Varėnos rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Varėnos rajono savivaldybės tarybaVarėnos rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3431 7
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2518 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2019 4
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1581 3
12 Lietuvių tautininkų ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungų koalicija 1447 3
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1436 3
14 Lietuvos liberalų sąjunga 341 0
15 Lietuvos socialdemokratų partija 230 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Kazimieras Velžys TSLK 1
Vincas Kupčinskas TSLK 2
Juozas Šilanskas TSLK 3
Alfonsas Jakelevičius TSLK 4
Antanas Kontautas TSLK 5
Birutė Matačiūnienė TSLK 6
Ramutis Liaukevičius TSLK 7
Kęstutis Lukošūnas LDDP 1 iki 1995 m. lapkričio 8 d.
Vidas Baublys LDDP 2
Rūta Česnulevičienė LDDP 3
Petras Jazukevičius LDDP 4
Arvydas Strazdas LDDP 5
Henrikas Bukelis LDDP 6 nuo 1995 m. lapkričio 8 d.
Danutė Draugelienė LKDP 1
Algimantas Černiauskas LKDP 2
Vytautas Petras Sušinskas LKDP 3
Robertas Kazys Zinkevičius LKDP 4
Imantas Lazdinis LCS 1
Vidas Mikalauskas LCS 2
Pavelas Venskus LCS 3
Vytautas Kuklys LTS ir LPKTS 1
Vytautas Kaziulionis LTS ir LPKTS 2
Edmundas Samauskas LTS ir LPKTS 3
Jonas Urbaitis LVP 1
Rimvydas Navickas LVP 2
Bronius Kleponis LVP 3

Rajono meru išrinktas Kazimieras Velžys, jo pavaduotoju Antanas Kontautas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Alfonsas Škudžinskas.

Nuorodos

redaguoti