Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT)
Lithuanian State Border Guard Service emblem.svg
VSAT emblema
Bendroji informacija
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Įkurta 1920 m. vasario 1 d.
Pavaldumas Vidaus reikalų ministerija
Centrinė būstinė Savanorių pr. 2, Vilnius
Metinis biudžetas 107,2 mln. EUR (2016 m.) [1]
Darbuotojų kiekis 4,8 tūkst. (2010 m.) [2]
Buvusi tarnyba Pasienio policijos departamentas
Vadovybė
Vadovas plk. Rustamas Liubajevas
Pavaduotojai plk. Antanas Montvydas
plk. Vidas Mačaitis
plk. Rimantas Petrauskas
Tinklalapis
https://vsat.lrv.lt/

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) – Lietuvos institucija, užtikrinanti LR valstybės sienos neliečiamumą ir įgyvendinanti valstybės sienos apsaugos politiką.

Tarnybos buveinė

Uždaviniai ir funkcijosKeisti

Svarbiausieji VSAT uždaviniai yra šie:

 • Užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą ir įgyvendinti valstybės sienos apsaugos politiką;
 • Pagal savo kompetenciją užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės sienos teisinio režimo klausimais vykdymą;
 • Pagal savo kompetenciją užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

Vykdydama jai pavestus uždavinius, VSAT atlieka šias funkcijas:

 • saugo valstybės sieną sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse;
 • atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę;
 • užtikrina pasienio teisinį režimą ir, pagal kompetenciją, pasienio kontrolės punktų režimą;
 • dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos procesų kontrolę;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams vizas ar kitus leidimus kirsti valstybės sieną, leidimus atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje, leidimus verstis komercine, ūkine ar kitokia veikla;
 • dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir atlieka kitas įstatymų nustatytas teisėtvarkos funkcijas pasienio ruože;
 • įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka taiko administracinės atsakomybės priemones asmenims už pasienio teisinio režimo ar pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus;
 • užtikrina aplinkos apsaugos režimą valstybės sienos apsaugos objektuose, dalyvauja vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse;
 • įstatymų nustatyta tvarka priima užsieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą, apklausia juos, surenka asmens duomenis apie juos bei kartu atvykusius jų šeimos narius, nustato kelionės maršrutą, išsiaiškina prašymo padavimo motyvus, užtikrina neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių apsaugą Užsieniečių registravimo centre, kol dėl jų bus priimtas atitinkamas įgaliotų institucijų sprendimas;
 • pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
 • Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu.

StruktūraKeisti

Yra trys tarnybos teritoriniai struktūriniai padaliniai – rinktinės. Jos paskirstytos valstybės teritorijoje ir saugo atitinkamą valstybės sienos su užsienio valstybėmis ruožą:

Kiti padaliniai:

 • Pasieniečių mokykla – profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius pagal 1 metų mokymo programą VSAT padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu;

IstorijaKeisti

 
Pasienio policijos departamento antsiuvas

1990 m. lapkritį buvo įkurta Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnyba, kuri 1991 m. rugpjūtį perėmė Lenkijos–Lietuvos pasienio priežiūrą.

1992 m. įstaiga pervardyta į Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir įkūrė Marijampolės pasienio, Vilniaus pasienio policijos, Vilniaus pasienio kontrolės punktų ir Pakrančių apsaugos rinktines, o 1994 m. tarnyba reorganizuota į Pasienio policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Tuo pat metu įkurta Pagėgių valstybės sienos apsaugos rinktinė[3].

1996 m. Lazdijų pasienio policijos kontrolės punktų ir Marijampolės pasienio policijos rinktinės sujungtos į Pietvakarių pasienio policijos rinktinę; Klaipėdos pasienio policijos ir Klaipėdos atskirų pasienio policijos kontrolės punktų rinktinės – į Pakrančių apsaugos pasienio policijos rinktinę; Vilniaus pasienio policijos ir Vilniaus pasienio kontrolės punktų rinktinės išskaidytos į Visagino, Varėnos ir Vilniaus pasienio policijos rinktines[4][5].

2000 m. prijungta Atskiroji aviacijos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos[6] ir Užsieniečių registracijos centras. 2001 m. departamentas reorganizuotas į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos. 2002 m. tarnyboje ėmė tarnauti tik profesionalūs pareigūnai[7].

2004 m., Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, tarnyba tapo atsakinga už išorinės ES sienos apsaugą[8]. 2006 m. įkurta Specialiųjų užduočių rinktinė[9]. 2007 m., Lietuvai tapus Šengeno erdvės dalimi, imta mažinti pasieniečių skaičių. Tais pačiais metais perėmė Palangos oro uosto apsaugą iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės[10][11]. 2010 m. panaikinta Šiaulių rinktinė.

2016 m. panaikinta Lazdijų rinktinė; prie Ignalinos rinktinės prijungta Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė. Prie tarnybos prijungtos Aviacijos ir Specialiųjų užduočių rinktinės (vietoj jų įkurtos Aviacijos ir Specialiųjų užduočių valdybos) bei Užsieniečių registracijos centras[12].

2018 m. Palangos oro uosto apsauga perduota Viešojo saugumo tarnybai[13]. 2019 m. pastarajai tarnybai perduota ir Ignalinos atominės elektrinės apsauga[14]. 2019 m. prie Vilniaus rinktinės prijungta Ignalinos rinktinė, 2020 m. prie Pagėgių rinktinės prijungta Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė.

Viršininkai, komisarai, vadaiKeisti

AviacijaKeisti

 
VSAT sraigtasparnis Eurocopter EC145
Orlaivis Šalis Tipas Eksploatacijos pradžia Modelis Kiekis
Eurocopter EC120   vienmotoris lengvasis sraigtasparnis 2002 EC 120B 2
Eurocopter EC135   dvimotoris lengvasis sraigtasparnis 2006 EC 135T2+ 2
Eurocopter EC145   dvimotoris vidutinis sraigtasparnis 2006 EC 145 1

NuorodosKeisti

ŠaltiniaiKeisti

 1. Dėl 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
 2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo
 3. https://archive.today/20160428081840/http://www.pasienis.lt/lit/Pagegiu-rinktine
 4. https://archive.today/20160428163827/http://www.pasienis.lt/lit/Lazdiju-rinktine
 5. https://archive.today/20160428081136/http://www.pasienis.lt/lit/Vilniaus-rinktine
 6. https://archive.today/20160428080706/http://www.pasienis.lt/lit/Aviacijosrinktine
 7. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AFCDD730E425
 8. http://www.pasienis.lt/index.php?3441269358 Archyvuota kopija 2015-09-24 iš Wayback Machine projekto.
 9. https://archive.today/20160428080628/http://www.pasienis.lt/lit/Specialiujuuzduociurinktine
 10. http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/savanoriai-kariai-virsvalandzius-teigia-dirbantys-ne-savo-noru-386285/
 11. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2EAAC5D79A29
 12. http://www.pasienis.lt/lit/Pasienieciu-muziejui-perduotos-URC-ir-SUR-veliavos-atsisveikinta-su-URC-vadu-R-Voliku-foto Archyvuota kopija 2016-05-02 iš Wayback Machine projekto.
 13. http://pasienis.lt/lit/Palangos-oro-uosto-apsauga-pasienieciai-perdave-Viesojo-saugumo-tarnybai-foto[neveikianti nuoroda]
 14. http://vstarnyba.lrv.lt/lt/naujienos/tarnybos-vadovybe-lankesi-ignalinos-atomineje-elektrineje Archyvuota kopija 2019-11-28 iš Wayback Machine projekto.