Vandenvietė

Vandenvietė – teritorija, kurioje imamas vandentiekos reikalams tinkamas vanduo. Joje, be vandens imtuvų, būna vandens gerinimo ir dezinfekavimo įrenginių, rezervuarų vandens atsargoms laikyti, siurblinė. Didelių miestų vandentiekiai turi po kelias vandenvietes. Apie vandenvietę būna išskiriama iki trijų sanitarinės apsaugos zonų: I-oji arba griežto režimo, II-oji arba mikrobiologinės taršos, III-oji arba cheminės taršos.