Vaivorykštė (žurnalas)

Vaivorykštė – pirmasis lietuvių literatūros žurnalas, ėjęs 19131914 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Leido Jonas Rinkevičius. Spausdino M. Kuktos spaustuvė Vilniuje. Išėjo 5 knygos.

Paskelbė lietuvių rašytojų kūrinių, straipsnių literatūros, meno, teatro, kultūros klausimais, išspausdino atsiminimų, literatūros studiją, kritikos straipsnių.

Bendradarbiavo Kazys Binkis, Mikalojus Šeižys-Dagilėlis, Liudas Gira, Motiejus Gustaitis, Kleopas Jurgelionis, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, Adomas Lastas, Maironis, Pranas Penkaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Ignas Šeinius, Mykolas Vaitkus, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Vienuolis, Marija Šveikauskaitė Klevinskienė "Pušaitė"[1] ir kt.

Redagavo Liudas Gira. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 543 psl.