Vaiva (leidykla)

Vaiva19221926 m. Kaune veikusi leidykla.

Leidykla įkurta 1922 m. Kaune. Tuomet tai buvo kooperatinė knygų leidimo bendrovė, vadinta „Spaudos bendrove“. Leidyklą įkūrė rašytojas ir inžinierius Kazys Puida, prieš tai dirbęs „Vilniaus žinių“ redakcijoje, todėl išmanęs apie žurnalistinį ir leidybinį darbą. Įkuriant bendrovę prisidėjo Jonas Lapėnas, Jonas Pakalka ir Antanas Sutkus.

„Vaiva“ leisdavo įvairias knygas, kurių didesnė dalis buvo verstinė literatūra, kadangi originalios lietuviškos literatūros tuomet buvo nedaug. Dauguma „Vaivos“ leidinių buvo didaktinio ar bent pažintinio pobūdžio. Leidžiamos knygos buvo grupuojamos serijomis. Per ketverius egzistavimo metus „Vaiva“ išleido daugiau kaip 50 knygų.

19231925 m. leidykla leido mėnesinį žurnalą „Krivulė“, kuriame buvo skelbiami „Vaivos“ išleistų knygų sąrašus, trumpos jų anotacijos, kartais ir recenzijos.

Leidykla savo spaustuvės neturėjo, pradžioje daug jos knygų buvo spausdinamos Tilžėje, Enzio Jagomasto spaustuvėje, kartais dar tolesniuose Vokietijos miestuose. 1924 m. daugiau „Vaivos“ leidinių ėmė spausdinti „Raidė“ bei Valstybės spaustuvė.

Susidurdama su ekonominiais sunkumais leidykla ėmė leisti vis mažiau knygų, o 1926 m. užsidarė.

NuorodosKeisti

  • Knyga nepriklausomoje Lietuvoje (pagal Vilniaus Užtupo straipsnį „Knygų leidybos apžvalga”, išspausdintą „Žurnalisto žinyne”. Vilnius, 1992, p. 138-147)