Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba – valstybės įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę.

Tarnybos logotipas


Pagrindiniai Valstybinės miškų tarnybos veiklos tikslai yra:

  • pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą;
  • įgyvendinti valstybės politiką miškų valdymo srityje;
  • įgyvendinti valstybės politiką augalų nacionalinių genetinių išteklių, tyrimo, saugojimo ir naudojimo reguliavimo srityje.

IstorijaKeisti

Tarnyba įsteigta 2010 m., reorganizavus Miško sanitarinės apsaugos tarnybą, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybą ir Valstybinę miškotvarkos tarnybą bei naujai įsteigtai tarnybai perdavus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus funkcijas[1].

DirektoriaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti

Tarnybos interneto svetainė