Valdymas – galios naudojimas, siekiant norima linkme pakreipti arba kontroliuoti žmonių veiklą. Paprastai valdymas atliekamas valdžios. Politologijoje valdymas dažniausiai siejamas su valdžios institucijų veiksmais, kuriais įgyvendinama viešoji politika. Versle – su įmonėje vykstančių procesų organizavimu. Sociologijoje – su bendruomenėje galiojančiomis taisyklėmis arba autoritetingų asmenų veiksmais, kuriais paskirstomi ištekliai ir palaikoma socialinė tvarka. Valdymas dažnai siejamas su atskaitomybės (valdymo efektyvumo), legitimumo (valdymo teisėtumo) ir skaidrumo (galimybės daryti įtaką valdymui) sąvokomis.[1] Praktinį valdymo įgyvendinimą nagrinėja vadyba.

Priklausomai nuo pobūdžio, valdymas gali būti skirstomas į:

Šaltiniai redaguoti

  1. Adam Kuper. The Social Science Encyclopedia. Taylor & Francis, 2005, p. 431