Valdymas

Valdymas – galios naudojimas, siekiant norima linkme pakreipti arba kontroliuoti žmonių veiklą. Paprastai valdymas atliekamas valdžios. Politologijoje valdymas dažniausiai siejamas su valdžios institucijų veiksmais, kuriais įgyvendinama viešoji politika. Versle – su įmonėje vykstančių procesų organizavimu. Sociologijoje – su bendruomenėje galiojančiomis taisyklėmis arba autoritetingų asmenų veiksmais, kuriais paskirstomi ištekliai ir palaikoma socialinė tvarka. Valdymas dažnai siejamas su atskaitomybės (valdymo efektyvumo), legitimumo (valdymo teisėtumo) ir skaidrumo (galimybės įtakoti valdymą) sąvokomis.[1] Praktinį valdymo įgyvendinimą nagrinėja vadyba.

Priklausomai nuo pobūdžio, valdymas gali būti skirstomas į:

ŠaltiniaiKeisti

  1. Adam Kuper. The Social Science Encyclopedia. Taylor & Francis, 2005, p. 431