Valstybės saugumo komisaras

Valstybės saugumo komisaras (rus. комиссар государственной безопасности) – vienas iš kelių specialiųjų TSRS Vidaus reikalų liaudies komisariato Valstybės saugumo vyriausiosios valdybos (NKVD VSVV; ГУГБ НКВД СССР) ir Valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) aukščiausiųjų pareigūnų laipsnių. Egzistavo 19351945 m.

Šie laipsniai egzistavo 5 lygių:

Pavadinimas Rusiškas pavadinimas Įvedimo data Atitinkamas kariuomenės laipsnis
valstybės saugumo komisaras комиссар государственной безопасности 1943 m. vasario 9 d. generolas majoras (įvestas vietoj ankstesnio laipsnio valstybės saugumo vyresnysis majoras, kuris anksčiau atitiko kombrigą ar komdivą).
trečio rango valstybės saugumo komisaras комиссар государственной безопасности 3-го ранга 1935 m. spalio 7 d. komkoras (generolas leitenantas)
antro rango valstybės saugumo komisaras комиссар государственной безопасности 2-го ранга 1935 m. spalio 7 d. antro rango komandarmas (generolas pulkininkas)
pirmo rango valstybės saugumo komisaras комиссар государственной безопасности 1-го ранга 1935 m. spalio 7 d. pirmo rango komandarmas (armijos generolas)
generalinis valstybės saugumo komisaras генеральный комиссар государственной безопасности 1935 m. lapkričio 26 d. Tarybų Sąjungos maršalas

Visi šie laipsniai egzistavo iki 1945 m., kai jie buvo pakeisti kariuomenės tipo generolų laipsniais.

Nuorodos redaguoti