Vaineikių girininkija

Vaineikių girininkija yra Kretingos miškų urėdijos ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijos centrinėje dalyje.

Apibūdinimas redaguoti

Girininkija apima Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos rytinę, Imbarės seniūnijos pietvakarinę, Kūlupėnų seniūnijos vakarinę ir Kretingos seniūnijos šiaurės rytinę dalį. Šiaurėje ribojasi su Grūšlaukės girininkija, vakaruose – su Darbėnų girininkija, pietryčiuose – su Kartenos girininkija, rytuose – su Telšių miškų urėdija.

Valstybinės reikšmės miškų plotas – 3616 ha, iš kurių 57% užima eglynai, 25% – beržynai ir 9% – drebulynai.

Girininkijoje išskirtos 3 tipų 8 kertinės buveinės, saugomos juodo gandro, sketsakalio ir 2 suopio lizdavietės.

Girininkijos miškuose yra 10 kultūros paveldo objektų: Kašučių senovės žemdirbystės vieta, Vaineikių akmuo su dubeniu, Genčų Medsėdžių, Pipirų, Ruginių, Vaineikių, Vaineikių Medsėdžių senosios kapinės, Didžiųjų Žalimų ir Kūlupėnų paminklai partizanams, paminklas paskutiniajam Lietuvos partizanui P. Končiui.

Istorija redaguoti

XIX a. grafas Juozapas Tiškevičius įkūrė Vaineikių Medsėdžiuose miško ir medžioklės palivarką, iš kurio buvo administruojami Vaineikių miškai.

Miškus suvalstybinus, jiems valdyti 1920 m. lapkričio 11 d. įkurta Vaineikių girininkija, kurios administracinis centras veikė Vaineikių Medsėdžių kaime.

19451953 m. Vaineikių miške bazavosi LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabas, kurį saugojo Vizbuto būrys (kuopa). Enkavedistai ir stribai ne kartą mišką buvo apsupę, ruošė „valymus“, kurių metu 1946 m. kovo 20 d. sunaikino štabo žeminęį,[1] o 1953 m. balandžio 6 d. apsupo paskutiniuosius Kardo rinktinės partizanus: Vizbuto būrio vadą S. JonauskąSimoną su 5 partizanais.

Apie 1947 m. girininkija panaikinta, o 1958 m. sausio 1 d. atkurta. 2006 m. prie jos prijungta Kūlupėnų girininkija. 2009 m. girininkijos administracinis centras perkeltas į naujai pastatytą būstinę Šukėje.

Girininkijos administracinis pavaldumas
  • 19201922 m. – Kretingos miškų urėdija
  • 19221929 m. – Skuodo miškų urėdija
  • 19301945 m. – Kretingos miškų urėdija
  • 19451947 m. – Kretingos miško pramonės ūkis
  • 19581967 m. – Kretingos miškų ūkis
  • 19671990 m. – Kretingos miško pramonės ūkis
  • nuo 1991 m. – Kretingos miškų urėdija
Girininkijos centras
Girininkai

Šaltiniai redaguoti

  1. Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 4. – P. 289
  • Kretingos miškų urėdijai 90. – Klaipėda: Druka, 2009

Nuorodos redaguoti