Valstybės išdavimas

Valstybės išdavimas - nusikaltimas.

Vokietija redaguoti

Vokietijoje (VFR) valstybės išdavimas (vok. Hochverrat) yra veika, kuria kėsinamasi į konstitucinę santvarką. Gali būti nukreipta prieš Federaciją (Bund) arba federalinę žemę (Bundesland). Reglamentuoja VFR baudžiamasis kodeksas, §§ 81−83a (StGB). Saugomas teisinis gėris yra fizinis ir konstitucinis VFR ir jos žemių išlikimas (Bestand). Apima valstybinį Federacijos ir federalinių žemių vientisumą, žemių teritorinį integralumą ir Federacijos tarptautinį teisinį suverenitetą (Bestandshochverrat). Bausmės - laisvės atėmimas iki gyvos galvos; tam tikrais atvejais privalo būti ne žemesnės nei 10 metų, kitais - nuo 1 iki 10 metų[1] [2].

Šveicarija redaguoti

Šveicarijoje reglamentuoja Šveicarijos baudžiamasis kodeksas (Schweizer Strafgesetzbuch), 265 str.[3]

Šaltiniai redaguoti