.

Nuorodos

redaguoti
 1. LR Vyriausybės nutarimas (2000-01-12, Nr. 32) Dėl Lietuvos Šaulių sąjungos statuto patvirtinimo