Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba – įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Tarnyba įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje, vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės (daugiafunkcinės) miškininkystės politikos principais ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo principais.

Tarnybos logotipas

Pagrindiniai Valstybinės miškų tarnybos veiklos tikslai yra:

  • pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą;
  • įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje;
  • įgyvendinti valstybės politiką augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje.

IstorijaKeisti

Tarnyba įsteigta 2010 m., reorganizavus Miško sanitarinės apsaugos tarnybą, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybą ir Valstybinę miškotvarkos tarnybą bei naujai įsteigtai tarnybai perdavus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus funkcijas[1].

DirektoriaiKeisti

  • Rimantas Prūsaitis – 20102014 m.
  • Paulius Zolubas – 2014–2018 m.
  • Albertas Kasperavičius – 2018–2019 m. (paskirtas tarnybinio būtinumo atveju)
  • Karolis Mickevičius – 2019–2020 m. (l. e. p.)
  • Karolis Mickevičius – 2020–2022 m.

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti