Valentingumas

Valentingumasatomo savybė sudaryti tam tikrą cheminių ryšių skaičių.

Tai skaičius elektronų, kuriuos atomas („elektronų donoras“) turi ir gali „dalintis“ su kitu atomu arba skaičius kito atomo elektronų, kuriuos jis („elektronų akceptorius“) gali priimti.