Varėnos miškų urėdija

Varėnos miškų urėdija − viena iš 42 miškų urėdijų, turto patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus, vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą.

Nuo senų laikų išlikusi Kaniavos girininkijos lentelė

Varėnos miškų urėdija įkurta 1939 m., Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Po 1944 m. urėdijai buvo priskirtas 47 065 ha miškų plotas, suskirstytas į 5 girininkijas. 1945 m. vietoje urėdijos buvo organizuotas Varėnos miško pramonės ūkis, o 1947 m. − Varėnos miškų ūkis, kurio plotas buvo 102 774 ha ir jis buvo suskirstytas į 7 girininkijas. Jam priklausė ir dabartinių Druskininkų miškų urėdijos bei Dzūkijos nacionalinio parko miškų plotai. 1973 m. buvo įkurtas Varėnos miško įmonių gamybinis susivienijimas: Varėnos miško pramonės ūkis tapo pagrindine įmone, o Druskininkų, Marcinkonių ir Valkininkų miškų ūkiai − filialais (1978 m. prijungtas Alytaus miškų ūkis). 1990 m. susivienijimas panaikintas ir atkurta Varėnos miškų urėdija.

Varėnos miškų urėdijos teritorija yra 60 176 ha ploto, iš jų valstybinių miškų − 21 754 ha. Varėnos miškų urėdijos teritorija 15 km ribojasi su Čepkelių valstybiniu rezervatu.

Varėnos miškų urėdas − Pranas Celevičius.

Varėnos miškų urėdijoje yra įkurtos šios saugomos teritorijos:

Varėnos miškų urėdijos miškai suskirstyti į 11 girininkijų.

Girininkijos redaguoti

Girininkija Girininkijos vieta
Seniūnija Gyvenvietė
Dainavos Varėnos seniūnija Varėna
Dubičių Kaniavos seniūnija Dubičiai
Glūko Varėnos seniūnija Senoji Varėna
Kaniavos Kaniavos seniūnija Paąžuolė
Marcinkonių Marcinkonių seniūnija Marcinkonys
Matuizų Varėnos seniūnija Varėna
Merkio Varėnos seniūnija Senoji Varėna
Perlojos Varėnos seniūnija Perloja
Puvočių Marcinkonių seniūnija Puvočiai
Rudnios Kaniavos seniūnija Rudnia
Zervynų Varėnos seniūnija Varėna

Nuorodos redaguoti